Ban Tổ chức Tỉnh ủy: Đẩy mạnh công tác tham mưu chuẩn bị Đại hội đảng bộ các cấp

Chủ Nhật, 29/12/2019, 15:38 [GMT+7]
.
.

Ngày 29/12, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020. Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Năm 2019, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Ban Tổ chức cấp ủy các cấp đã chủ động, tích cực triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh một cách toàn diện, thống nhất từ tỉnh đến cơ sở; tham mưu triển khai một số mô hình mới và hoàn thiện tổ chức, quy trình hoạt động của các cơ quan Tổ chức – Nội vụ, Kiểm tra – Thanh tra, mô hình cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc chung MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở.

Đồng thời, mạnh dạn rà soát, đề xuất phương án triển khai sáp nhập đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh; tiếp tục sắp xếp đơn vị sự nghiệp với tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả.

Công tác xây dựng, kiện toàn, củng cố mô hình các tổ chức cơ sở đảng, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới được quan tâm thúc đẩy. Trong năm, toàn Đảng bộ tỉnh đã kết nạp được trên 3.000 đảng viên, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ lên trên 102.000 đảng viên.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức tiếp tục được đổi mới, phù hợp với thực tiễn triển khai, ưu tiên bồi dưỡng cán bộ ở cơ sở, các cơ quan hợp nhất gắn với yêu cầu nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Năm 2019, tỉnh đã tổ chức 182/190 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho trên 10.300 lượt CBCCVC, với tổng kinh phí trên 45,3 tỷ đồng. Công tác chính sách cán bộ luôn được quan tâm thực hiện có hiệu quả, đảm bảo nguyên tắc, thủ tục, quy định, giải quyết kịp thời chính sách đối với cán bộ…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, khẳng định: Nhìn lại năm 2019, lĩnh vực kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, an ninh - quốc phòng đều đạt kết quả khởi sắc. Kết quả đó có sự đóng góp của đội ngũ cán bộ, nguồn nhân lực liên quan trực tiếp đến công tác của ngành Tổ chức, một trong những yếu tố then chốt bảo đảm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị.

Nhấn mạnh những kết quả nổi bật, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Đội ngũ làm công tác tổ chức tận tụy, quyết tâm, tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp một khối lượng công việc lớn, tập trung cho công tác chuẩn bị Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XV Đảng bộ tỉnh được triển khai bài bản; mở rộng triển khai các mô hình, sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế; tiếp tục thực hiện nhất thể hóa chức danh nhằm giảm quy trình, tăng tính thống nhất, rút ngắn khoảng cách giữa ban hành chủ trương và tổ chức thực hiện. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên được tăng cường, trong đó chú trọng chất lượng đội ngũ bí thư chi bộ và trưởng các thôn, bản.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, tặng Cờ thi đua và Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các tập thể xuất sắc.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, tặng Cờ thi đua và Bằng khen của Tỉnh ủy cho các tập thể xuất sắc.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đã thẳng thắn chỉ ra những mặt còn hạn chế đó là: Công tác phát triển đảng viên, nhất là khu vực doanh nghiệp tư nhân còn nhiều khó khăn; biện pháp, công cụ quản lý cán bộ, công chức, viên chức còn lạc hậu so với sự phát triển của khoa học quản trị hiện đại và tiến bộ của khoa học kỹ thuật, nhất là công nghệ thông tin, dẫn đến việc đánh giá cán bộ chưa sâu sát…

Đề cập đến nhiệm vụ năm 2020, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký, nhấn mạnh: Năm 2020 là tiếp tục tập trung tham mưu công tác chuẩn bị Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XV Đảng bộ tỉnh, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Trong đó, cần chủ động, đặc biệt quan tâm đến chất lượng công tác nhân sự Đại hội đảng bộ các cấp, đảm bảo đúng cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, đáp ứng yêu cầu cao trong tình hình mới, nhất là nhân sự thực hiện kiêm nhiệm; tiếp tục tham mưu thực hiện có hiệu quả các nghị quyết Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng gắn với công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp; quan tâm cơ cấu 3 độ tuổi, tỷ lệ nữ, cán bộ trẻ.

Song song với đó, tăng cường tham mưu xây dựng kế hoạch cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ, toàn diện và triển khai hiệu quả chủ đề công tác năm 2020 "Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức”. Trong đó, đổi mới mạnh mẽ các khâu trong công tác cán bộ, hoàn thành việc xây dựng vị trí việc làm; nâng cao chất lượng về mọi mặt của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là đội ngũ lãnh đạo, quản lý các cấp; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức phù hợp với sự phát triển trong tình hình mới; đề cao đạo đức công chức và kỷ luật công vụ; liêm chính, tận tụy phục vụ nhân dân tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất kinh doanh; tham gia xây dựng đề án phát triển nguồn nhân lực tỉnh Quảng Ninh giai đoạn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, đáp ứng cả về số lượng, chất lượng và yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

Bên cạnh đó, chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, nhất là trong cơ quan quản lý nhà nước, khu vực ngoài nhà nước và trong các thôn, bản, khu phố; thực hiện tốt các cơ chế giám sát, phản biện, góp ý, phản ánh của người dân trong công tác cán bộ và công tác xây dựng Đảng để tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng Giấy khen cho các tập thể xuất sắc.
Ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng Giấy khen cho các tập thể xuất sắc.

Bí thư Tỉnh ủy cho biết: Năm 2020 tỉnh sẽ tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 19 và Đề án 25 về đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế, do đó, các cấp, các ngành và địa phương thường xuyên rà soát nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả các mô hình thí điểm hợp nhất đảm bảo hoạt động hiệu quả thực sự. Đồng thời, tiếp tục quản lý chặt chẽ về biên chế và thực hiện lộ trình tinh giản đủ 10% biên chế so với định mức của Trung ương giao.

Ngoài ra, đồng chí đề nghị tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ cơ quan tổ chức nội vụ cấp tỉnh, cấp huyện thực sự trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; trung thực, tinh thông nghiệp vụ. Đặc biệt một trong những nhiệm vụ lớn của tỉnh hiện nay là sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, vì vậy đồng chí yêu cầu các cơ quan, đơn vị, sở, ngành, địa phương nhanh chóng sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ các cơ quan trong hệ thống chính trị ở những đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện sau sáp nhập đi vào hoạt động ổn định, phát huy hiệu lực, hiệu quả với quan điểm phát triển bền vững và tầm nhìn dài hạn.

Nhân dịp này, Tỉnh ủy tặng Cờ dẫn đầu phong trào thi đua cho Cơ quan Tổ chức Nội vụ Thị ủy Đông Triều và Bằng khen cho 6 tập thể có thành xuất sắc trong phong trào thi đua và công tác xây dựng Đảng năm 2019.

Thu Chung

.
.
.
.
.
.
.
.