Chủ động biện pháp phòng chống tham nhũng

Thứ Bảy, 28/12/2019, 09:55 [GMT+7]
.
.

Công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) được tỉnh Quảng Ninh xác định là nhiệm vụ quan trọng, liên tục và lâu dài, gắn với trách nhiệm tổ chức đảng và người đứng đầu. Qua đây, góp phần tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tạo niềm tin và sự đồng thuận cao của người dân trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, chủ trì giao ban công tác nội chính tháng 11/2019.
Đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, chủ trì giao ban công tác nội chính tháng 11/2019.

Trên cơ sở tình hình thực tiễn địa phương, tỉnh đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, trong đó tập trung công tác nội chính và PCTN; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, điều tra, xử lý tham nhũng; nắm thông tin, phát hiện dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.

Từ năm 2017 đến nay, Tỉnh ủy đã ban hành đồng bộ chương trình kiểm tra, giám sát, thanh tra cấp tỉnh. Trong đó, chú trọng một số nội dung, lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí, như: Công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; lập, quản lý và thực hiện các quy hoạch; đầu tư, quản lý sử dụng đất đai, trật tự xây dựng đô thị tại một số dự án đầu tư hạ tầng các khu dân cư; quản lý, khai thác tài nguyên khoáng sản; thu, chi ngân sách, sử dụng vốn, tài sản nhà nước; đầu tư và khai thác các công trình giao thông theo hình thức BOT; quản lý, sử dụng tổ chức, bộ máy, biên chế…

Riêng lĩnh vực quản lý tài nguyên khoáng sản, xác định đây là lĩnh vực nhạy cảm, có nguy cơ phát sinh tham nhũng, tiêu cực cao, năm 2014 Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TU về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, khai thác, vận chuyển, chế biến và kinh doanh than trên địa bàn tỉnh”, từ đó bám sát thực tiễn để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đặc biệt là gắn với vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, trưởng công an địa phương khi để xảy ra sai phạm. Ngày 9/5/2019, Tỉnh ủy tiếp tục ban hành Nghị quyết số 16-NQ/TU về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý tài nguyên than, khoáng sản trên địa bàn tỉnh”.

Đến nay, các biện pháp PCTN trong khai thác, vận chuyển, kinh doanh than được thắt chặt, không xuất hiện những vụ việc phức tạp, khiến dư luận bức xúc.

Các quy hoạch được công khai tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh để nhân dân biết, thực hiện giám sát.
Các quy hoạch được công khai tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh để nhân dân biết, giám sát.

Trong lĩnh vực quản lý đất đai, Tỉnh ủy công khai chỉ đạo rà soát, xử lý, quyết liệt thu hồi các dự án có sử dụng đất chậm tiến độ, vi phạm pháp luật; không điều chỉnh quy hoạch theo điều kiện nguồn lực và mục đích kinh doanh của chủ đầu tư để thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, công khai kế hoạch sử dụng đất, đơn giá các loại đất, các quy hoạch, kế hoạch đấu thầu trên địa bàn để nhà đầu tư biết, nhân dân giám sát, đề phòng nảy sinh tiêu cực.

Đến nay, UBND tỉnh đã thu hồi đất 125 dự án (trên 10.000ha) do vi phạm pháp luật, triển khai chậm; chấm dứt hoạt động đầu tư, thu hồi 123 dự án; hủy bỏ 57 quy hoạch; thu hồi địa điểm nghiên cứu quy hoạch đối với 130 dự án của các nhà đầu tư, doanh nghiệp và bàn giao cho UBND các địa phương quản lý.

Về lĩnh vực đầu tư công, trên cơ sở 7 quy hoạch chiến lược quan trọng, tỉnh đã công bố công khai, mô hình hóa để giới thiệu tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền, làm cơ sở triển khai các dự án đầu tư công bài bản, khoa học, có trọng tâm, trọng điểm. Cùng với đó, tỉnh thực hiện phân cấp mạnh mẽ nguồn lực đầu tư cho các địa phương trên nguyên tắc xác định rõ những công trình có tính động lực cao để ưu tiên bố trí vốn, kiên quyết không đầu tư dàn trải, tăng nợ đọng xây dựng cơ bản...

Với sự chủ động, linh hoạt của tỉnh trong ngăn ngừa, PCTN, lãng phí, những năm gần đây, môi trường đầu tư kinh doanh, các Chỉ số PCI, Par Index, Papi của tỉnh được cải thiện đáng kể. Đặc biệt, trong 2 năm (2017-2018), các Chỉ số PCI, Par Index của Quảng Ninh đứng đầu cả nước.

Mạnh Trường

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.