Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XIII dự kiến diễn ra từ ngày 6-7/12

Thứ Tư, 13/11/2019, 11:13 [GMT+7]
.
.

Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XIII - kỳ họp thường lệ cuối năm 2019 dự kiến diễn ra 2 ngày 6-7/12, tại Trung tâm Tổ chức hội nghị tỉnh (TP Hạ Long).

Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XIII
Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XIII.

Kỳ họp này sẽ tập trung thảo luận, thống nhất một số nội dung quan trọng về: Dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; Nghị quyết thông qua biên chế khối Đảng, đoàn thể, quyết định giao biên chế công chức, hợp đồng theo Nghị định 68 của Chính phủ trong cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước; phê duyệt tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Quảng Ninh năm 2020; Nghị quyết quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh…

Cử tri và nhân dân có thể tham gia đóng góp ý kiến vào các nội dung, chương trình kỳ họp tại hòm thư địa chỉ: hoidongnhandanqn@gmail.com.

PV

.
.
.
.
.
.
.
.