Tiến tới Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng

Các địa phương tích cực chuẩn bị văn kiện đại hội đảng bộ các cấp

Thứ Sáu, 29/11/2019, 10:30 [GMT+7]
.
.

Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ được tổ chức trong năm 2020. Đây được xem là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Hiện các đảng bộ đang khẩn trương triển khai những công việc chuẩn bị, trong đó, công tác chuẩn bị văn kiện đại hội được đặc biệt quan tâm.

Lãnh đạo Thành ủy Móng Cái làm việc với Đảng ủy xã Hải Tiến để nghe báo cáo tiến độ, kết quả chuẩn bị Đại hội của Đảng bộ xã Hải Tiến.
Lãnh đạo Thành ủy Móng Cái làm việc với Đảng ủy xã Hải Tiến về công tác chuẩn bị Đại hội của Đảng bộ xã Hải Tiến, tháng 11/2019. Ảnh: Vi Thu

Xã Hải Tiến (TP Móng Cái) là địa phương được Thành ủy Móng Cái lựa chọn là đơn vị thực hiện đại hội điểm khối xã của thành phố. Xác định công tác tổ chức Đại hội Đảng có ý nghĩa hết sức quan trọng, do đó, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và thành phố, Đảng ủy xã đã cụ thể hóa cho phù hợp với điều kiện của địa phương. Đồng chí Phạm Ngọc Tùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hải Tiến, cho biết: Xã đã thành lập 4 tiểu ban gồm: Tiểu ban văn kiện; tiểu ban nhân sự; tiểu ban tuyên truyền, khánh tiết; tiểu ban phục vụ đại hội và 1 tổ biên tập văn kiện. Đồng thời, đã chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ trực thuộc xây dựng dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm; phân công các đồng chí đảng ủy viên phụ trách chi bộ có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và hỗ trợ chi bộ trong việc xây dựng báo cáo chính trị và các văn kiện đại hội. Đến nay 13/13 chi bộ trực thuộc đã xây dựng xong dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm, dự thảo nghị quyết và gửi các đồng chí đảng viên, các tổ chức của thôn để tham gia ý kiến.

Tại huyện Tiên Yên, công tác chuẩn bị cho Đại hội nói chung và việc chuẩn bị văn kiện đại hội nói riêng cũng được Ban Thường vụ Huyện ủy và các cấp ủy trên địa bàn chỉ đạo sát sao theo đúng tinh thần chỉ thị của Trung ương và kế hoạch của Tỉnh ủy. Tính đến thời điểm hiện tại, các chi bộ thuộc đảng bộ cơ sở đã xây dựng được dự thảo báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của cấp ủy lần thứ 1, đồng thời triển khai xây dựng dự thảo lần 2.

Công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp đã được huyện Tiên Yên chú trọng
Tuyên truyền về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trên các trục đường lớn tại xã Điền Xá (huyện Tiên Yên).

Đồng chí Hà Hải Dương, Bí thư Huyện ủy Tiên Yên cho biết: Trong công tác chuẩn bị đại hội, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy phải coi trọng tất cả các khâu, nhất là công tác chuẩn bị văn kiện đại hội. Theo đó, báo cáo chính trị của các chi, đảng bộ phải căn cứ nghị quyết đại hội Đảng ở cấp mình để kiểm điểm gắn với đánh giá việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị với thực hiện Điều lệ Đảng, các nghị quyết của Trung ương. Nội dung báo cáo đảm bảo toàn diện, đánh giá khách quan, trung thực, bám sát tình hình thực tế, làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm trên các lĩnh vực xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát triển KT-XH, bảo đảm QP-AN... nhất là việc thực hiện 3 đột phá chiến lược và 6 nhiệm vụ trọng tâm Đại hội XII của Đảng đã xác định; 6 nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV và 6 nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ huyện Tiên Yên lần thứ XXIV đã đề ra. Bên cạnh đó, báo cáo cũng phải chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc, toàn diện, sát thực tế trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ quan trọng trong nhiệm kỳ qua. Qua đó, quán triệt quan điểm, chủ trương, định hướng lớn trong các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng và của cấp trên, cũng như điều kiện thực tế của từng địa phương, đơn vị, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, khả thi, hiệu quả để thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Không chỉ Móng Cái, Tiên Yên, các địa phương khác trong tỉnh cũng đang tập trung thực hiện tốt công tác chuẩn bị văn kiện phục vụ đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 trên tinh thần đảm bảo chất lượng và tiến độ. Theo kế hoạch, các dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của tổ chức cơ sở Đảng và chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở sẽ xong trước ngày 31/12/2019; của đảng bộ cấp trên cơ sở xong trước ngày 28/2/2020; Đảng bộ tỉnh xong trước ngày 30/4/2020.

Yến Vy

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.