UBND tỉnh họp chuẩn bị triển khai các dự án khởi công năm 2020

Thứ Tư, 09/10/2019, 17:23 [GMT+7]
.
.

Ngày 9/10, đồng chí Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì cuộc họp bàn công tác chuẩn bị triển khai các dự án khởi công mới trong kế hoạch năm 2020.

Quang cảnh cuộc họp
Quang cảnh cuộc họp.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, hiện có 1 dự án chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư và 15 dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, trong đó có 4 dự án đã phê duyệt dự án đầu tư. Các chủ đầu tư của 11 dự án còn lại đang khẩn trương hoàn thành hồ sơ, thủ tục để UBND tỉnh phê duyệt trước ngày 31/10/2019.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, đồng chí Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chỉ đạo các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư dự án vốn ngân sách nhà nước tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã được UBND tỉnh chỉ đạo về đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư đảm bảo tiến độ, chất lượng theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng chí giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Kho bạc Nhà nước tỉnh thường xuyên rà soát, cập nhật, theo dõi chặt chẽ tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của từng chủ đầu tư, dự án trong kế hoạch 2019, xem xét khả năng giải ngân vốn đầu tư công để kịp thời tham mưu, đề xuất UBND tỉnh phương án cắt giảm, điều chuyển, xử lý đối với những dự án không đảm bảo tiến độ giải ngân theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Đối với các chủ đầu tư dự án có tỷ lệ giải ngân thấp, không đảm bảo yêu cầu, UBND tỉnh sẽ kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan và trách nhiệm của người đứng đầu. Về công tác chuẩn bị đầu tư khởi công mới các dự án thuộc kế hoạch đầu tư năm 2020, thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, đơn vị được giao chủ đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác chuẩn bị đầu tư. Đồng thời triển khai công tác chuẩn bị đầu tư năm 2020 thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách tỉnh và ngân sách các địa phương, phải đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành, chấp hành nghiêm túc các quy định của Nhà nước trong quy phạm pháp luật về đầu tư, xây dựng, tuyệt đối không vì tiến độ mà lơ là, bỏ qua quy trình, thủ tục, chất lượng công tác chuẩn bị hồ sơ.

Bên cạnh đó, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố phải hoàn thành hồ sơ, thủ tục, kế hoạch phân bổ vốn và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh cho phép khởi công mới các dự án trong kế hoạch năm 2020 chậm nhất trong quý I/2020. Sau thời hạn này, UBND tỉnh không giải quyết đề nghị khởi công mới của các địa phương. Đồng thời yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư khi trình UBND tỉnh cho phép khởi công mới phải báo cáo rõ các vấn đề về hồ sơ, thủ tục; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; tình hình nợ đọng, xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản của địa phương, đơn vị...

Ngoài ra, Chủ tịch UBND các địa phương phải chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và UBND tỉnh về các dự án do mình quyết định đầu tư. Các sở, ngành khi thẩm định dự án, thiết kế phải trực tiếp đi hiện trường dự án để công tác thẩm định đảm bảo sát với thực tế; hết sức tránh việc đề xuất quy mô đầu tư quá lớn nhưng kém hiệu quả, lãng phí. Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu, đề xuất phân bổ vốn chuẩn bị đầu tư, trình UBND tỉnh trước ngày 25/10 phục vụ công tác chuẩn bị đầu tư dự án của các đơn vị được giao chủ đầu tư.

Minh Hiền

.
.
.
.
.
.
.
.