UBND tỉnh nghe báo cáo về việc ban hành danh mục dự án ưu tiên thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

Thứ Năm, 14/11/2019, 18:12 [GMT+7]
.
.

Chiều 14/11, đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì cuộc họp để nghe và cho ý kiến về việc ban hành danh mục dự án thuộc ngành nghề ưu tiên thu hút đầu tư, thu hút đầu tư có điều kiện và tạm dừng thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp (KCN): Nam Tiền Phong, Bắc Tiền Phong (thị xã Quảng Yên), Texhong Hải Hà giai đoạn 1 (huyện Hải Hà).

Trên cơ sở tổng hợp các ý kiến tham gia của các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư các KCN, Ban Quản lý Khu kinh tế đã đề xuất một số tiêu chí lựa chọn dự án ưu tiên thu hút đầu tư vào các KCN: Nam Tiền Phong, Bắc Tiền Phong, Texhong Hải Hà giai đoạn 1. Trong đó bao gồm các tiêu chí: Năng lực tài chính của nhà đầu tư; quy định về suất đầu tư; các điều kiện về môi trường, công nghệ,... Đồng thời, ưu tiên lựa chọn nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân đã thành lập doanh nghiệp tại tỉnh Quảng Ninh; không xem xét lựa chọn nhà đầu tư dự án mới đối với các nhà đầu tư vi phạm quy định pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường,…trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư khác trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Tỉnh cũng ưu tiên lựa chọn dự án của nhà đầu tư có cam kết tiến độ chi tiết triển khai dự án.

Trên cơ sở các tiêu chí này, đồng thời căn cứ vào quy hoạch, định hướng phát triển của các KCN, tỉnh sẽ ban hành danh mục các dự án ưu tiên thu hút đầu tư, thu hút đầu tư có điều kiện và tạm dừng thu hút đầu tư cụ thể đối với từng KCN.

Đồng chí Bùi Văn Khắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận
Đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận

Kết luận cuộc họp, đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý KKT tiếp thu ý kiến tham gia của các sở, ngành và nhà đầu tư để hoàn thiện nội dung dự thảo Danh mục dự án thuộc ngành nghề ưu tiên thu hút đầu tư, thu hút đầu tư có điều kiện và tạm dừng thu hút đầu tư vào các KCN: Nam Tiền Phong, Bắc Tiền Phong và Texhong Hải Hà giai đoạn 1. Trong quá trình hoàn thiện, các sở, ngành liên quan cần tham khảo ý kiến đóng góp của các chuyên gia trong lĩnh vực này cũng như kinh nghiệm của các địa phương trong nước và nước ngoài. Lưu ý phân tích, làm rõ được những lợi thế và ngành nghề, lĩnh vực ưu tiên chính đối với từng KCN. Đảm bảo định hướng xây dựng các KCN chuyên sâu trong từng lĩnh vực cụ thể, không dàn trải. Quan điểm chung của tỉnh là ưu tiên các dự án có giá trị gia tăng cao, thân thiện với môi trường và tạo động lực cho các ngành kinh tế khác. Đối với các lĩnh vực hạn chế hoặc tạm dừng thu hút đầu tư, phải bám sát vào quy định pháp luật cũng như định hướng phát triển chung.

Minh Toàn

.
.
.
.
.
.
.
.