Tiến tới đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng

Móng Cái: Tích cực chuẩn bị cho đại hội điểm

Thứ Sáu, 22/11/2019, 13:04 [GMT+7]
.
.

Cùng với các địa phương trong tỉnh, thành phố Móng Cái đang tích cực triển khai các bước chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 308-KH/TU ngày 4/7/2019 của Tỉnh ủy về tổ chức Đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

Là địa phương được Tỉnh ủy lựa chọn là đơn vị thực hiện đại hội điểm khối thành phố, thị xã của tỉnh,TP Móng Cái xác định đây là nhiệm vụ có ý nghĩa hết sức quan trọng, do đó, các cấp ủy đảng trên địa bàn thành phố đã triển khai hội nghị quán triệt các quy định, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh và thành phố đến toàn thể cán bộ, đảng viên. Thành ủy Móng Cái phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Thành ủy và lãnh đạo, chuyên viên các Ban Xây dựng Đảng phụ trách địa bàn, hướng dẫn, kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội của các chi, đảng bộ trực thuộc. Thành phố đã lựa chọn Chi bộ Khối Dân vận thành phố và 2 đảng bộ cơ sở là Đảng bộ xã Hải Tiến, Đảng bộ phường Trà Cổ tổ chức đại hội điểm.

Móng Cái
Thành ủy Móng Cái tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 (tháng 7/2019).

Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, các đảng bộ cơ sở đã và đang chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ trực thuộc thực hiện công tác chuẩn bị đại hội và công tác bầu cử trưởng thôn, khu phố (đối với các xã, phường). Đến nay, đã có 95/101 chi bộ thôn khu phố xây dựng xong phương án giới thiệu nhân sự bầu trưởng thôn, khu phố đồng thời giới thiệu bầu Bí thư chi bộ sau khi trúng cử chức danh trưởng thôn, khu phố đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định...

Song song với công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, Thành phố Móng Cái cũng đang tích cực đẩy mạnh các giải pháp tập trung hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XXIII (nhiệm kỳ 2015-2020). Theo đó, đến thời điểm này, thành phố đã hoàn thành 16/19 chỉ tiêu, trong đó một số chỉ tiêu hoàn thành vượt mức như, tổng thu ngân sách nhà nước tăng bình quân 10,9%/năm, trong đó, thu nội địa tăng 2,1 lần so với giai đoạn 2010-2015; tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm (2015-2020) ước đạt 15,02%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng: Tỷ trọng khu vực dịch vụ chiếm 55,9%; khu vực công nghiệp, xây dựng chiếm 35,2%; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 8,9%. Tổng giá trị hàng hoá XNK qua cửa khẩu ước đạt 28,107 tỷ USD, tăng 1,2 lần so với giai đoạn 2010-2015. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 56.713 tỷ đồng, tăng bình quân 15,3%/năm. Ngành du lịch có bước phát triển vượt bậc, đang trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố, với tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 31%/năm, trong đó, Khu du lịch Trà Cổ được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Khu du lịch Quốc gia, là khu du lịch quốc gia đầu tiên của tỉnh.

Từ khi thông quan hàng hóa qua cầu Bắc Luân II, góp phần không nhỏ
Hoạt động thông quan hàng hóa qua cầu Bắc Luân II.

Hiện nay thành phố cũng đã hoàn thành nâng cấp đô thị Móng Cái đạt tiêu chuẩn đô thị loại II trực thuộc tỉnh vượt trước 2 năm so với mục tiêu đề ra; chương trình xây dựng nông thôn mới vượt trước 1 năm so kế hoạch, góp phần thay đổi căn bản diện mạo đô thị và nông thôn theo hướng văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp.Trong giai đoạn 2020-2025, thành phố đề ra mục tiêu xây dựng Móng Cái trở thành trung tâm thương mại, du lịch, dịch vụ, cảng biển của tỉnh Quảng Ninh và cả nước.

Theo chỉ đạo của Thành ủy Móng Cái, dự thảo báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của tổ chức đảng và chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở xong trước ngày 31/12/2019; dự thảo báo cáo chính trị lần 1 của Đảng bộ thành phố xong trước ngày 31/12/2019,  dự thảo lần 2 xong trước ngày 15/2/2020, dự thảo lần cuối xong trước ngày 15/3/2020. 

Thái Cảnh

.
.
.
.
.
.
.
.