Ban CHQS thành phố Cẩm Phả: Thi đua xây dựng, quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp

Chủ Nhật, 10/11/2019, 19:23 [GMT+7]
.
.

Cẩm Phả là thành phố công nghiệp, có vị trí chiến lược về quốc phòng - an ninh. Xác định rõ điều này, những năm qua, Đảng ủy, Ban CHQS thành phố Cẩm Phả đã tích cực tham mưu cho Thành Ủy, HĐND UBND thành phố triển khai đồng bộ các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự quốc phòng, địa phương. Trong đó có thực hiện tốt phong trào thi đua xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp của đơn vị.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, UVTW Đảng, Phó Chủ nhệm Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, thăm, kiểm tra  việc  thực hiện nền nếp chính quy tại  Ban CHQS thành phố Cẩm Phả (Tháng 6/ 2019).
Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Uỷ viên TƯ Đảng, Phó Chủ nhệm Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, thăm, kiểm tra việc thực hiện nền nếp chính quy tại Ban CHQS thành phố Cẩm Phả (Tháng 6/ 2019).

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Thọ, Chỉ huy trưởng Ban CHQS thành phố: Để thực hiện tốt phong trào thi đua xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp của đơn vị, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Cẩm Phả đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05/CT-BQP ngày 6/3/2012 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp”; đồng thời nhận thức sâu sắc việc xây dựng doanh trại có vai trò, tầm quan trọng đặc biệt đối với việc nâng cao chất lượng sinh hoạt, học tập, công tác, xây dựng đơn vị nền nếp chính quy, vững mạnh toàn diện.

Hằng năm, Đảng ủy đều có nghị quyết lãnh đạo, xác định rõ mục tiêu, nội dung, biện pháp cụ thể; quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng trong đơn vị; chú trọng lồng ghép phong trào thi đua xây dựng doanh trại với phong trào thi đua Quyết thắng, phong trào “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Qua đó, nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Ban CHQS thành phố đã chủ động, tích cực phối hợp với Phòng Quản lý đô thị, Ban Quản lý dự án tham mưu cho Thường trực Thành ủy, UBND thành phố đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp các hạng mục công trình từ Sở chỉ huy đến nhà ăn, nhà bếp và khuôn viên doanh trại; tuân thủ nghiêm ngặt quy trình, thủ tục các bước đầu tư theo quy định của pháp luật. Đồng thời, chú trọng xây dựng kế hoạch, thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, giao nhiệm vụ cụ thể, phân công trách nhiệm thực hiện cho từng ban, bộ phận trong công tác đầu tư, giám sát công trình và thực hiện các nội dung, biện pháp xây dựng doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp; quản lý sử dụng tốt cơ sở vật chất doanh trại; bảo đảm vệ sinh môi trường...

Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa các nhiệm vụ xây dựng doanh trại vào nội dung, chỉ tiêu của phong trào thi đua Quyết thắng như: Lập quy hoạch mặt bằng doanh trại trình cấp trên phê duyệt; khai thác, huy động nguồn lực của thành phố và xã hội hóa để đầu tư xây dựng, cải tạo các hạng mục công trình; kiện toàn đầy đủ hệ thống hồ sơ pháp lý đất quốc phòng, với 5.582m2 doanh trại của Ban Chỉ huy và 900m2 doanh trại của lực lượng dân quân thường trực; hệ thống doanh trại đều có quy hoạch chi tiết đầy đủ; phân chia các khu vực chức năng hợp lý; đồng thời quản lý chặt chẽ, không để xảy ra tình trạng lấn chiếm, tranh chấp sai quy định.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, TP Cẩm Phả trồng cây lưu niệm tại khuôn viên Ban CHQS thành phố.
Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh vàl TP Cẩm Phả trồng cây lưu niệm tại khuôn viên Ban CHQS thành phố.

Với phương châm “Trên dưới cùng lo, cùng làm”, từ năm 2014 đến nay, đơn vị đã huy động trên 1.200 ngày công bộ đội để củng cố, tu sửa doanh trại, xây dựng khuôn viên, vườn hoa cây cảnh; đầu tư trên 10 tỷ đồng từ khai thác nguồn kinh phí địa phương để xây dựng, cải tạo các hạng mục công trình.

Với những kết quả đạt được, năm 2015, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Cẩm Phả được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng Giấy khen đạt giải Nhất Hội thi xây dựng và quản lý Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp.

Trong những năm tới, lực lượng vũ trang thành phố Cẩm Phả tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng, quản lý doanh tại lên một bước mới, trong đó tập trung vào việc điều chỉnh quy hoạch doanh trại hợp lý, chính quy. Quản lý chặt chẽ việc sử dụng điện nước, sử dụng quản lý đất quốc phòng theo đúng quy định; bảo đảm tốt vệ sinh, môi trường doanh trại; tích cực phát huy nội lực trong xây dựng và quản lý doanh trại… Từ đó, góp phần quan trọng vào xây dựng, quản lý doanh trai chính quy, xanh, sạch, đẹp; cơ quan, đơn vị, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; đời sống vật chất, tinh thần và điều kiện làm việc của cán bộ, chiến sĩ ngày càng được cải thiện, nâng cao.

Văn Đảm (Bộ CHQS tỉnh)

.
.
.
.
.
.
.
.