Giao ban Ban Cán sự Đảng và Thường trực UBND tỉnh

Thứ Bảy, 02/11/2019, 17:22 [GMT+7]
.
.

Ngày 2/11, Ban Cán sự Đảng và Thường trực UBND tỉnh tổ chức giao ban thường kỳ, nghe và cho ý kiến về một số nội dung công tác quan trọng. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì.

q
Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì.

Tại cuộc họp, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã nghe, cho ý kiến về một số nội dung liên quan đến rà soát danh mục các dự án đấu giá quyền sử dụng đất nhưng chưa có kinh phí GPMB phải sử dụng quỹ phát triển đất tỉnh; cho ý kiến về chủ trương điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng TX Quảng Yên để lựa chọn quỹ đất dành cho phát triển dịch vụ logistics; hoạt động sản xuất – kinh doanh của Tập đoàn  Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV), công tác đảm bảo trật tự trên địa bàn tỉnh; Đề án tổng thể phát triển Vịnh Hạ Long – Vịnh Bái Tử Long - Vân Đồn - Cô Tô…

a
Đồng chí Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu ý kiến tại cuộc họp.

Trên cơ sở ý kiến của các thành viên Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh, yêu cầu các sở, ngành, địa phương phải tập trung chỉ đạo, giải quyết các công việc theo đúng thẩm quyền.

Cho ý kiến về danh mục các dự án đấu giá quyền sử dụng đất, đồng chí yêu cầu các địa phương xác định cụ thể từng dự án thuộc nội dung này, ưu tiên các dự án có tính cấp thiết thực hiện trước, từ đó tham mưu cho tỉnh về tổng kinh phí thực hiện. Trong quá trình triển khai, phải đảm bảo lộ trình thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và cũng như cam kết với tỉnh về tiến độ.

a
Lãnh đạo Sở TN&MT báo cáo danh mục các dự án đấu giá quyền sử dụng đất.

Đối với điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng TX Quảng Yên, đồng chí đồng ý với đề xuất của Sở Xây dựng, sẽ thực hiện rà soát, điều chỉnh lại quy hoạch cho phù hợp với mục tiêu phát triển dịch vụ logistics. Đồng thời yêu cầu, đảm bảo có quỹ đất ưu tiên phát triển khu dịch vụ logistics với quy mô khoảng 3.000 đến 5.000ha. Việc nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch chỉ xác định ở các khu vực chưa giao chủ đầu tư.

QMG_0200.jpg
Quang cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, đại diện TKV đã báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và kết quả thực hiện Nghị quyết 16 của BCH Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý tài nguyên than, khoáng sản trên địa bàn… Cho ý kiến về nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, Sở TNMT rà soát lại từng nội dung trong báo cáo, chỉ rõ những kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc; nguyên nhân tồn tại, giải pháp khắc phục thời gian tới, nhất là liên quan tới việc thực hiện các nội dung theo Quy hoạch phát triển ngành than Việt Nam đến năm 2020 có xét triển vọng đến 2030 của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng chí lưu ý, các đơn vị cần phối hợp, hỗ trợ TKV tăng cường năng lực khai thác, tận thu trữ lượng than còn lại, đảm bảo thực hiện đúng tiến độ Quyết định số 403/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ dứt điểm đóng cửa mỏ khai thác than lộ thiên tại TP Hạ Long vào năm 2020. Về công tác quản lý vận tải xít than sẽ xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy đưa vào quản lý như than.

a
Lãnh đạo TKV báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.

Về dự thảo báo cáo trình Thường trực Tỉnh ủy về công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng là cơ quan chủ trì hoàn thiện báo cáo, trong đó nêu rõ tình trạng vi phạm về trật tự xây dựng hiện nay với các con số cụ thể, phản ánh rõ những tồn tại yếu kém hiện nay trong lĩnh vực này trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, phản ánh rõ trách nhiệm quản lý của chính quyền địa phương cấp huyện và cấp xã, phường để xảy ra các sai phạm trên địa bàn.

a
Cuộc họp nghe và cho ý kiến Đề án tổng thể phát triển Vịnh Hạ Long – Vịnh Bái Tử Long - Vân Đồn - Cô Tô.

Đối với Đề án tổng thể phát triển Vịnh Hạ Long – Vịnh Bái Tử Long - Vân Đồn - Cô Tô, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Mục đích là đề ra các chính sách xúc tiến quảng bá phù hợp nhằm thu hút có hiệu quả khách du lịch từ các thị trường mục tiêu, tiềm năng; khai thác lợi thế các khu vực, giảm tải cho Vịnh Hạ Long… Vì thế cần làm rõ yêu cầu, định hướng phát triển của từng khu vực, nêu rõ hơn giải pháp và tổ chức thực hiện liên quan tới đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch biển, đảo, xúc tiến quảng bá, liên kết, hợp tác trong phát triển sản phẩm du lịch. Quan điểm sẽ thu hút nguồn vốn ngoài ngân sách để phát triển, bám sát các quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Tại cuộc giao ban, Ban Cán sự Đảng và Thường trực UBND tỉnh cũng thống nhất một số nội dung như: Đấu giá quyền sử dụng đất xây dựng Nhà máy may mặc tại phường Cẩm Phú, TP Cẩm Phả; điều chỉnh quy hoạch KCN Hải Yên, TP Móng Cái; địa điểm xây dựng căn cứ chiến đấu huyện Vân Đồn; thu hút đầu tư sản xuất giống nhuyễn thể tập trung tại huyện Vân Đồn...

Đỗ Phương

.
.
.
.
.
.
.
.