Ngày 10/10, bắt đầu Cuộc thi tìm hiểu lịch sử "90 năm - Vinh quang Đảng Cộng sản Việt Nam" bằng hình thức trực tuyến

Thứ Tư, 09/10/2019, 14:50 [GMT+7]
.
.

Vào 10h00’, ngày 10/10, Cuộc thi tìm hiểu lịch sử “90 năm – Vinh quang Đảng Cộng sản Việt Nam” bằng hình thức trực tuyến sẽ chính thức bắt đầu trên Báo Quảng Ninh điện tử và Cổng Thông tin điện tử tỉnh.

Theo đó, đối tượng tham gia dự thi là công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc, học tập trong và ngoài tỉnh Quảng Ninh. Thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và bộ phận chuyên môn giúp việc cho Ban Tổ chức cuộc thi không được tham gia dự thi.

Mục đích của cuộc thi nhằm thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020) và hướng tới chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Đồng thời, giáo dục niềm tự hào truyền thống 90 năm đấu tranh cách mạng vẻ vang của Đảng và nhân dân ta, củng cố và bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng, với chế độ; tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng, nhất là cho thế hệ trẻ về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, đổi mới và xây dựng đất nước; những thành tựu của tỉnh Quảng Ninh trong công cuộc xây dựng Chủ nghĩa xã hội.

Nội dung Cuộc thi tìm hiểu lịch sử “90 năm – Vinh quang Đảng Cộng sản Việt Nam” bằng hình thức trực tuyến tập trung vào: Kiến thức, hiểu biết về sự nghiệp của các lãnh tụ cách mạng; Phong trào công nhân trong và ngoài nước, phong trào yêu nước; Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kết quả 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV; Lịch sử, truyền thống, văn hóa dân tộc; Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam qua 90 năm xây dựng và phát triển; Lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh; Thông tin kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của Việt Nam, của tỉnh Quảng Ninh trong sự nghiệp đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Cuộc thi được tổ chức 3 đợt: Đợt I: Tổ chức trong thời gian từ ngày 10/10/2019 - 10/11/2019; Đợt II: Tổ chức trong thời gian từ ngày 10/11/2019 - 10/12/2019; Đợt III: Tổ chức trong thời gian từ ngày 10/12/2019 - 10/01/2020. Thời gian thi mỗi đợt được tính từ 10h00’ ngày 10 và kết thúc vào 10h00’ ngày 9 tháng kế tiếp.

Về giải thưởng của cuộc thi, đối với tập thể, kết thúc mỗi đợt thi, Ban Tổ chức sẽ công bố và trao một giải nhất cho cơ quan, đơn vị có số lượng thí sinh tham gia thi nhiều và đạt giải cao. Đối với cá nhân, mỗi đợt thi có 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 10 giải khuyến khích:

 

Ngọc Huyền

.
.
.
.
.
.
.
.