Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương

Thứ Hai, 30/12/2019, 17:25 [GMT+7]
.
.

Ngày 30/12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương triển khai thực hiện nghị quyết của Quốc hội khóa XIV về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) năm 2020. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến dự, chỉ đạo hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Ninh có các đồng chí: Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đỗ Thị Lan, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Quang Hiếu/VPG.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Quang Hiếu/VGP.

Năm 2019, trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức nhưng dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước, đặc biệt là sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, kịp thời, hiệu quả của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bộ, ngành, tình hình KT-XH tiếp tục chuyển biến tích cực, đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, là năm thứ hai liên tiếp hoàn thành đạt và vượt toàn bộ 12/12 chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Kinh tế vĩ mô ổn định; lạm phát được kiểm soát ở mức thấp; tăng trưởng kinh tế đạt 7,02%, thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao hàng đầu khu vực, thế giới; chất lượng tăng trưởng được nâng lên, hiệu quả đầu tư được cải thiện, năng suất lao động tăng 6,2%, đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) đạt 45,11%. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 517 tỷ USD; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện đạt kỷ lục 20,4 tỷ USD. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực; các ngành, lĩnh vực phát triển ổn định, đạt được kết quả ấn tượng; xếp hạng năng lực cạnh tranh quốc gia tăng 10 bậc.

Lĩnh vực văn hoá, xã hội có nhiều tiến bộ, tạo việc làm cho 1,6 triệu lao động; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm 1 - 1,5%; thể dục, thể thao đạt nhiều thành tích, truyền cảm hứng mạnh mẽ để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; đời sống nhân dân trên mọi miền đất nước chuyển biến tích cực. Quốc phòng, an ninh được tăng cường; trật tự, an toàn xã hội được giữ vững; hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh, góp phần quan trọng giữ gìn môi trường hoà bình, khẳng định vai trò, vị thế đất nước trên trường quốc tế.

Tham gia phát biểu tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá, phân tích làm rõ những kết quả đạt được; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề xuất nhiều giải pháp thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu phát triển KT-XH năm 2020.

Các đại biểu tham gia dự họp tại điểm cầu trực tuyến Quảng Ninh.
Các đồng chí: Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành dự họp tại điểm cầu Quảng Ninh.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh, biểu dương và chân thành cảm ơn Quốc hội, Chính phủ, các cấp uỷ đảng, chính quyền, đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên, đồng bào, chiến sĩ cả nước về những kết quả, thành tích và những nỗ lực phấn đấu, đóng góp to lớn cho sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2019.

Để phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém còn tồn tại, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hội nghị cần tập trung ưu tiên triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Cần tiếp tục củng cố, tăng cường nền tảng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao năng lực nội tại và tính tự chủ của nền kinh tế; tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững; tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, xây dựng các dự án, công trình trọng điểm quốc gia; cần quan tâm hơn nữa và có những chính sách, biện pháp cụ thể, thiết thực, phù hợp hơn nữa đối với việc phát triển văn hoá, xã hội, xây dựng con người hài hoà với phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; tiếp tục củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế; cần đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và lề lối làm việc của các cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu theo đúng quy định của Hiến pháp và pháp luật, đáp ứng yêu cầu "đúng vai, thuộc bài".

Về tổ chức đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, trong năm 2020, các cấp uỷ, chính quyền và toàn hệ thống chính trị cần khẩn trương, nghiêm túc quán triệt nghị quyết của Trung ương và chỉ thị của Bộ Chính trị, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp, đáp ứng thật tốt các yêu cầu đặt ra.

Công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ. Cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, có đức, có tài, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới. Không để lọt vào cấp uỷ những người không đủ tiêu chuẩn, có biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, cục bộ, lợi ích nhóm, chạy chức, chạy quyền, chạy phiếu bầu.

Ngày 31/12, hội nghị tiếp tục làm việc với phần tham gia phát biểu của các bộ, ngành, địa phương và nghe ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Mạnh Trường

.
.
.
.
.
.
.
.