Vân Đồn: Xây dựng Đảng vững mạnh từ cơ sở

Thứ Ba, 10/12/2019, 13:58 [GMT+7]
.
.

Thời gian qua, Đảng bộ huyện Vân Đồn đã triển khai nhiều biện pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần “phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” của cán bộ, đảng viên có sự chuyển biến tích cực.

Huyện ủy Vân Đồn triển khai nhiệm vụ công tác nội chính năm 2020. Ảnh: Thanh Tùng(Trung tâm truyền thông và văn hóa huyện Vân Đồn)
Huyện ủy Vân Đồn triển khai nhiệm vụ công tác nội chính năm 2020. Ảnh: Thanh Tùng (Trung tâm TT-VH Vân Đồn)

Đảng bộ huyện Vân Đồn hiện có 2.831 đảng viên, sinh hoạt tại 31 chi, đảng bộ trực thuộc. Để không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, Huyện ủy Vân Đồn đã chủ động làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Huyện ủy đề cao tinh thần lấy “xây” để “chống” với nhiều giải pháp để ngăn chặn có hiệu quả các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Ban Chỉ đạo 35 của huyện tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; chủ động nắm tình hình dư luận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, kịp thời giải quyết vấn đề phát sinh tại cơ sở.

Trên cơ sở học tập, quán triệt đầy đủ tinh thần các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về yêu cầu, nhiệm vụ nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, Huyện ủy Vân Đồn đã cụ thể hóa thông qua các nghị quyết, chương trình, kế hoạch phù hợp với đặc thù của địa phương, sát thực tiễn và có tính khả thi cao. Từng tổ chức cơ sở đảng quan tâm công tác xây dựng đội ngũ cán bộ từ công tác quy hoạch, đào tạo và bồi dưỡng đến đánh giá, bố trí, sử dụng quản lý cán bộ, đảng viên. Trong năm 2019, huyện đã cử 539 cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp bồi dưỡng trong và ngoài nước. Hiện đội ngũ cán bộ của huyện cơ bản có trình độ, năng lực tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần xây dựng mối đoàn kết, thống nhất trong Đảng, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy ngày càng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả được Đảng bộ huyện căn cứ vào thực tiễn của địa phương, từ đó xây dựng lộ trình sắp xếp, hợp nhất một cách hợp lý. Đến nay, toàn huyện giảm gần 60 trường hợp, trong đó có 55 cán bộ, công chức, viên chức; giảm 2 đầu mối trong cơ quan khối cấp ủy và chính quyền: Sáp nhập Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy với Thanh tra huyện; Ban Tổ chức Huyện ủy với Phòng Nội vụ huyện...

Cán bộ xã Đoàn Kết (Vân Đồn) xuống địa bàn tuyên truyền cho người dân các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân. Ảnh Quang Minh chụp ngày 22/11/2019
Cán bộ xã Đoàn Kết (huyện Vân Đồn) tuyên truyền cho người dân các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân.

Huyện bố trí một người đảm nhiệm nhiều chức danh, nhiệm vụ như: Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ; Thủ trường Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra; Trưởng Ban Dân vận đồng thời Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện; Thủ trưởng Cơ quan tham mưu giúp việc chung, Phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện...

Trong năm 2019, huyện đã tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 41 cán bộ, đảm bảo đúng quy trình; hoàn thành rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý giai đoạn 2015-2020 (2016-2021) và giai đoạn 2020-2025 (2021-2026) để chủ động nguồn cán bộ cho công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XXIV Đảng bộ huyện. Đến nay, huyện có 9/12 xã, thị trấn, bí thư đảng ủy đồng thời là chủ tịch UBND; 100% xã, thị trấn bí thư không phải là người địa phương; 75/76 thôn, khu phố, bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, khu phố.

Bộ máy, tổ chức được sắp xếp tinh gọn, đội ngũ cán bộ được đào tạo cơ bản, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, tạo cơ sở vững chắc để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, lãnh đạo, thực hiện hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Quang Minh

Tin liên quan

 

.
.
.
.
.
.
.
.