Siết chặt kỷ cương, chuẩn bị tốt nhân sự cho đại hội Đảng các cấp

Thứ Tư, 30/10/2019, 14:04 [GMT+7]
.
.

Ban Bí thư vừa có kết luận về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng. Kết luận nêu rõ, từ sau Đại hội XII của Đảng đến nay, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đặc biệt quan tâm, coi trọng công tác cán bộ; đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và ban hành nhiều nghị quyết, quy chế, quy định để chấn chỉnh, đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ theo hướng: Chuẩn hoá, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; bảo vệ người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, vì lợi ích chung...

Trên cơ sở chỉ đạo của Ban Bí thư cũng như các chỉ đạo của Trung ương về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, các cấp uỷ của Quảng Ninh đã chủ động chuẩn bị đội ngũ từ rất sớm, gắn với tình hình thực tiễn tại Quảng Ninh, trong đó đề ra mục tiêu nhiệm kỳ tới phấn đấu 100% bí thư cấp ủy cấp huyện không phải là người địa phương và với cấp xã tối thiểu là 70%. Chủ trương này đã và đang nhận được sự đồng tình, ủng hộ cao của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong những ngày qua bởi họ nhìn thấy rõ những quyết tâm của tỉnh trong giải tỏa những vấn đề mà đảng viên, nhân dân băn khoăn, lo lắng về tình trạng “1 người làm quan cả họ được nhờ” ở một địa phương hay tư duy dòng tộc, họ hàng trong quyết sách các vấn đề lớn ở địa phương.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng và tập huấn triển khai công tác tổ chức đại hội chi, đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025
Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng và tập huấn triển khai công tác tổ chức đại hội chi, đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Ngọc Ánh

Theo đó, căn cứ các quy định, hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kết luận về việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2015-2020 (2016-2021) và giai đoạn 2020-2025 (2021-2026). Tham mưu tổ chức hội nghị, tổng hợp kết quả, lập danh sách, hồ sơ trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo đề xuất Trung ương bổ sung quy hoạch các chức danh diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý giai đoạn 2015-2020 (2016-2021) và 2020-2025 (2021-2026). Cùng với đó, đã thực hiện tập huấn nghiệp vụ, hướng dẫn quy trình, các bước tiến hành trong việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, trực tiếp tham mưu công tác rà soát quy hoạch tại các cơ quan, đơn vị, các cấp ủy trực thuộc trong toàn tỉnh.

Trên cơ sở đó, các cơ quan, đơn vị đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo phương châm: Đảm bảo đúng quy trình, khách quan, dân chủ, sát với thực tiễn, sát với yêu cầu thực tế của mỗi chức danh cán bộ; chú trọng những nhân tố mới, có triển vọng phát triển lâu dài; chú trọng quy hoạch cán bộ theo hướng “động” và “mở”.

Trong quá trình triển khai đã lấy quy hoạch cấp dưới làm cơ sở cho quy hoạch cấp trên; quá trình thực hiện đã căn cứ vào kết quả nhận xét, đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức hàng năm để rà soát, bổ sung quy hoạch; đưa ra khỏi quy hoạch đối với những trường hợp đã được sử dụng trong quy hoạch, những trường hợp không đủ tuổi bổ nhiệm, giới thiệu, ứng cử, đã chuyển công tác khác hoặc năng lực hạn chế, vi phạm kỷ luật, tín nhiệm thấp, sức khỏe yếu... Đồng thời lựa chọn bổ sung vào quy hoạch những nhân tố mới, đủ tiêu chuẩn, điều kiện, có triển vọng phát triển.

Sau khi rà soát, bổ sung, các cấp ủy, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị đã biểu quyết, phê duyệt quy hoạch các chức danh cán bộ theo phân cấp quản lý cán bộ và công khai quy hoạch để người được quy hoạch biết để phấn đấu; đồng thời để cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên có hoạt động giám sát đối với người được quy hoạch trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Việc sắp xếp tổ chức bộ máy và công tác cán bộ, nhất là những nơi sắp xếp lại đơn vị hành chính tỉnh cũng chỉ đạo phải gắn chặt với công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 và thực hiện tinh giản biên chế theo nghị quyết của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Cùng với đó, phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị, xã hội trong tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia tích cực vào quá trình chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp và trong sắp xếp tổ chức bộ máy, nhất là giám sát, phản biện, tham gia ý kiến về tổ chức thực hiện; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra trong thực hiện công tác tổ chức, cán bộ, sắp xếp và tổ chức bộ máy theo quy định của Trung ương, của tỉnh, kịp thời ngăn chặn, chấn chỉnh, xử lý nghiêm đối với những trường hợp vi phạm.

Chi bộ thôn Pò Hèn (xã Hải Sơn, TP Móng Cái) họp chi bộ quán triệt tuyên truyền công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp
Chi bộ thôn Pò Hèn (xã Hải Sơn, TP Móng Cái) họp chi bộ quán triệt tuyên truyền công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp.

Cùng với công tác quy hoạch, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cũng chỉ đạo kiện toàn các chức danh cán bộ, lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành địa phương; phân công nhiệm vụ các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Tỉnh ủy viên; phân công, điều động bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu bầu cử, bổ sung cấp ủy. Đồng thời, triển khai thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, trong đó đã tham mưu triển khai Quy định số 04-QĐi/TW ngày 25/7/2018 của Ban Bí thư; quy định, chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh và Trung tâm Truyền thông tỉnh; quy chế làm việc mẫu về tổ chức và hoạt động của Cơ quan khối cấp huyện; hợp nhất Văn phòng Huyện ủy, HĐND và UBND của 3 huyện Tiên Yên, Cô Tô, Hoành Bồ. Hiện Quảng Ninh đã thực hiện bí thư kiêm trưởng thôn tăng thêm 27 thôn, khu so với năm 2018 (đạt 99,87%=1.563/1.565); thực hiện bí thư đồng thời là chủ tịch UBND cấp xã đạt 51,6%; bí thư đồng thời là chủ tịch HĐND cấp xã đạt 20,4%.

Với những cách làm, bước đi thận trọng, chặt chẽ, có thể thấy công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng đang được tỉnh Quảng Ninh nghiêm túc triển khai thực hiện trên tinh thần đổi mới, sáng tạo, phát triển như chỉ đạo của Trung ương. Trong đó công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành ở tỉnh được tiến hành dân chủ, chặt chẽ bám sát các quan điểm chỉ đạo; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ. Qua đó đã xây dựng được đội ngũ cán bộ dự nguồn khá dồi dào, số lượng các chức danh được quy hoạch đảm bảo theo quy định của Trung ương.

Hoài Anh

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.