TP Hạ Long: Bồi dưỡng, quy hoạch, luân chuyển cán bộ

Thứ Năm, 26/12/2019, 07:47 [GMT+7]
.
.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ TP Hạ Long đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ. Đến nay, đội ngũ cán bộ của thành phố ngày càng vững vàng về chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cán bộ Trung tâm Hành chính công TP Hạ Long giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, ngày 31/5/2019.
Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hạ Long giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Đồng chí Nguyễn Hữu Thọ, Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ Thành phố Hạ Long, cho biết: Hằng năm, Cơ quan đã tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (CB,CC,VC) với nhiều loại hình đào tạo phù hợp. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai các nội dung của kế hoạch, đề án, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ CB,CC,VC từ thành phố đến cơ sở có phẩm chất và năng lực, bản lĩnh chính trị vững vàng, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Từ năm 2015 đến nay, thành phố đã cử đi đào tạo và tổ chức bồi dưỡng gần 2.200 lượt cán bộ tham gia các lớp chuyên môn, cao cấp, trung cấp lý luận chính trị; bồi dưỡng cấp ủy, bí thư chi bộ, báo cáo viên; quản lý nhà nước... Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố tổ chức từ 20-30 lớp bồi dưỡng với số lượng học viên từ 2.000-3.000/năm về chuyên môn, quản lý nhà nước, tuyên truyền pháp luật, nghiệp vụ công tác đoàn thể, kiến thức an ninh quốc phòng, nghiệp vụ công tác Đảng cho quần chúng ưu tú và đảng viên mới.

Trong luân chuyển, điều động cán bộ, Ban Thường vụ Thành ủy chú trọng thực hiện “từ trên xuống”, “từ dưới lên”, “sang ngang”. Từ năm 2015 đến nay, thành phố điều động, luân chuyển, đề bạt, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại trên 220 lượt cán bộ là trưởng, phó các phòng, ban thành phố; bí thư, chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, UBND các phường. Trong đó, luân chuyển từ thành phố xuống phường trên 40 đồng chí; luân chuyển từ phường về các phòng, ban của thành phố là 17 đồng chí; luân chuyển giữa các phường 24 đồng chí...

Các cấp ủy, chính quyền luôn quan tâm cơ cấu, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ theo vị trí việc làm, khung năng lực, đảm bảo đúng người, đúng việc, giảm số lượng, nâng cao chất lượng, hợp lý về cơ cấu, đảm bảo bộ máy tinh gọn, khắc phục sự cồng kềnh, chồng chéo, hoạt động kém hiệu quả.

Từ tháng 1/2018 đến nay, thành phố thực hiện luân chuyển để cán bộ tiếp tục rèn luyện tại cơ sở đối với 6 cán bộ lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị cấp thành phố (2 đồng chí là bí thư đảng ủy đồng thời là chủ tịch phường; 1 đồng chí là chủ tịch UBND phường); luân chuyển 3 đồng chí chuyên viên có năng lực của các phòng ban chuyên môn thành phố đảm nhiệm các chức danh: Chủ tịch UBND phường Hồng Gai, Phó Chủ tịch UBND phường Hà Phong, Phó Chủ tịch UBND phường Hồng Hải.

Công tác quy hoạch cán bộ được Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo triển khai nghiêm túc, nền nếp, bài bản và thường xuyên. Các cấp ủy đã chủ động thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình, quy định việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2015-2020 (2016-2021) và xây dựng quy hoạch giai đoạn 2020-2025 (2021-2026).

Nhờ đó, chất lượng cán bộ được quy hoạch nâng lên cả về trình độ lý luận chính trị và chuyên môn, nghiệp vụ; bảo đảm tỷ lệ nữ, trẻ và cơ cấu ba độ tuổi trong quy hoạch theo đúng quy định; nhiều đồng chí trong quy hoạch đã đủ điều kiện, tiêu chuẩn có thể đảm nhận ngay được chức danh quy hoạch.

Cụ thể, qua rà soát, bổ sung quy hoạch chức danh diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, nhiệm kỳ 2015-2020 (2016-2021) đã quy hoạch ở cấp cơ sở 895 lượt cán bộ. Trong đó có 419 lượt cán bộ được quy hoạch cấp ủy, đạt 1,4 lần so với cấp ủy hiện tại; 146 lượt cán bộ được quy hoạch chức danh ủy viên ban thường vụ, đạt 1,5 lần so với số lượng ban thường vụ hiện tại.

Các chức danh chủ chốt đạt 2,01 lần trên 1 chức danh và đều có cán bộ nữ được quy hoạch vào các chức danh chủ chốt. Ở cấp thành phố, đã quy hoạch được 188 lượt cán bộ, trong đó có 125 lượt cán bộ được quy hoạch cấp ủy, đạt 2,8 lần so với cấp ủy hiện tại; 34 lượt cán bộ được quy hoạch chức danh ủy viên ban thường vụ, đạt 2,4 lần so với số lượng ban thường vụ hiện tại

Đổi mới và thực hiện đồng bộ các giải pháp, chất lượng đội ngũ cán bộ của thành phố ngày càng được nâng lên. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống tốt, có năng lực chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Thu Chung

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.