Kiểm soát tham nhũng qua kê khai tài sản, thu nhập cá nhân

Thứ Năm, 10/10/2019, 10:10 [GMT+7]
.
.

Tỉnh Quảng Ninh đã đưa nội dung kiểm soát tài sản, thu nhập cá nhân đối với cán bộ, công chức, viên chức là một trong những giải pháp trọng tâm để nâng cao hiệu quả phát hiện và xử lý tham nhũng.

Tất cả cán bộ, công chức, viên chức ở mọi vị trí đều thực hiện kê khai tài sản, thu nhập cá nhân (Trong ảnh: Giải quyết TTHC cho công dân tại Trung tâm Phục vụ HCC TP Hạ Long). Ảnh: Mạnh Trường
CBCCVC ở mọi vị trí đều thực hiện kê khai tài sản, thu nhập cá nhân. Trong ảnh: Giải quyết TTHC cho công dân tại Trung tâm Hành chính công TP Hạ Long.

Thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 3/1/2014 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản”, Tỉnh ủy Quảng Ninh đã tổ chức hội nghị quán triệt đến cán bộ chủ chốt; chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng đến các chi, đảng bộ cơ sở, đảng viên, CBCCVC, người lao động trong các cơ quan, đơn vị. Đồng thời, Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch hành động số 94-KH/TU ngày 9/5/2014 về thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW; Quy định số 08-QĐ/TU ngày 14/8/2017 về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện quản lý.

Tỉnh ủy đã giao Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì theo dõi, đôn đốc và tổng hợp báo cáo kết quả kê khai tài sản hằng năm; chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, Nhà nước về kê khai tài sản. Bám sát nội dung chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các địa phương đã ban hành 353 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn trình tự, thủ tục, nội dung kê khai, công khai tài sản, thu nhập cá nhân; thanh tra, kiểm tra việc kê khai và công khai bản kê khai tài sản.

Hiện trên địa bàn tỉnh có 1.302 sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị và doanh nghiệp nhà nước có trách nhiệm tổ chức kê khai tài sản, thu nhập với tổng số 16.207 CBCCVC thuộc diện phải kê khai tài sản, thu nhập cá nhân; trong đó có 3.939 người thuộc diện quản lý của các cấp ủy. Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc minh bạch tài sản, thu nhập trong công tác phòng, chống tham nhũng, các cấp ủy, chính quyền, nhất là người đứng đầu đã gương mẫu đi đầu, thực hiện nghiêm túc theo các quy định, đồng thời quán triệt, kiểm tra, giám sát CBCCVC trong đơn vị thực hiện kê khai.

Đoàn kiểm tra của BTV Tỉnh ủy do đồng chí Vũ Xuân Diện, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thành ủy Uông Bí để công bố quyết định và kế hoạch kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện phòng, chống tham nhũng (PCTN), thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Đoàn kiểm tra của BTV Tỉnh ủy làm việc với Thành ủy Uông Bí về thực hiện phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tháng 7/2019. Ảnh: Thu Chung

Đến nay, các bản kê khai tài sản, thu nhập hằng năm của CBCCVC được các cơ quan, đơn vị tổ chức công khai theo đúng hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ tại Thông tư số 08/2013/TT-TTCP. 100% các bản kê khai của CBCCVC được thực hiện công khai, trong đó công khai bằng hình thức niêm yết tại nơi làm việc là 38.688 lượt bản, công khai bằng hình thức công bố tại cuộc họp là 42.413 lượt bản. 

Qua đánh giá của Ban Nội chính Tỉnh ủy, việc minh bạch tài sản, thu nhập được các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng đối tượng, đúng trình tự, thủ tục, cơ bản đáp ứng yêu cầu của công tác phòng, chống tham nhũng. Không có trường hợp nào phải yêu cầu giải trình làm rõ việc kê khai không trung thực.

Để đảm bảo công tác kê khai tài sản, thu nhập của CBCCVC được thực hiện minh bạch, khách quan, trung thực, cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy, cơ quan thanh tra các cấp đã tiến hành 35 cuộc kiểm tra, thanh tra, giám sát đối với 197 cơ quan, tổ chức, đơn vị. Đồng thời thiết lập hòm thư, đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh vi phạm trong thực hiện các nội dung kiểm soát tài sản, thu nhập, nhất là việc kê khai tài sản, thu nhập không trung thực nhằm kịp thời kiểm tra, xác minh các trường hợp có dấu hiệu vi phạm.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 33-CT/TW, góp phần ngăn ngừa, phòng, chống tham nhũng, Tỉnh ủy đang tích cực chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc triển khai nghiêm túc các nội dung về kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; chủ động phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, như chậm kê khai, kê khai không trung thực, không giải trình được nguồn gốc tài sản tăng thêm, không tổ chức công khai bản kê khai, không chủ động xác minh hoặc không xử lý kịp thời những vi phạm về kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập. Đặc biệt, các cơ quan, đơn vị phải coi việc thực hiện kiểm soát tài sản, thu nhập là tiêu chí bắt buộc để đánh giá đảng viên, CBCCVC, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị và người đứng đầu.

Mạnh Trường

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.