Họp Ban Cán sự Đảng và Thường trực UBND tỉnh

Thứ Năm, 05/12/2019, 13:51 [GMT+7]
.
.

Ngày 5/12, Ban Cán sự Đảng và Thường trực UBND tỉnh họp nghe và cho ý kiến về dự thảo báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015 – 2020; quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh và công tác đối ngoại giai đoạn 2020 – 2025. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì.

Quang cảnh cuộc họp
Quang cảnh cuộc họp.

Theo dự thảo báo cáo, tiếp nối tinh thần đổi mới, sáng tạo, quyết liệt, dám nghĩ, dám làm, đồng thời kế thừa những kết quả đạt được từ nhiệm kỳ trước, trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, các cấp ngành từ tỉnh xuống cơ sở đã tập trung quán triệt và quyết liệt triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh đã đề ra.

Cùng với sự cố gắng, nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, trong năm 2019, Quảng Ninh đã đạt được những thành quả quan trọng, toàn diện trên tất cả lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng. Đến nay có 11/14 chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ lần thứ XIV đạt và vượt mục tiêu đề ra, còn lại 3/14 chỉ tiêu mặc dù đã có chuyển dịch tích cực nhưng vẫn chưa hoàn thành mục tiêu đề ra gồm: Cơ cấu kinh tế; tổng sản phẩm bình quân đầu người; năng suất lao động xã hội. Dự thảo báo cáo cũng xác định quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh và công tác đối ngoại giai đoạn 2020 – 2025.

Tại cuộc họp, thành viên Ban cán sự Đảng và Thường trực UBND tỉnh đã tham gia đóng góp ý kiến về kết cấu, bố cục của báo cáo và phân tích làm rõ hơn về một số kết quả trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015 – 2020; quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh và công tác đối ngoại giai đoạn 2020 – 2025.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận cuộc họp
Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh, kết luận cuộc họp.

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Tổ soạn thảo báo cáo tiếp thu các ý kiến tham gia đóng góp tại cuộc họp để hoàn thiện báo cáo. Đồng thời yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành tiếp tục rà soát các số liệu, đưa ra những đánh giá sát thực về kết quả, tồn tại, hạn chế, bài học kinh nghiệm trong thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015 – 2020; tham gia đóng góp về các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển của từng ngành, lĩnh vực trong nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Bên cạnh đó, đồng chí yêu cầu các sở, ngành nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc tham gia đóng góp vào dự thảo báo cáo. Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp các ý kiến đóng góp để trình Ban cán sự Đảng và Thường trực UBND tỉnh trước ngày 12/12/2019.

Quốc Thắng – Phạm Hưng

.
.
.
.
.
.
.
.