Tăng cường công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng, tiếp công dân

Thứ Tư, 25/12/2019, 20:43 [GMT+7]
.
.

Chiều 25/12, tại TP Hạ Long, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tỉnh tổng kết công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tham gia tố tụng giải quyết các vụ án hành chính năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020. Dự hội nghị tại đầu cầu TP Hạ Long có các đồng chí Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Phó Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương.

Đồng chí Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Đồng chí Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Năm 2019, toàn ngành Thanh tra tỉnh đã bám sát các chủ trương, ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ, Bộ, Ngành Trung ương; phối hợp tốt với các đơn vị, cơ quan chức năng trên địa bàn kịp thời tham mưu đáp ứng mọi yêu cầu phục vụ các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương đạt hiệu quả.

Lĩnh vực Thanh tra hành chính và Thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đạt hiệu quả cao. Qua thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đã kiến nghị xử phạt vi phạm hành chính 4.763 cá nhân và 395 tổ chức với số tiền vi phạm là 14.728 triệu đồng, xử lý tài sản vi phạm 232 triệu đồng; kiến nghị thu hồi 1.412 triệu đồng; đã thu số tiền qua xử phạt vi phạm hành chính 14.059 triệu đồng. Công tác giám sát, đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra, kết quả thực hiện Nghị quyết 35/CP và Chỉ thị số 20/TTg về chấn chỉnh công tác thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp; công tác Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo (KNTC) cũng đặc biệt được quan tâm.

Trong năm 2019, các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn đã tiếp 11.151 lượt công dân (tăng 31,29% so với cùng kỳ năm 2018), với 6.039 vụ việc. Trong công tác hòa giải đối thoại và tham gia tố tụng giải quyết các vụ án hành chính… đã kịp thời có nhiều văn bản chỉ đạo, giải quyết đạt hiệu quả; góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương; không gây bức xúc, điểm nóng về ANTT.

Đồng chí Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Phó Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Phó Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương phát biểu tại hội nghị.

Phát huy kết quả đạt được, đồng thời để hoàn thành nhiệm vụ năm 2020, ngành Thanh tra tỉnh sẽ tập trung thực hiện các nội dung trọng tâm: Hoàn thành chương trình kế hoạch công tác thanh tra năm 2020 của tỉnh đề ra; thực hiện hiệu quả các cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất theo yêu cầu của công tác quản lý trên các lĩnh vực, đảm bảo phục vụ tốt cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Đồng thời, triển khai đồng bộ các giải pháp theo Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và tỉnh về công tác tiếp công dân (TCD) và giải quyết KNTC; nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, công chức và của cả hệ thống chính trị, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu nhằm tạo sự thống nhất về tư tưởng và tổ chức triển khai trong công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC.

Tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các quy định của Đảng, Nhà nước về Phòng chống tham nhũng và thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, như: Tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương nhất là trong quy hoạch sử dụng đất, công tác đấu thầu, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức... Đẩy mạnh cải cách hành chính; coi trọng thông tin của cơ quan truyền thông, báo chí về tình trạng tham nhũng trong quản lý Nhà nước; kịp thời phát hiện và kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ toàn ngành, đảm bảo các điều kiện triển khai thực hiện nhiệm vụ hiệu quả; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng văn hoá thanh tra, đạo đức nghề nghiệp thanh tra gắn với việc học tập và đạo đức, tư tưởng, tác phong của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đồng chí Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng bằng khen của UBND tỉnh cho tập thể các ngành, địa phương trên địa bàn.
Đồng chí Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể các địa phương có thành tích xuất sắc trong năm 2019

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Phó Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương, biểu dương ghi nhận đánh giá kết quả đạt được của ngành thanh tra tỉnh năm 2019, góp phần phục vụ kinh tế - xã hội địa phương ngày càng ổn định phát triển.

Đồng chí Nguyễn Thị Ánh Tuyết nhấn mạnh: Quảng Ninh là tỉnh đi đầu trong giải quyết tiếp công dân KNTC và thực hiện rất tốt công tác phối hợp với các cơ quan Trung ương trong việc giải quyết các đoàn công dân tập trung đông người đi KNTC tại Trung ương, không gây bức xúc, phức tạp về ANTT cho xã hội.

Đồng thời các đồng chí chỉ đạo, thời gian tới các ngành, các địa phương cần nghiêm túc chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế còn tồn tại, đặc biệt là xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra, đảm bảo tiến độ triển khai các cuộc thanh tra, khẩn trương ban hành các kết luận thanh tra và tăng cường đôn đốc xử lý các kiến nghị, kết luận sau thanh tra.

Đồng chí Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho tập thể và cá nhân Thanh tra tỉnh.
Đồng chí Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho tập thể và cá nhân Thanh tra tỉnh.

Ngành thanh tra tỉnh căn cứ hướng dẫn của Trung ương, Bộ, ngành, tỉnh xây dựng chương trình kế hoạch triển khai thực hiện công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng, tiếp công dân, giải quyết KNTC và tham gia tố tụng giải quyết các vụ án hành chính tại địa phương sát thực tiễn và đạt hiệu quả.

Các ngành, địa phương phải nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, nâng cao hơn nữa chất lượng giải quyết khiếu nại lần đầu, khắc phục tình trạng thiếu trách nhiệm trong phối hợp giải quyết khiếu nại lần hai; tập trung giải quyết triệt để các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài.

Đồng thời, tăng cường công tác thanh, kiểm tra, giám sát việc phòng chống tham nhũng, nhất là tham nhũng vặt trong tất cả các lĩnh vực theo đúng chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Tăng cường tổ chức các hội nghị để trao đổi kinh nghiệm trong công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tham gia tố tụng giải quyết các vụ án.

Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Phó Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thanh tra” của Thanh tra Chính phủ
Đồng chí Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Phó Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thanh tra” của Thanh tra Chính phủ cho các cá nhân.

Nhân dịp này, các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác năm 2019 đã được UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh khen thưởng.

Tuấn Hương

.
.
.
.
.
.
.
.