Tiến tới đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng

Bình Liêu: Rà soát đảm bảo công tác nhân sự

Thứ Hai, 02/12/2019, 07:59 [GMT+7]
.
.

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII và Kế hoạch số 308-KH/TU ngày 4/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Liêu đã ban hành kế hoạch, chỉ đạo, triển khai đến các chi bộ cơ sở ở các xã, thị trấn và cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Trong đó, đặc biệt chú trọng công tác chuẩn bị nhân sự đảm bảo theo đúng quy định và hướng dẫn.

g
Chi bộ thôn Phai Lầu, xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu, lấy ý kiến đóng góp của đảng viên vào văn kiện Đại hội Đảng bộ xã, tháng 10/2019.

Được Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Liêu lựa chọn tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở, Đảng bộ xã Đồng Văn đang khẩn trương triển khai các bước chuẩn bị, như: Hoàn thiện văn kiện, công tác nhân sự, an ninh trật tự, cơ sở vật chất... đảm bảo theo đúng quy định. Đặc biệt, công tác chuẩn bị nhân sự được Đảng bộ xã chỉ đạo chuẩn bị kỹ lưỡng. Theo đồng chí Lý Văn Bình, Bí thư Đảng uỷ xã Đồng Văn, địa phương đang tích cực chuẩn bị cho công tác bầu cử trưởng thôn gắn với thực hiện Chỉ thị 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Các chi bộ đang chuẩn bị bước hiệp thương để thảo luận lấy ý kiến biểu quyết giới thiệu nhân sự vào cấp ủy khóa mới đảm bảo dân chủ, đúng quy trình các bước. Đảng ủy xã đã phân công các đồng chí đảng ủy viên phụ trách từng chi bộ để theo dõi, chỉ đạo nhằm tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh. Qua rà soát và dự kiến nguồn nhân sự, nhiệm kỳ mới xã sẽ có 6/9 trưởng thôn, khu tái cử. Các đại hội chi bộ sẽ giới thiệu người trúng cử để bầu bí thư chi bộ, quyết tâm đảm bảo 100% bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn ngay từ đầu nhiệm kỳ theo đúng tinh thần chỉ đạo của tỉnh...

Cùng với Đồng Văn, các địa phương trên địa bàn huyện Bình Liêu cũng đang tích cực thực hiện chỉ đạo của tỉnh và của huyện về công tác chuẩn bị đại hội Đảng. Đặc biệt, chuẩn bị nhân sự cho đại hội, các xã, thị trấn đã  nghiêm túc đánh giá cụ thể năng lực, trình độ, uy tín của cán bộ để bầu trưởng thôn, khu và tiến hành đại hội chi bộ để bầu làm bí thư trong tháng 1/2020. Qua nắm bắt chung, 100% đồng chí dự kiến bầu trưởng thôn, khu để đưa vào bầu bí thư chi bộ đều đảm bảo năng lực, uy tín, có nhiệt huyết sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ tổ chức giao.

Chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp, công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử được Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy thực hiện đúng điều lệ, quy chế, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Trong đó, bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch. Đặc biệt, công tác nhân sự được gắn kết chặt chẽ với công tác quy hoạch cán bộ và sắp xếp, bố trí nhân sự lãnh đạo cơ quan nhà nước các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; coi trọng phát hiện, giới thiệu tham gia cấp ủy những nhân tố mới có đức, có tài, có uy tín, có triển vọng thông qua hoạt động thực tiễn, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số.

g
Lãnh đạo huyện Bình Liêu trao quyết định điều động cán bộ huyện giữ chức vụ Bí thư Đảng uỷ xã Hoành Mô, tháng 9/2019. Ảnh: La Lành (Trung tâm TT-VH Bình Liêu).

Ban Thường vụ Huyện uỷ cũng chỉ đạo kiện toàn các chức danh cán bộ, lãnh đạo các phòng, ban và các xã, thị trấn trong huyện; phân công, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu bầu cử, bổ sung cấp ủy, đảm bảo ổn định tổ chức để chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp. Theo đồng chí Dương Mạnh Cường, Bí thư Huyện ủy Bình Liêu, công tác kiện toàn bộ máy, lựa chọn nhân sự cho nhiệm kỳ mới phải đảm bảo đúng quy định và thực sự khách quan. Thực hiện đúng quy trình, mở rộng dân chủ trong đảng bộ, chi bộ cơ sở để những người được xem xét, lựa chọn phải là những người có trình độ chính trị, có năng lực công tác thực tiễn, có tư cách đạo đức tốt, được quần chúng nhân dân tín nhiệm. Bên cạnh đó, trong sắp xếp lại đơn vị hành chính, huyện cũng chú trọng xây dựng phương án sáp nhập gắn chặt với công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 và thực hiện tinh giản biên chế theo nghị quyết của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước... 

Với những cách làm, bước đi thận trọng, công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp của huyện Bình Liêu đang được triển khai nghiêm túc trên tinh thần đổi mới, sáng tạo, theo đúng chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. 

Nguyễn Thanh

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.