Giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Thứ Bảy, 12/10/2019, 17:41 [GMT+7]
.
.

Từ ngày 7/10 - 11/10/2019, Đoàn Giám sát Khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh cùng đại diện các sở, ban, ngành liên quan đã tiến hành giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030, tại TP Hạ Long, TP Uông Bí và các huyện Vân Đồn, Hoành Bồ.

Quang cảnh buổi giám sát.
Quang cảnh buổi giám sát tại xã Quảng La, huyện Hoành Bồ.

Theo báo cáo đánh giá của các đơn vị, sau 4 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 17/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030 cùng với 8 năm thực hiện Quyết định số 1357/QĐ-UBND ngày 7/6/2012 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2012 - 2020, các cấp ủy đảng, các tổ chức trong hệ thống chính trị các cấp đã nhận thức được sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ. Công tác tuyên truyền giáo dục tiếp tục được đổi mới, sáng tạo. Việc bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho cán bộ trẻ, đào tạo nghề và tạo việc làm cho thanh niên được chú trọng. Đặc biệt, công tác xã hội hóa các nguồn lực để tổ chức chăm lo, bồi dưỡng thanh thiếu nhi được quan tâm. Các hoạt động, phong trào trong thanh, thiếu nhi có sức lan tỏa cao. Thiết chế văn hóa, thể thao và điểm vui chơi giải trí cho thanh thiếu niên được quy hoạch và đầu tư đồng bộ.

Đoàn Giám sát đã tập trung phân tích những khó khăn, vướng mắc, thẳng thắn nhìn nhận những mặt còn hạn chế trong quá trình triển khai và thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW của các đơn vị được giám sát. Từ đó, kiến nghị với cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan chức năng nâng cao hiệu quả tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Trước khi làm việc với các đơn vị cấp huyện, Đoàn Giám sát đã trực tiếp nắm bắt kết quả triển khai, thực hiện các nội dung Chỉ thị 42-CT/TW, Chỉ thị 11-CT/TU, Quyết định 1357/QĐ-UBND tại 8 đơn vị cấp cơ sở bao gồm: phường Giếng Đáy, phường Hà Khẩu (thành phố Hạ Long); phường Phương Đông, xã Thượng Yên Công (thành phố Uông Bí); xã Hạ Long, xã Đông Xá (huyện Vân Đồn), xã Quảng La, xã Sơn Dương (huyện Hoành Bồ).

Nguyễn Thủy (Sở Văn hóa - Thể thao)

.
.
.
.
.
.
.
.