Tiến tới đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng

Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên

Thứ Hai, 25/11/2019, 14:03 [GMT+7]
.
.

Công tác kết nạp đảng viên luôn được các cấp ủy Đảng của Quảng Ninh quan tâm và có kế hoạch cụ thể từ đầu nhiệm kỳ, nhằm kết nạp đảng viên mới đảm bảo về chỉ tiêu, chất lượng theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015-2020.

Lễ kết nạp đảng viên của Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông, ngày 1/2/2019. Ảnh: Minh Đức
Lễ kết nạp đảng viên của Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông, ngày 1/2/2019. Ảnh: Minh Đức

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ tỉnh đề ra chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới từ 4-5%/năm. Để đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đề ra, hằng năm Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Thường vụ các cấp ủy trực thuộc tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát triển đảng viên mới. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan tham mưu cấp ủy và phân công cấp ủy viên phụ trách địa bàn tăng cường kiểm tra, giám sát để kịp thời hướng dẫn cơ sở kết nạp đảng viên mới vừa đảm bảo về chỉ tiêu, vừa đảm bảo về chất lượng. Bên cạnh đó, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, nhất là đoàn thanh niên tăng cường các hoạt động, phong trào thi đua trong đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân, thông qua đó phát hiện, lựa chọn những đoàn viên, hội viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp. Trong việc phát triển đảng viên mới, tỉnh và các địa phương rất quan tâm kết nạp đảng viên ở các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Với nhiều giải pháp thiết thực, đến nay rất nhiều địa phương đã làm tốt công tác phát triển đảng, với số lượng đảng viên kết nạp mới cao hơn chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ của địa phương đề ra. Đơn cử như TP Móng Cái, ngay đầu các năm, Thành ủy Móng Cái phân bổ chỉ tiêu kết nạp đảng viên cho các chi, đảng bộ trực thuộc để chủ động phấn đấu thực hiện và coi đây là một trong những tiêu chí xét công nhận chi bộ, đảng bộ trong sạch vững mạnh hằng năm. Nhờ đó, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, TP Móng Cái đã phát triển được 906 đảng viên, tỷ lệ bình quân đạt 5,5%/năm, vượt chỉ tiêu nghị quyết 0,5%.

Còn tại TP Hạ Long, với quyết tâm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, Đảng bộ thành phố luôn chú trọng công tác phát triển, quản lý, nâng cao chất lượng đảng viên. Từ năm 2015 đến năm 2018, Đảng bộ thành phố đã phát triển 1.464 đảng viên mới, bình quân mỗi năm kết nạp được 366 đảng viên (chỉ tiêu nghị quyết của thành phố là phát triển 350 đảng viên/năm). Riêng 9 tháng năm 2019 đã phát triển 263 đảng viên. Thành phố tập trung phát triển đảng viên ở khu vực doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước (từ năm 2015 đến nay đã kết nạp đảng cho 10 chủ doanh nghiệp tư nhân).

ban chi uỷ đến động viên và vận động đồng chí đoàn viên của khu phố trong việc định hướng phát triển đảng.
Ban Chi ủy Chi bộ khu 8, phường Cao Xanh, TP Hạ Long định hướng phát triển đảng cho đoàn viên khu phố.

Kết quả quan trọng đạt được trong công tác phát triển đảng ở các địa phương đã đóng góp quan trọng vào chỉ tiêu kết nạp đảng viên hằng năm của Đảng bộ tỉnh. Theo thống kê, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn Đảng bộ đã kết nạp được trên 14.000 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh là 101.000 đảng viên, sinh hoạt ở 781 tổ chức, cơ sở đảng và 5.065 chi bộ trực thuộc. Tỷ lệ đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ trở lên bình quân hằng năm đạt trên 99% (riêng năm 2018 là 99,5%).

Để hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đề ra, từ nay đến cuối nhiệm kỳ, Đảng bộ tỉnh xác định tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy trong củng cố tổ chức đảng, phát triển đảng viên; củng cố phát triển tổ chức công đoàn và đoàn thanh niên; làm tốt công tác tạo nguồn, khắc phục tình trạng cơ sở đảng có nguồn nhưng không kết nạp được đảng viên; tăng cường đổi mới phương thức hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội, nâng cao tỷ lệ tập hợp đoàn viên, hội viên. Đồng thời, thường xuyên phát động các phong trào thi đua, tạo môi trường cho quần chúng rèn luyện, phấn đấu để kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên, hội viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp…

Thu Chung

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.