Chuyển biến trong điều động, luân chuyển cán bộ

Thứ Ba, 03/12/2019, 07:54 [GMT+7]
.
.

Thời gian qua, công tác điu đng, luân chuyn cán b đã đưc các cp y t tnh đến cơ s chú trng thc hin và đt kết qu quan trng, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, trao quyết định cho đồng chí Nguyễn Đức Minh.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tường Huy trao quyết định của UBND tỉnh phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Vân Đồn cho đồng chí Nguyễn Đức Minh, ngày 7/10/2019. Ảnh: Mạnh Trường

Thực tế chứng minh, địa phương nào thực hiện điều động, luân chuyển gắn với quy hoạch, giao nhiệm vụ đúng người, đúng việc sẽ tạo được những thay đổi rất tích cực. Bởi cán bộ được luân chuyển, điều động sẽ phát huy khả năng sáng tạo trong thực thi nhiệm vụ.

Đơn cử như ở huyện Đầm Hà, thời gian qua, công tác điều động, luân chuyển cán bộ được Ban Thường vụ Huyện ủy Đầm Hà quan tâm, chú trọng, tạo bước đột phá. Từ năm 2015 đến nay, huyện đã thực hiện điều động, luân chuyển 74 cán bộ lãnh đạo, quản lý các phòng, ban, các xã, thị trấn. Trong đó, luân chuyển từ huyện về xã 10 đồng chí, từ xã về huyện 13 đồng chí, từ xã sang xã 8 đồng chí, từ ngành này sang ngành khác 43 đồng chí. Thực hiện chủ trương gắn luân chuyển với bố trí cán bộ không phải là người địa phương, đến nay toàn huyện có 9/10 xã, thị trấn bí thư đảng ủy không phải là người địa phương.

Theo đánh giá của Cơ quan Tổ chức - Nội vụ Huyện ủy Đầm Hà, qua luân chuyển, điều động, đa số cán bộ đã phát huy được năng lực, sở trường, giữ gìn phẩm chất đạo đức, nhanh chóng tiếp cận, nắm bắt tình hình cơ sở, cùng với tập thể cấp ủy địa phương cụ thể hóa các chủ trương, giải pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của địa phương đạt hiệu quả; quan tâm chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, phát triển dịch vụ; xây dựng các mô hình phát triển kinh tế góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của nhân dân.

Không chỉ ở Đầm Hà, thời gian qua, công tác luân chuyển, điều động cán bộ lãnh đạo, quản lý từ tỉnh đến cơ sở được thực hiện có nền nếp, đảm bảo quy chế, kế hoạch, dân chủ, công khai, khách quan. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn tỉnh đã luân chuyển, điều động 3.349 lượt cán bộ. Trong đó, cấp tỉnh là 117 trường hợp; cán bộ diện ban thường vụ các huyện, thị, thành uỷ, sở, ban, ngành quản lý là 3.232 trường hợp.

Hầu hết cán bộ sau điều động, luân chuyển, nhất là cán bộ trẻ có triển vọng đã phát huy vai trò của mình, tiếp cận nhanh công việc mới, trách nhiệm, tâm huyết, được bồi dưỡng, thử thách, rèn luyện, am hiểu nhiều lĩnh vực, đóng góp công sức, trí tuệ cho các địa phương. 95% số cán bộ được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt mục đích luân chuyển.

Đồng chí Hoàng Thị Nghị sau khi được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Bình Liêu đã lãnh đạo, chỉ đạo
Đảng ủy thị trấn Bình Liêu (huyện Bình Liêu) tham khảo ý kiến của người dân về chất lượng phục vụ của cán bộ làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại thị trấn, ngày 7/11/2019.

Đặc biệt, việc thực hiện chủ trương gắn luân chuyển với bố trí cán bộ không phải là người địa phương đối với các chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp huyện, cấp xã, được các cấp ủy, tổ chức đảng chỉ đạo triển khai quyết liệt, với cách làm phù hợp.

Đến nay có 12/14 địa phương cấp huyện, bí thư cấp ủy không phải là người địa phương (85,71%); 9/14 địa phương, chủ tịch UBND không phải là người địa phương (71,14%); 14/14 địa phương, trưởng công an không phải là người địa phương; 130/186 địa phương cấp xã, bí thư đảng ủy không phải là người địa phương (69,89%); 67/186 xã, chủ tịch UBND không phải là người địa phương (36,02%). Riêng TP Hạ Long, TP Móng Cái, huyện Ba Chẽ, huyện Bình Liêu, 100% bí thư đảng ủy xã không phải là người địa phương.

Qua luân chuyển gắn với bố trí cán bộ không phải là người địa phương đã đào tạo được nhiều cán bộ, nhiều đồng chí trưởng thành, được bố trí đảm nhiệm chức vụ cao hơn: Có 12 đồng chí đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, ủy viên Ban Thường vụ, trưởng đoàn thể tỉnh. Một số đồng chí lãnh đạo chủ chốt sở, ngành đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo cấp cục, vụ và tương đương ở các bộ, ngành Trung ương, cơ quan của Quốc hội; nhiều đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, giữ chức vụ chủ chốt ở các địa phương, sở, ban, ngành tỉnh. Hầu hết cán bộ qua luân chuyển có bước trưởng thành, tích lũy được nhiều kinh nghiệm thực tiễn, có quan điểm nhìn nhận và phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện hơn, sát thực tế hơn.

Bên cạnh đó, các cấp ủy đảng đã phối hợp với BĐBP tỉnh thực hiện cán bộ biên phòng tăng cường xã, tham gia cấp ủy các huyện, thành phố biên giới, hải đảo để phát triển kinh tế - xã hội gắn với giữ gìn an ninh, trật tự, bảo vệ biên giới, chủ quyền quốc gia. Đến nay, đã thực hiện luân chuyển, tăng cường 24 cán bộ biên phòng tỉnh giữ chức vụ chủ chốt các xã biên giới hải đảo... Các cán bộ biên phòng tăng cường đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh của cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn.

Công tác luân chuyển, điều động cán bộ từ tỉnh đến cơ sở thời gian qua đã góp phần đổi mới và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, khuyến khích cán bộ, đảng viên phấn đấu vươn lên để trưởng thành hơn. Đồng thời, góp phần quan trọng tạo nguồn cán bộ, phục vụ công tác quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ tới; tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội tỉnh ngày càng phát triển.

Thu Chung

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.