Nghị quyết thông qua tại kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khoá XIII

Về việc sáp nhập thôn, bản thuộc xã Quảng Đức, huyện Hải Hà

Thứ Tư, 11/12/2019, 09:02 [GMT+7]
.
.

Ngày 7/12/2019, HĐND tỉnh khoá XIII đã ban hành Nghị quyết số 235/NQ-HĐND "Về việc sáp nhập thôn, bản thuộc xã Quảng Đức, huyện Hải Hà". Cụ thể như sau:

Điều 1. Sáp nhập 05 thôn, bản thuộc xã Quảng Đức, huyện Hải Hà, cụ thể như sau:

a. Sáp nhập thôn Tân Đức (19 hộ dân với 67 nhân khẩu), bản Khe Lánh II (10 hộ dân với 47 nhân khẩu) và bản Pạc Này (36 hộ dân với 155 khẩu) thành 01 bản, lấy tên là bản Pạc Này. Sau sáp nhập, bản Pạc Này có 65 hộ dân với 269 nhân khẩu.

b. Sáp nhập bản Cống Mằn Thìn (13 hộ dân với 57 nhân khẩu) với bản Tài Phố (53 hộ dân với 270 nhân khẩu) thành 01 bản, lấy tên là bản Tài Phố. Sau sáp nhập, bản Tài Phố có 66 hộ dân với 327 nhân khẩu.

Sau sắp xếp, xã Quảng Đức, huyện Hải Hà có 12 thôn, bản (giảm 03 thôn, bản), gồm: Pạc Này, Tài Phố, Bản Mốc 13, Vắn Tốc, Cấu Lìm, Pò Hèn, Mả Thầu Phố, Kháy Phầu, Nà Lý, Chăn Mùi, Tình Á, Lý Nà.

Điều 2. Hội đồng nhân dân giao

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực, các ban, các tổ và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày thông qua.
 

.
.
Các tin cùng sự kiện
.
.
.
.
.
.