Họp Hội đồng quản lý quỹ bảo vệ môi trường và phát triển đất

Thứ Ba, 10/12/2019, 11:36 [GMT+7]
.
.

Sáng 10/12, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp Hội đồng quản lý quỹ bảo vệ môi trường và phát triển đất của tỉnh để thông qua dự thảo quy chế điều hành quỹ và một số nội dung quan trọng khác. Cùng dự có đồng chí Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.
Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Ngày 5/9/2019, UBND tỉnh ban hành quyết định thành lập Quỹ bảo vệ môi trường và phát triển đất tỉnh. Quỹ bảo vệ môi trường và phát triển đất tỉnh có nhiệm vụ cho vay vốn với lãi suất ưu đãi đối với các dự án bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ cho vay vốn các dự án bảo vệ môi trường từ các tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật; tài trợ, đồng tài trợ cho các hoạt động bảo vệ môi trường; ứng vốn cho các tổ chức phát triển quỹ đất để thực hiện nhiệm vụ bồi thường, GPMB và tạo quỹ đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt…

Nguồn vốn của quỹ đối với nhiệm vụ bảo vệ môi trường là 50 tỷ đồng, được ngân sách cấp đủ 3 năm (2018-2020). Mức vốn ngân sách Nhà nước cấp cho quỹ đối với nhiệm vụ ứng vốn GPMB khi thành lập thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh quy định trên cơ sở khả năng cân đối ngân sách năm 2019.

Để đảm bảo quỹ hoạt động hiệu quả, tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến về dự thảo quy chế quản lý điều hành quỹ bảo vệ môi trường và phát triển đất; kế hoạch ứng vốn đối với các dự án năm 2019 và năm 2020. Đồng thời, cho ý kiến về một số nội dung có liên quan đến lựa chọn đơn vị thực hiện nhiệm vụ đấu giá quyền sử dụng đất; lãi suất cho vay ưu đãi đối với nhiệm vụ hỗ trợ tài chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường…

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành liên quan trên cơ sở ý kiến các đại biểu tham gia tại cuộc họp, tiếp tục nghiên cứu, rà soát lại các nội dung trong dự thảo quy chế quản lý điều hành quỹ bảo vệ môi trường và phát triển đất. Trong đó, lưu ý rà soát lại một số nội dung liên quan đến điều kiện, thẩm quyền ứng vốn; tiêu chí lựa chọn dự án đủ điều kiện được ứng vốn để thực hiện bồi thường, GPMB; quy trình ứng vốn… Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp hoàn thiện dự thảo, báo cáo UBND tỉnh trong thời gian sớm nhất.

Đồng chí cũng đề nghị rà soát lại nguồn tài chính của Quỹ bảo vệ môi trường và phát triển đất tỉnh trong 1 năm để nghiên cứu xây dựng phương án tự chủ, đảm bảo 100% kinh phí hoạt động.

Thu Chung

.
.
.
.
.
.
.
.