Đầm Hà: Giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng

Thứ Sáu, 29/11/2019, 14:57 [GMT+7]
.
.

Sự kiên quyết, nỗ lực trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng tại Đảng bộ huyện Đầm Hà đã góp phần quan trọng giữ vững kỷ cương, kỷ luật của đảng, không ngừng củng cố chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Từ đó tạo cơ sở để thực hiện các nội dung khác của công tác xây dựng đảng và nhận được niềm tin của nhân dân.

Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra huyện Đầm Hà được thành lập từ tháng 4/2018, trên cơ sở hợp nhất Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy với Thanh tra huyện.
Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra huyện Đầm Hà được thành lập từ tháng 4/2018, trên cơ sở hợp nhất Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy với Thanh tra huyện.

Từ tháng 4/2018, Huyện ủy Đầm Hà thực hiện hợp nhất Ủy ban Kiểm tra và Thanh tra huyện thành Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra huyện theo quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Sau gần 2 năm triển khai mô hình mới, Cơ quan hoạt động ổn định, đảm bảo thực hiện hiệu quả rõ rệt trong từng chức năng, nhiệm vụ được quy định.

Thực tế cho thấy, công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra được tiến hành thuận lợi, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm; khắc phục sự chồng chéo về đối tượng, nội dung, quy trình, thống nhất kết luận giải quyết giữa thanh tra và kiểm tra. Các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn cũng kịp thời được hướng dẫn, xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ. Đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra, kiểm tra các cấp cũng được quan tâm củng cố, kiện toàn.

Đồng chí Triệu Thanh Ngần, Phó Thủ trưởng Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra huyện Đầm Hà, cho biết: Năm 2019, Cơ quan đã chủ trì phối hợp với các ban đảng, HĐND, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo xây dựng đồng bộ chương trình kiểm tra, giám sát, thanh tra của cấp huyện. Trong đó, tập trung vào các nội dung như: Giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương; giám sát thực hiện Đề án 25 gắn với quản lý, rèn luyện đảng viên và công tác quy hoạch, đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên; thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật trong công tác quản lý, thực hiện một số công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện...

Cán bộ cơ quan Kiểm tra - Thanh tra huyện Đầm Hà rà soát hồ sơ lưu trữ của các cuộc kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2019.
Cán bộ Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra huyện Đầm Hà rà soát hồ sơ lưu trữ của các cuộc kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2019.

Năm 2019, Đầm Hà triển khai 14 cuộc thanh tra, kiểm tra, giám sát, giảm 2 cuộc (12,5%) so với năm 2018 nhằm tránh sự chồng chéo về nội dung kiểm tra và thanh tra. Trên cơ sở chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ huyện, cấp ủy, Uỷ ban Kiểm tra từ huyện đến cơ sở đã bám sát nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng của Đảng bộ tổ chức thực hiện theo chương trình đã ban hành, đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát.

Toàn bộ 16 đảng ủy cơ sở chủ động xây dựng được chương trình đồng bộ về kiểm tra, giám sát với tổng số 76 cuộc được triển khai. Chất lượng, hiệu quả từng cuộc được nâng cao rõ rệt nhờ có được sự thống nhất, phân công cụ thể giữa các tổ chức, ban ngành chức năng. Trong đó, đã nêu cao được nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong đảng, nhằm kịp thời nắm bắt và giúp cán bộ, đảng viên nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống; giáo dục và ngăn ngừa vi phạm và xử lý nghiêm trường hợp cán bộ, đảng viên vi phạm đạo đức, lối sống.

Các kết luận thanh tra, kiểm tra, giám sát đã tập trung đánh giá ưu điểm, đồng thời chỉ rõ các tồn tại, khuyết điểm của tổ chức đảng, trách nhiệm cá nhân người đứng đầu cấp ủy, chính quyền. Qua đó, yêu cầu cá nhân người đứng đầu phải nghiêm túc nhìn nhận khuyết điểm, vai trò, trách nhiệm của mình đối với những hạn chế của tập thể, xây dựng kế hoạch khắc phục, báo cáo kết quả việc thực hiện về Ban Thường vụ Huyện ủy.

Công tác xem xét, thi hành kỷ luật đảng được thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục. Trong năm, huyện đã xử lý kỷ luật 11 đảng viên bằng hình thức khiển trách, không có tổ chức đảng phải xem xét thi hành kỷ luật. Qua đó giúp cho đảng viên nhìn nhận được những hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại để có biện pháp khắc phục, sửa chữa kịp thời, hạn chế số lượng đảng viên vi phạm.

Nhìn chung, các biện pháp xây dựng, chỉnh đốn đảng với tinh thần kiên quyết hơn, mạnh mẽ hơn đã được Đảng bộ huyện Đầm Hà triển khai hiệu quả thời gian qua. Nhờ đó đã góp phần thực hiện thành công các nhiệm vụ công tác năm 2019 - có vai trò quan trọng để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XXIV của Đảng bộ huyện đề ra; đồng thời chuẩn bị các điều kiện cho đại hội đảng các cấp.

Hữu Việt

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.