Đảng bộ Than Quảng Ninh

Nhân rộng các điển hình "Người thợ mỏ - Người chiến sĩ"

Thứ Bảy, 02/11/2019, 15:51 [GMT+7]
.
.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Than Quảng Ninh đặt mục tiêu hằng năm kết nạp đảng viên mới đạt tỷ lệ 5,5% trở lên (so với tổng số đảng viên đầu năm). Nhằm đảm bảo số lượng, chất lượng đảng viên mới, các cấp ủy, tổ chức đảng thuộc Đảng bộ đã chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên tại đơn vị. 

22
Chi bộ Phân xưởng Khai thác 11 (Công ty Than Mạo Khê - TKV) tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới đợt 2/9/2019.

Đảng bộ Công ty Than Hòn Gai - TKV là một trong những đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Than Quảng ninh có số lượng đảng viên đông (953 đảng viên, sinh hoạt tại 36 chi bộ). Căn cứ vào chỉ tiêu giao hằng năm của Đảng ủy Than Quảng Ninh, Đảng ủy Công ty giao chỉ tiêu phát triển đảng viên mới đến các chi bộ, gắn với thi đua xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh. Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Công ty Than Hòn Gai, cho biết: Để tạo nguồn phát triển đảng viên có chất lượng, Công ty chú trọng đánh giá, xếp loại quần chúng, đặc biệt là theo dõi tư tưởng, sự chuyển biến trong hành động của quần chúng qua các cuộc sinh hoạt chính trị, phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi… Khi phát hiện nguồn, Đảng ủy Công ty sẽ cử quần chúng đi học cảm tình Đảng, chi ủy chi bộ sẽ giao nhiệm vụ cho đảng viên theo dõi, kèm cặp quần chúng đủ điều kiện kết nạp Đảng. Từ 2015 đến nay, mỗi năm, Đảng bộ Công ty kết nạp được từ 45-50 đảng viên mới; riêng từ đầu năm 2019 đến nay kết nạp được 27 đảng viên mới (dự kiến cả năm 2019 kết nạp 45 đảng viên mới). 

Nhờ được Chi bộ Phân xưởng kèm cặp giúp đỡ, ngày 2/9/2019, công nhân Nguyễn Văn Hưng, Phân xưởng số 1 Cao Thắng (Công ty Than Hòn Gai - TKV) đã vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng. Anh Hưng chia sẻ: Được đứng trong hàng ngũ của Đảng, được tham gia các buổi sinh hoạt Chi bộ, tôi thấy mọi thông tin từ Công ty triển khai xuống Phân xưởng được Chi bộ quán triệt đầy đủ kịp thời, giúp chúng tôi có định hướng, sắp xếp công việc cũng như học tập thuận lợi. Tôi sẽ cố gắng phối hợp với anh, em trong tổ sản xuất hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo ngày công, năng suất lao động cao...".

Xác định công tác tạo nguồn phát triển đảng viên là khâu quan trọng, thời gian qua Đảng ủy Than Quảng Ninh luôn quán triệt các chi, đảng bộ cơ sở chủ động làm tốt công tác phát hiện, tạo nguồn phát triển đảng viên. Từ điều kiện thực tế, dựa trên cơ sở các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy, Đảng ủy Than Quảng Ninh đã ban hành các văn bản, nghị quyết chỉ đạo, hướng dẫn nhằm đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, như: Nghị quyết số 06-NQ/ĐU ngày 9/4/2012 về nâng cao chất lượng phát triển đảng viên mới; Hướng dẫn số 152-HD/BTC ngày 12/12/2016 về hướng dẫn công tác phát triển đảng viên…

22
Đoàn Thanh niên Công ty Than Hòn Gai - TKV thường xuyên tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao, tạo khí thế thi đua lao động sản xuất.

Hằng năm, Đảng bộ Than Quảng Ninh xét kết nạp đảng viên trong 4 đợt: Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2), Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5), Quốc khánh (2/9), Ngày Truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than (12/11). Nhờ quyết liệt trong công tác chỉ đạo và tạo nguồn kết nạp đảng viên mới, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ Than Quảng Ninh kết nạp 4.057 ( mỗi năm Đảng bộ kết nạp từ 900-1.300 đảng viên mới, năm 2019 dự kiến kết nạp 920 đảng viên mới).

Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy Than Quảng Ninh, cho biết: Nhằm nâng cao chất lượng đảng viên mới, Đảng bộ tiếp tục bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình  “Người thợ mỏ - Người chiến sĩ” trong cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức người lao động; bồi dưỡng, giáo dục rèn luyện thế hệ trẻ, đội ngũ trí thức, thợ bậc cao, gia đình có công với cách mạng. 

Phạm Tăng

Tin liên quan

 

.
.
.
.
.
.
.
.