Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng làm việc với tỉnh Quảng Ninh

Thứ Tư, 13/11/2019, 14:26 [GMT+7]
.
.

Ngày 13/11, đoàn công tác của Văn phòng Chính phủ do đồng chí Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ dẫn đầu có buổi làm việc với tỉnh Quảng Ninh về thực hiện cải cách thủ tục hành chính (TTHC), cung cấp dịch vụ công và xây dựng chính quyền điện tử. Các đồng chí: Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tiếp và làm việc với đoàn.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, kết luận buổi làm việc.
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, phát biểu tại buổi làm việc.

Tỉnh Quảng Ninh được Trung ương đánh giá là tỉnh đi đầu trong triển khai xây dựng chính quyền điện tử; sáng tạo, đột phá trong thành lập Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh và của 14 địa phương. Trong những năm qua, tỉnh đã rà soát, đơn giản hóa, cắt giảm những TTHC không phù hợp, giảm 40% số thời gian giải quyết TTHC theo quy định; hoàn thiện rà soát và công bố bộ TTHC của ba cấp chính quyền, chuẩn hóa và đưa 100% các TTHC cấp tỉnh và cấp huyện đủ điều kiện vào thực hiện tại các Trung tâm Phục vụ Hành chính công theo nguyên tắc “Tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả tại Trung tâm” bảo đảm thuận tiện, công khai, minh bạch. Mô hình, cách làm trên của Quảng Ninh được nhiều tỉnh, thành đến nghiên cứu, học tập kinh nghiệm và nhân rộng trên cả nước.

Đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Đến nay, cấp tỉnh đã có 19 sở, ngành và đơn vị trực thuộc sở, ngành triển khai sử dụng con dấu thứ 2 tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, để thực hiện giải quyết TTHC theo nguyên tắc 5 tại chỗ “Tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, đóng dấu, trả kết quả”. Về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, các địa phương đã cung cấp TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, đạt trung bình từ 70%-90% tổng số TTHC đưa vào giải quyết tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công cấp huyện; 57,6% TTHC giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã đảm bảo chỉ tiêu theo đúng lộ trình.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu tại buổi làm việc.
Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu tại buổi làm việc.

Hệ thống chính quyền điện tử tỉnh Quảng Ninh đã gửi, nhận văn bản điện tử liên thông nội bộ từ năm 2015 và là một trong những địa phương đi đầu triển khai việc gửi, nhận văn bản điện tử. Đồng thời, cũng là địa phương đầu tiên kết nối liên thông 4 cấp với Văn phòng Chính phủ từ năm 2017. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, gửi nhận văn bản điện tử có ứng dụng chữ ký số giúp tỉnh Quảng Ninh tiết kiệm chi phí hành chính hàng năm từ 30 - 40 tỷ đồng.

Hiện nay, tỉnh Quảng Ninh cũng đang tập trung chỉ đạo các ngành, đơn vị chuẩn bị các điều kiện về cơ sở kỹ thuật, dữ liệu thông tin cho việc kết nối cổng dịch vụ công, hệ thống một cửa điện tử của tỉnh với Cổng dịch vụ công quốc gia trong đầu tháng 12/2019. Trong đó, Quảng Ninh sẽ tích hợp thí điểm 3 dịch vụ công gồm: thông báo hoạt động khuyến mại; đổi giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp; đăng ký khai sinh.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ thăm Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh.
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ thăm Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, khẳng định: Những kết quả đạt được trong cải cách TTHC, xây dựng chính quyền điện tử, cung cấp dịch vụ công của tỉnh Quảng Ninh thời gian qua có sự quan tâm, tạo điều kiện, giúp đỡ của các bộ, ngành, nhất là Văn phòng Chính phủ.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, xác định việc triển khai thành công chính phủ điện tử, kết nối dịch vụ công sẽ đem lại những lợi ích to lớn cho Chính phủ, cho Quốc gia, vì vậy thời gian qua Quảng Ninh chỉ đạo triển khai quyết liệt, cụ thể chi tiết từng nội dung liên quan đến chính quyền điện tử. Thực tế trong quá trình vận hành, những khó khăn, bất cập cũng dần được tháo gỡ để đảm bảo hoàn thành tốt nhất những chỉ đạo của Chính phủ và tỉnh đặt ra.

Tỉnh Quảng Ninh cam kết thực hiện đồng bộ, toàn diện nhất các dịch vụ công để cung cấp sớm nhất cho người dân và doanh nghiệp. Để đạt được mục tiêu đó, đồng chí mong muốn các bộ, ngành hỗ trợ các địa phương trong việc kết nối các phần mềm chuyên ngành của các bộ, ban, ngành với Hệ thống một cửa của tỉnh Quảng Ninh để quản lý được toàn bộ quá trình giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh và minh bạch hóa với người dân toàn bộ quá trình giải quyết TTHC.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ thăm Trung tâm điều hành thành phố thông minh.
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ thăm Trung tâm Điều hành thành phố thông minh.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, đánh giá: Quảng Ninh là địa phương có nhiều mô hình tiên phong, sáng tạo đi đầu trong cả nước, trong đó có cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách TTHC. Mô hình thí điểm thành lập các Trung tâm Phục vụ Hành chính công triển khai thành công đã trở thành hình mẫu, điểm sáng trong cả nước.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, khẳng định việc xây dựng các Trung tâm Phục vụ Hành chính công và Trung tâm Điều hành thành phố thông minh là cần thiết, tạo ra sự minh bạch, công khai và nâng cao ý thức trách nhiệm cho đội ngũ CBCCVC giải quyết TTHC cho người dân.

Để chuẩn bị cho khai trương Cổng dịch vụ công quốc gia vào tháng 12/2019, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương chuẩn bị tốt nhất đảm bảo kết nối thông suốt với Cổng dịch vụ công quốc gia. Thống nhất chọn Quảng Ninh là tỉnh đi đầu thực hiện khai trương kết nối Cổng dịch vụ công quốc gia.

Trước đó, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng và đoàn công tác đã đi thăm Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh và Trung tâm Điều hành thành phố thông minh của tỉnh.

Thu Chung

.
.
.
.
.
.
.
.