Đảng bộ TP Uông Bí: Khen thưởng 30 tập thể, 44 cá nhân

Thứ Hai, 30/12/2019, 15:48 [GMT+7]
.
.

2 cá nhân được trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng, 3 cá nhân được trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp dân vận; 30 tập thể, 42 cá nhân được BCH Đảng bộ TP Uông Bí khen thưởng tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020, diễn ra ngày 30/12.

5 đồng chí được trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp kiểm tra, dân vận của Đảng
5 cá nhân được trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp kiểm tra, dân vận của Đảng.

Năm 2019, Đảng bộ thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành 100% các chỉ tiêu theo nghị quyết đề ra. Trong đó, 7/21 chỉ tiêu vượt so với kế hoạch. Tăng cao nhất là các chỉ tiêu: Tăng trưởng kinh tế đạt 13,8%; tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 3.605 tỷ đồng, vượt 15%, thu ngân sách địa phương đạt 1.232 tỷ, vượt 46%.

Công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị trên địa bàn thành phố tiếp tục được tăng cường; năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng tiếp tục được nâng lên. Thành phố chỉ đạo thực hiện đổi mới công tác kiểm tra, giám sát theo hướng quyết liệt, kịp thời, sát thực, hiệu quả…

Năm 2020, BCH Đảng bộ thành phố xác định quyết liệt thực hiện có hiệu quả chủ đề công tác năm “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức viên chức và bảo đảm tăng trưởng kinh tế bền vững”; tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; tiếp tục xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện; tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực nhất là quản lý tài nguyên, khoáng sản; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và đảm bảo tăng trưởng kinh tế bền vững.

Hải Ninh (Trung tâm TT-VH Uông Bí)

.
.
.
.
.
.
.
.