"Cởi mở hơn, kịp thời cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tấn, báo chí để định hướng dư luận xã hội"

Thứ Tư, 25/12/2019, 18:57 [GMT+7]
.
.

Chiều ngày 25/12, Tỉnh uỷ đã tổ chức tổng kết công tác tuyên giáo năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí: Đặng Huy Hậu, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Văn Hồi, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng của Tỉnh uỷ, lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị lực lượng vũ trang trong tỉnh.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Công tác tuyên giáo năm 2019 của tỉnh đã bám sát Nghị quyết số 14/NQ-TU ngày 4/12/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các văn bản hướng dẫn của Trung ương và Thường trực, BTV Tỉnh uỷ, nên đã thu được kết quả tích cực. Nổi bật là công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai các chủ trương, nghị quyết đi vào thực chất, hiệu quả, trong đó tập trung vào những nội dung mà tỉnh, địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng cụ thể, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện. Cấp uỷ các cấp đã phát huy tốt vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, đội ngũ cán bộ thôn, khu phố, người có uy tín, già làng, trưởng bản; đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên… Cùng với đó, tỉnh đã chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tấn, báo chí làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận của xã hội; chỉ đạo các cấp uỷ, người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền tăng cường tiếp xúc, đối thoại, tổ chức giao ban định kỳ để lắng nghe kiến nghị, nắm bắt thông tin, định hướng dư luận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt các vấn đề được cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm nhằm chủ động nhận diện các thủ đoạn, nội dung thông tin xấu, độc… để tự sàng lọc, phòng, tránh và nâng cao khả năng “tự đề kháng”…

Cùng với đó, công tác tuyên giáo của tỉnh đã tập trung đẩy mạnh đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hoà bình”, “Bạo loạn lật đổ” của các thế lực phản động, thù địch, cơ hội chính trị để góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thông qua việc kiện toàn và nâng cao hiệu quả của Ban Chỉ đạo 35 các cấp, không ngừng củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ làm công tác tuyên giáo, từ đó góp phần quan trọng đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luât của Nhà nước vào cuộc sống… Việc triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII tiếp tục đi vào chiều sâu, đã xuất hiện ngày càng nhiều gương điển hình tiên tiến…

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận làm rõ thêm những kết quả nổi bật cũng như điểm còn hạn chế trong công tác tuyên giáo năm 2019, đồng thời thông qua phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Đó là: Tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh về công tác tuyên giáo trong tình hình mới; không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo cả về nội dung và hình thức, trọng tâm là đẩy mạnh tuyên truyền về đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, việc thực hiện chủ đề công tác năm của tỉnh là “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và bảo đảm tăng trưởng bền vững”; tiếp tục theo dõi, tổng hợp, báo cáo, phản ánh đầy đủ tình hình báo chí, dư luận xã hội hằng ngày, hằng tuần, đặc biệt là tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân dịp trước, trong và sau Đại hội đảng các cấp…

Đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ phát biểu kết luận hội nghị
Đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã ghi nhận những đóng góp quan trọng của ngành Tuyên giáo đối với sự phát triển của tỉnh trong năm 2019. Năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh, do đó đồng chí yêu cầu công tác tuyên giáo cần tiếp tục bám sát chỉ đạo của Trung ương để xây dựng chương trình công tác phù hợp với thực tiễn; không ngừng đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; chú trọng công tác bồi dưỡng, giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng; chủ động theo dõi, nắm bắt, tổng hợp báo cáo tình hình báo chí, dư luận xã hội, nhất là tình hình tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên để tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền giải quyết có hiệu quả những vấn đề phát sinh; tích cực, chủ động hơn nữa trong việc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đôn đốc, hướng dẫn đảng bộ các địa phương hoàn thành việc biên soạn tái bản, bổ sung và phát hành cuốn lịch sử Đảng bộ…

Đồng chí cũng yêu cầu các cấp uỷ, cơ quan, đơn vị cần cởi mở, kịp thời cung cấp thông tin có định hướng đối với những chủ trương, chính sách mới, những vấn đề dư luận quan tâm cho các cơ quan thông tấn, báo chí…

Đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ trao cờ, bằng khen của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh uỷ cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo năm 2019
Đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ trao cờ, bằng khen của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh uỷ cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo năm 2019

Nhân dịp này, 3 tập thể, cá nhân đã vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII, giai đoạn 2016-2019; Ban Tuyên giáo Thành ủy Móng Cái được nhận Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua ngành Tuyên giáo năm 2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; 7 đơn vị được BTV Tỉnh uỷ tặng Bằng khen. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ cũng tặng Giấy khen cho 25 tập thể, cá nhân vì có thành tích xuất sắc năm 2019…

Quang Minh
  

.
.
.
.
.
.
.
.