Triển khai nhiều giải pháp hiệu quả trong phòng chống tham nhũng

Thứ Tư, 04/12/2019, 12:52 [GMT+7]
.
.

Trong năm 2019, Quảng Ninh đã triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về phòng chống tham nhũng (PCTN); trong tổ chức triển khai thực hiện đã bám sát tình hình thực tiễn, gắn kểt với các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm để cụ thể hóa.

Qua đó, công tác PCTN của tỉnh đã đạt kết quả đáng ghi nhận, có nhiều chuyển biến rõ nét, đặc biệt đã chuyển đổi căn bản nhận thức và trách nhiệm trong công tác PCTN, trong xây dựng, hoàn thiện thể chế, quy chế làm việc. Các cơ quan cấp tỉnh và  địa phương lắng nghe, cầu thị và chỉ đạo giải quyết triệt để các thông tin do người dân, báo chí phản ảnh và công khai kết quả giải quyết theo đúng quy định. Đồng thời, chủ động phát hiện các vấn đề phát sinh trong thực tiễn để ban hành Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định, kịp thời có hướng lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát trong tổ chức thực hiện.

a
Ban Nội chính Tỉnh ủy phối hợp với Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2019.

Trong năm 2019, UBND tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương tăng cường công tác kiểm tra và giám sát thường xuyên, đột xuất việc chấp hành quy chế, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức để kịp thời phát hiện tiêu cực, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; giao Sở Nội vụ tăng cường kiểm tra chuyên ngành, kiểm tra đột xuất việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo, đóng góp tích cực vào việc xây dựng chính quyền liêm chính, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Qua kiểm tra, đã phát hiện một số tồn tại, hạn chế để kịp thời đề xuất, kiến nghị những hình thức xử lý cũng như biện pháp khắc phục hoặc chấn chỉnh kịp thời những hạn chế, thiếu sót, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của nền công vụ.

Các cơ quan chức năng của tỉnh đã tăng cường trách nhiệm, triển khai nhiều giải pháp hiệu quả trong phát hiện, xử lý tham nhũng. Thanh tra tỉnh và Thanh tra các đơn vị trên địa bàn tỉnh đã triển khai 114 cuộc thanh tra và 1 cuộc kiểm tra (có 34 cuộc năm 2018 chuyển sang). Qua kết luận thanh tra kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 5,705 tỷ đồng; kiến nghị khác: 12,18 tỷ đồng đồng; kiến nghị xử lý về đất đai: 103.231 m2. Công tác giải quyết đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo/tin báo tố giác tội phạm về tham nhũng được Công an tỉnh và các đơn vị chú trọng, thực hiện tốt theo chỉ đạo của tỉnh, của Trung ương. Đặc biệt, qua công tác tự kiểm tra nội bộ, ngành Y tế đã phát hiện 2 cán bộ tại Trung tâm Y tế TP Cẩm Phả có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong công tác quản lý tài chính với số tiền 972,8 triệu đồng, đã buộc thôi việc đối với 2 cán bộ này, đồng thời kỷ luật với hình thức cảnh cáo đối với Giám đốc Trung tâm Y tế TP Cẩm Phả, thực hiện thu hồi số tiền nêu trên.

Cũng trong năm 2019, các cơ quan chức năng của tỉnh đã thụ lý điều tra 16 vụ, 52 bị can tội tham nhũng (tài sản thiệt hại 3,168 tỷ  đồng). Hiện kết thúc điều tra, đề nghị truy tố 12 vụ, 36 bị can, thu hồi 2,157 tỷ đồng và đang tiếp tục thụ lý điều tra 3 vụ, 15 bị can; tạm đình chỉ 1 vụ, 1 bị can.

Song song với đó, tỉnh cũng đẩy mạnh công tác phòng ngừa tham nhũng một cách đồng bộ, toàn diện, gắn kết với từng nhiệm vụ chính trị cụ thể, phòng ngừa bằng hệ thống tổ chức, bằng các quy chế hoạt động, bằng phối hợp hành động; chủ động kiểm tra giám sát ngay trong quá trình tổ chức thực hiện. Trong đó, đã đẩy mạnh công tác xây dựng chiến lược, quy hoạch; cải cách hành chính, xây dựng Trung tâm phục vụ Hành chính công; làm tốt công tác cán bộ và đào tạo nguồn nhân lực; chú trọng thanh tra ngay trong quá trình thực hiện các dự án khi chưa thanh, quyết toán nhằm chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện và xử lý sai phạm. Qúa trình triển khai các dự án đầu tư công, BOT, BT (PPP), tỉnh Quảng Ninh đã chủ động mời Kiểm toán Nhà nước kiểm toán ngay trong công tác chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư và sau khi hoàn thành quyết toán dự án công trình. Trong công tác phòng, chống tham nhũng, tỉnh Quảng Ninh đã xác định rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị và lấy phòng ngừa là chính, theo đúng chỉ đạo của Trung ương; những lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tiêu cực như quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, đầu tư đều được kiểm soát chặt chẽ, thường xuyên, liên tục và thông qua quy chế làm việc, tôn trọng nguyên tắc làm việc của tập thế, đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch các chủ trương và các quyết định trong quản lý các dự án, đầu tư công, đất đai, quản lý tài sản công...

Phát huy những kết quả này, Quảng Ninh sẽ tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác PCTN gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh ”. Đặc biệt, tỉnh tích cực thực hiện các quy định mới của Luật PCTN năm 2018 và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật PCTN như: Nội dung Kê khai tài sản, các xung đột lợi ích, tham nhũng ngoài nhà nước, kiểm soát tài sản và thu nhập... nhằm đảm bảo đưa pháp luật PCTN vào đời sống xã hội. Cùng với đó, tỉnh cũng thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, nghiêm túc thực hiện kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật PCTN; nâng cao hiệu quả công tác quản lý về kinh tế - xã hội và tăng cường thanh tra, kiểm tra để phát hiện hành vi tham nhũng.

Bảo Bình

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.