Đầm Hà xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh: Quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, hiệu quả rõ nét

Thứ Sáu, 29/11/2019, 08:12 [GMT+7]
.
.

Làm tốt công tác xây dựng tổ chức Đảng là điều kiện tiên quyết để thực hiện thắng lợi các mục tiêu và các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Xác định điều này, Đảng bộ huyện Đầm Hà đã tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp xây dựng tổ chức Đảng trong sạch; vừa quán triệt nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, vừa chủ động xây dựng, triển khai các chương trình, kế hoạch trọng tâm, trọng điểm, sát thực tiễn.

BTV Huyện ủy tổ chức hội nghị nói chuyện chuyên đề về kết quả phát triển kinh tế - xã hội của huyện và bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng đợt III năm 2019
Ban Thường vụ Huyện ủy Đầm Hà tổ chức hội nghị nói chuyện chuyên đề về kết quả phát triển KT-XH của huyện dành cho đối tượng kết nạp Đảng đợt III, tháng 11/2019.

Để công tác xây dựng Đảng ở địa phương đi vào thực chất, mang lại hiệu quả cao, Huyện ủy Đầm Hà đã làm tốt việc quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, đồng thời nghiên cứu, ban hành nhiều chương trình, kế hoạch, nghị quyết chuyên đề về công tác này. Cấp ủy từ huyện đến cơ sở đã cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh vào điều kiện thực tiễn của đơn vị để triển khai thực hiện. Chỉ tính từ đầu năm 2019 đến nay, Huyện ủy ban hành 2 nghị quyết, 4 chỉ thị, 2 chương trình, 2 quy chế nhằm lãnh đạo triển khai sâu rộng công tác xây dựng hệ thống chính trị gắn với phát triển KT-XH, củng cố quốc phòng - an ninh.

Đồng chí Vũ Quốc Hưng, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đầm Hà, cho biết: Bằng tinh thần lấy “xây” để “chống”, Huyện ủy đã có nhiều giải pháp nhằm ngăn chặn hiệu quả các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ một cách thiết thực nhất. Một trong những nội dung trọng tâm là tập trung thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Từ cấp huyện tới các cấp ủy cơ sở đều chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên thông qua nhiều hình thức thiết thực. Cụ thể như: Thông tin thời sự định kỳ, đột xuất cho cán bộ chủ chốt các cấp; trong sinh hoạt chi bộ định kỳ hằng tháng đã kịp thời thông tin đến đảng viên bản tin thông tin nội bộ; thực hiện chế độ giao ban định kỳ giữa Thường trực Huyện ủy với bí thư chi bộ - trưởng thôn, khu phố; tăng cường công tác tuyên truyền miệng và mỗi đảng viên có trách nhiệm làm công tác tư tưởng...

Với nhiệm vụ củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, huyện xác định yếu tố hàng đầu luôn là xây dựng được đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là cấp ủy viên cơ sở có trình độ, năng lực, tiên phong, gương mẫu, có phẩm chất đạo đức cách mạng, có ý thức tổ chức kỷ luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Quá trình thực hiện, các cấp ủy luôn chú trọng phân công gắn với việc giao trách nhiệm cụ thể và có cơ chế theo dõi, giám sát, kiểm tra chặt chẽ theo phương châm nhất quán là đảm bảo vai trò lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng đối với chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội ở mỗi địa phương, đơn vị. Cách làm này đã làm cho tình hình chính trị, tư tưởng trong toàn Đảng bộ luôn được ổn định, đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn kiên định lý tưởng, có tác phong, lề lối công tác chuẩn mực, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao...

đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy dự sinh hoạt, lắng nghe ý kiến của các đảng viên Chi bộ thôn Đầm Buôn xã Đầm Hà, tháng 10/2019. Ảnh: Tiến Cường (Trung tâm TT&VH Đầm Hà).
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Bí thư Huyện ủy Đầm Hà, dự sinh hoạt Chi bộ thôn Đầm Buôn (xã Đầm Hà), tháng 10/2019. Ảnh: Tiến Cường (Trung tâm TT-VH Đầm Hà)

Song song với củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng là nhiệm vụ phát triển đội ngũ đảng viên. Huyện ủy và từng cấp ủy cơ sở đã chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các khâu trong công tác cán bộ, bồi dưỡng tạo nguồn, nâng cao chất lượng công tác giáo dục tư tưởng, chính trị cho cán bộ, đảng viên từ huyện đến cơ sở. Căn cứ vào nguồn phát triển, các đảng bộ, chi bộ đề ra được chỉ tiêu phấn đấu, chú trọng công tác tuyên truyền, bồi dưỡng, giáo dục quần chúng ưu tú trong các cơ quan, đơn vị, nhất là ở khu vực nông thôn, doanh nghiệp.

Với những giải pháp cụ thể, thiết thực, công tác tạo nguồn cho Đảng của huyện Đầm Hà đã có chuyển biến tích cực, số lượng đảng viên và đảng viên trẻ, đảng viên nữ tăng hàng năm, cơ bản đạt và vượt so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV đề ra. Thống kê từ năm 2016 đến nay, đã có 375 đảng viên được kết nạp, nâng tổng số đảng viên của huyện là 2.114 đồng chí. Hiện toàn Đảng bộ huyện có 35 chi, đảng bộ cơ sở, 136 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở. Đội ngũ đảng viên thực sự trở thành cầu nối, góp phần quan trọng trong tuyên truyền, đưa các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với đông đảo đồng bào, giúp bà con các dân tộc thêm tin tưởng và một lòng đi theo Đảng, tạo nền tảng vững chắc thúc đẩy KT-XH của huyện ngày càng phát triển.

Bằng những giải pháp đồng bộ, quyết liệt, Đảng bộ huyện Đầm Hà đã có những bước phát triển rõ rệt trong công tác phát triển và xây dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ.

Hoàng Giang

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.