Cẩm Phả: Nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo

Thứ Sáu, 27/12/2019, 09:27 [GMT+7]
.
.

Những năm qua, Thành ủy Cẩm Phả luôn chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng, tuyên giáo các cấp tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Qua đó, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội đảng các cấp đề ra.

g
Thành uỷ Cẩm Phả triển khai công tác tuyền truyền đại hội đảng các cấp, tháng 11/2019.

Theo ông Bùi Hồng Quân, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ Cẩm Phả, bám sát chức năng, nhiệm vụ, thời gian qua Ban Tuyên giáo Thành uỷ Cẩm Phả chú trọng tham mưu Ban Thường vụ Thành uỷ triển khai nhiều đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, nhằm quán triệt kịp thời, hiệu quả các quan điểm, đường lối, nghị quyết của đảng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nổi bật, đã tham mưu tổ chức tốt nội dung học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, trọng tâm là Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, 9, 10, 11 BCH Trung ương Đảng (khoá XII); nghị quyết của tỉnh, thành phố về phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 và chủ đề công tác năm “Nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ”.

Ban Tuyên giáo Thành ủy cũng chủ động đề xuất giải pháp phù hợp với thực tế để nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền trong tình hình mới; đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng và khả năng nắm bắt tình hình để định hướng kịp thời dư luận xã hội, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên... 

TP Cẩm Phả đã xây dựng và duy trì hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến từ thành phố đến đảng bộ các phường, xã, từ đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng đến cán bộ, đảng viên. Đồng thời, hằng tháng Ban Tuyên giáo Thành uỷ đã biên tập và phát hành “Bản tin thông báo nội bộ” của Đảng bộ thành phố nhằm phục vụ sinh hoạt chi bộ trong toàn Đảng bộ.

Cùng với đó, hệ thống tuyên giáo các cấp của thành phố cũng triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác tuyên giáo, nhất là đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội trong cung cấp thông tin có định hướng của đảng cho cán bộ, đảng viên thông qua các lớp tập huấn, bồi dưỡng. Đồng thời, tổ chức nhiều cuộc thi báo cáo viên giỏi để phát hiện những nhân tố điển hình trong công tác tuyên truyền. Thành phố cũng quan tâm tổ chức hội nghị báo cáo viên kết hợp giao ban công tác tư tưởng, hoạt động này ngày càng đi vào nền nếp từ thành phố đến các xã, phường. Thông qua đó, đã kịp thời định hướng công tác tuyên truyền, nhất là những vấn đề nổi cộm được dự luận, người dân quan tâm.

g
Cán bộ phường Cẩm Thạch, TP Cẩm Phả khảo sát thực tế tình hình hỗ trợ nhà ở cho người có công tại khu phố Hoàng Thạch. Ảnh: Hoàng Giang.

Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Thành uỷ cũng chú trọng nắm tình hình tiếp công dân hằng tháng, kịp thời nắm bắt tư tưởng và dư luận xã hội, tổng hợp và báo cáo Thành ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Việc nắm bắt, phân tích dư luận xã hội được thực hiện qua nhiều kênh khác nhau, trong đó chú trọng tổ chức các cuộc tiếp xúc và đối thoại với quần chúng để phát huy dân chủ, tạo không khí cởi mở, nhất trí, đồng thuận trong xã hội. Điển hình, trong năm 2019 thành phố thực hiện xây mới chợ Cẩm Thành.

Cùng với các công tác chuẩn bị, công tác tuyên truyền, vận động hộ kinh doanh trong khu vực chợ đồng thuận và chủ động bàn giao mặt bằng cũng được chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả. Thành phố đã tổ chức đối thoại trực tiếp với các hộ kinh doanh trong chợ để thống nhất phương án; tuyên truyền về sự cần thiết và lợi ích của việc sửa chữa, nâng cấp chợ; công khai, minh bạch toàn bộ các bước từ chủ trương đến quy mô, hình thức đầu tư chợ để người dân biết, giám sát... Với cách làm này đã tạo đồng thuận cao của người dân, tiểu thương với chủ trương xây mới chợ.

Cùng với nhiệm vụ trên, Ban Tuyên giáo Thành uỷ cũng chú trọng điều tra, khảo sát xã hội bằng hình thức phát phiếu khảo sát, giúp người dân thuận tiện trong cung cấp thông tin từ cơ sở. Năm 2019, đơn vị đã phối hợp, thực hiện 8 cuộc điều tra, khảo sát nắm bắt tình hình dư luận xã hội với 2.980 phiếu khảo sát được phát cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn. Kết quả khảo sát cho thấy cơ bản người dân thành phố đồng thuận, nhất trí cao và tích cực thực hiện chủ trương, chính sách của tỉnh, thành phố, góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển KT-XH của địa phương.

Nguyễn Thanh

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.