Tập trung chuẩn bị cho đại hội Đảng các cấp

Tiên Yên: Bám sát quan điểm, tư tưởng đổi mới của Đảng

Thứ Hai, 09/12/2019, 13:02 [GMT+7]
.
.

Trên cơ sở bám sát quan điểm, tư tưởng đổi mới của Đảng, gắn với thực tiễn ở địa phương, mọi công tác chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp tại huyện Tiên Yên được tiến hành khá bài bản, nghiêm túc. Công tác chuẩn bị nhân sự; chuẩn bị văn kiện đại hội, thảo luận; việc theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, nắm bắt tình hình tư tưởng nhân dân; hoạt động tuyên truyền, tổ chức các phong trào thi đua... là những nhiệm vụ được huyện đặt lên hàng đầu.

Lãnh đạo huyện Tiên Yênác đồng chí Bí thư chi bộ, trưởng thôn, khu phố hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.
Lãnh đạo huyện Tiên Yên khen thưởng các bí thư chi bộ, trưởng thôn, khu phố hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tại hội nghị triển khai Kế hoạch tổ chức đại hội đảng các cấp, (tháng 8/2019). Ảnh: Trần Hoàn

Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc

Để chuẩn bị tốt cho đại hội đảng các cấp, Ban Thường vụ Huyện ủy Tiên Yên đã thành lập các tổ công tác chỉ đạo, hướng dẫn đại hội các đảng bộ, chi bộ trực thuộc; phân công các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, Huyện ủy viên, chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội các đảng bộ, chi bộ cơ sở. Cùng với đó là tập trung chỉ đạo đơn vị đại hội điểm và các đảng bộ có khó khăn, phức tạp để rút kinh nghiệm, thường xuyên báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Huyện ủy. Theo đó, huyện đã chỉ đạo Đảng bộ thị trấn Tiên Yên và Đảng bộ xã Đông Hải tiến hành đại hội điểm vào tháng 3/2020; giao cho mỗi đảng bộ cơ sở chọn 1 chi bộ, tiến hành chỉ đạo đại hội điểm vào đầu tháng 1/2020 để rút kinh nghiệm chung.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện còn thành lập Tiểu ban văn kiện, Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban tuyên truyền, khánh tiết và Tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện Tiên Yên lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025; đồng thời xây dựng kế hoạch, lộ trình triển khai công tác chuẩn bị đại hội.

Bên cạnh đó, Huyện ủy Tiên Yên cũng chỉ đạo Ban Tổ chức Huyện ủy, phối hợp với Văn phòng Huyện ủy tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện để thảo luận, tham gia ý kiến, thống nhất kế hoạch tổ chức đại hội đảng các cấp ủy cơ sở, tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Xã Hải Lạng, huyện Tiên Yên công bố nghị quyết của HĐND tỉnh về sáp nhập thôn Khe Hố vào thôn Bình Minh. Ảnh: Trần Hoàn.
Xã Hải Lạng, huyện Tiên Yên công bố nghị quyết của HĐND tỉnh về sáp nhập thôn Khe Hố vào thôn Bình Minh (tháng 11/2019). Ảnh: Trần Hoàn

Hoàn thành Đại hội Đảng bộ huyện trước 30/7/2020

Theo đồng chí Hà Hải Dương, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tiên Yên, công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội chi, đảng bộ cấp cơ sở tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Tiên Yên lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025, phải thực hiện dựa trên phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Việc tổ chức đại hội đảng từ chi bộ đến cấp cơ sở và cấp huyện phải bảo đảm an toàn, thiết thực, không phô trương, hình thức, kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực.

Là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng trong toàn đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong toàn huyện, vì thế, huyện Tiên Yên cũng yêu cầu báo cáo chính trị của các cấp ủy phải được chuẩn bị khoa học, chu đáo, kết tinh trí tuệ tập thể, đánh giá đúng, trung thực, khách quan, toàn diện tình hình, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới phải sát với tình hình thực tế, có tính khả thi cao để tổ chức thực hiện hiệu quả.

Chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp, được biết, UBND huyện còn chủ trì phát động, chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua chào mừng đại hội, triển khai thực hiện các nghị quyết của Đại hội Đảng bộ huyện Tiên Yên lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong phạm vi toàn huyện. Trong đó, tích cực chỉ đạo hoàn thành các công trình trọng điểm, quan trọng, gắn biển chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Tiên Yên lần thứ XXV. Đồng thời, chỉ đạo các phòng, ban, cơ quan chức năng, xây dựng phương án đảm bảo tốt công tác an ninh, trật tự và các điều kiện trước, trong và sau đại hội đảng các cấp.

Theo kế hoạch, việc tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở tại huyện Tiên Yên sẽ diễn ra trong tháng 1/2020, hoàn thành trước ngày 20/1/2020. Chi bộ cơ sở tiến hành đại hội trong tháng 3/2020, hoàn thành trước ngày 15/4/2020. Đảng bộ cơ sở bắt đầu từ tháng 4/2020, hoàn thành trước ngày 15/5/2020. Đảng bộ huyện dự kiến tổ chức 3 ngày, xong trước 30/7/2020.

Lan Anh

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.