Tiến tới đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng:

Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về đại hội đảng các cấp

Thứ Hai, 16/12/2019, 08:25 [GMT+7]
.
.

Quá trình chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp, hoạt động thông tin, tuyên truyền đang được các địa phương trong tỉnh tập trung thực hiện, nhằm tạo không khí sôi nổi, đồng thuận, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa của sự kiện chính trị quan trọng này.

Tổ đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện Đầm Hà tiếp xúc cử tri tại thị trấn Đầm Hà, tháng 11/2019.
Đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện Đầm Hà tiếp xúc cử tri tại thị trấn Đầm Hà, tháng 11/2019.

Đảng bộ huyện Đầm Hà được chọn tổ chức đại hội điểm của tỉnh. Do đó, công tác chuẩn bị cho đại hội các cấp nói chung (xây dựng văn kiện, nhân sự, cơ sở vật chất, an ninh trật tự...) và việc đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền nói riêng đều đang được Ban Thường vụ Huyện ủy cùng các cấp ủy tích cực triển khai. Ngay từ đầu tháng 9/2019, Tiểu ban Tuyên truyền - Khánh tiết do đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm Trưởng Tiểu ban đã ban hành kế hoạch, phân công rõ từng đầu mối công việc, nhằm tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ huyện chỉ đạo chặt chẽ công tác thông tin, tuyên truyền trước, trong và sau đại hội; đảm bảo thiết thực, phong phú, hiệu quả, bám sát tinh thần chỉ thị của Trung ương và kế hoạch của Tỉnh ủy đã đề ra.

Theo đồng chí Vũ Quốc Hưng, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đầm Hà, từ tháng 12/2019 đến 15/4/2020 được xác định là giai đoạn thực hiện tuyên truyền trước Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV. Kế hoạch đề ra trong giai đoạn này bao gồm những nội dung chính như: Tuyên truyền nội dung dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tập trung vào các điểm mới về quy trình lấy ý kiến thảo luận trước đại hội, chủ trương thực hiện 100% bầu bí thư cấp ủy tại đại hội cấp cơ sở và cấp huyện; lồng ghép nội dung Chương trình hành động của Huyện ủy thực hiện chủ đề công tác năm 2020; kinh nghiệm rút ra trong việc chỉ đạo, tổ chức đại hội điểm để tổ chức thành công đại hội các cấp toàn Đảng bộ... Các giai đoạn trong và sau Đại hội Đảng bộ huyện đã được đề ra những đầu mối nhiệm vụ cụ thể.

Công tác thông tin, tuyên truyền cũng được phân công rõ cho từng đơn vị. Cụ thể như: Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Truyền thông - Văn hóa tăng cường đăng tải các thông tin trên Cổng thông tin điện tử thành phần, website, mở các chuyên trang, chuyên mục, tăng thời lượng phát sóng truyền thanh cơ sở; Cơ quan Khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn việc treo cờ, băng rôn, khẩu hiệu tại các điểm trung tâm, tập trung đông dân cư, phát động các phong trào thi đua giữ gìn vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị ngay từ khu dân cư... Các đầu mối công việc đều chỉ rõ người đứng đầu phụ trách, chịu trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra để đảm bảo tiến độ chung.

Áp phích tuyên truyền chào mừng Đại hội Đảng các cấp được treo trang trọng tại khuôn viên nhà văn hóa khu phố 2, phường Yên Giang (TX Quảng Yên).
Áp phích tuyên truyền chào mừng đại hội đảng các cấp được treo trang trọng tại khuôn viên Nhà văn hóa khu phố 2, phường Yên Giang (TX Quảng Yên).

Tại TX Quảng Yên, cùng với việc ban hành Kế hoạch tổ chức đại hội, Thị ủy đã ban hành các quyết định thành lập 4 tiểu ban phục vụ đại hội, Trong đó, Tiểu ban Tuyên truyền - Khánh tiết đảm bảo đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền. Ngay sau khi thành lập, Tiểu ban đã tiến hành họp quán triệt và xây dựng kế hoạch theo nội dung và nhiệm vụ được phân công. Các xã, phường cũng chủ động lựa chọn những công trình của địa phương và chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ thôn, tổ dân phố xây dựng kế hoạch, đăng ký các phần việc, công trình chào mừng đại hội đảng các cấp. Các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn sẽ tiến hành chỉnh trang lại khuôn viên, vệ sinh môi trường, treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng đại hội...

Không chỉ Đầm Hà, Quảng Yên, các địa phương khác trong tỉnh cũng đang tập trung thực hiện tốt công tác chuẩn bị, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền cho đại hội Đảng các cấp. Trong đó, bám sát chỉ đạo chung về việc tạo điểm nhấn trong công tác tuyên truyền thông qua giới thiệu về những thành tựu nổi bật của tỉnh và của từng địa phương thời gian qua. Đồng thời, liên tục cập nhật đầy đủ các thông tin để nhân dân thuận tiện theo dõi, hướng về đại hội; chủ động nắm tình hình dư luận nhân dân để kịp thời đấu tranh, phản bác những hành vi tuyên truyền xuyên tạc, nhằm chống phá Đảng, chính quyền, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân.

Hoàng Giang

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.