Bộ CHQS tỉnh làm tốt công tác tư tưởng trong quản lý bộ đội

Thứ Tư, 23/10/2019, 14:40 [GMT+7]
.
.

Công tác tư tưởng trong quản lý bộ đội có vị trí quan trọng đặc biệt nhằm đảm bảo cho cán bộ, chiến sĩ luôn có ý chí sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhận thức rõ điều đó, những năm qua, Bộ CHQS tỉnh đã có nhiều cách làm sáng tạo trong công tác giáo dục chính trị cho bộ đội, nhất là triển khai thực hiện các hoạt động thiết thực chăm lo, nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.

Bộ CHQS tỉnh tổ chức tọa đàm sĩ quan trẻ “nêu gương, tình thương, trách nhiệm”
Bộ CHQS tỉnh tổ chức tọa đàm sĩ quan trẻ “nêu gương, tình thương, trách nhiệm”.

Thói quen đọc sách, báo vào những giờ nghỉ, ngày nghỉ của cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh đã được duy trì từ nhiều năm qua. Hiện nay, Bộ CHQS tỉnh đã xây dựng thư viện với hàng nghìn đầu sách, báo các loại, cùng trang thiết bị phục vụ công tác bảo quản, góp phần thu hút cán bộ, chiến sĩ đến với thư viện nhiều hơn. Binh nhất Phạm Xuân Công, chiến sĩ Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh, chia sẻ: “Đến thư viện đọc sách, báo chúng tôi tìm hiểu được rất nhiều những kiến thức mới, nhất là kiến thức cơ bản về quân sự, kinh tế, văn hóa - xã hội của đất nước, địa phương, đơn vị, giúp tôi hiểu biết rất nhiều, làm cơ sở để công tác, học tập tại đơn vị được tốt hơn”.

Cùng với việc xây dựng văn hóa đọc, để nâng cao trình độ cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, Bộ CHQS tỉnh luôn trú trọng đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho bộ đội với việc đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, phát huy thế mạnh của tuyên truyền miệng, trực quan, báo chí và các phương tiện kỹ thuật, đồng thời duy trì thực hiện nghiêm các thiết chế văn hóa ở đơn vị, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng trong quản lý bộ đội.

Cán bộ, chiến sĩ mới Trung đoàn 244 sau giờ huấn luyện ngoài thao trường.
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 244 sau giờ huấn luyện ngoài thao trường.

Đại tá Nguyễn Hữu Cảnh, Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh, cho biết: Chúng tôi làm tốt công tác định hướng tư tưởng cho bộ đội bằng việc thông qua các bài giảng về chính trị, đợt sinh hoạt chính trị, tổ chức sinh nhật đồng đội, diễn đàn thanh niên với chủ đề “vinh dự, trách nhiệm người chiến sĩ trong Quân đội Nhân dân Việt Nam”; tọa đàm sĩ quan trẻ “nêu gương - tình thương - trách nhiệm”. Qua đó, đã góp phần nâng cao nhận thức tư tưởng, bồi dưỡng động cơ phấn đấu cho cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Cùng với đó, Bộ CHQS tỉnh đã kết hợp đẩy mạnh Phong trào Thi đua Quyết thắng với tuyên truyền, cổ vũ, động viên các điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt” trên mọi lĩnh vực, phát huy tinh thần sáng tạo, tự lực tự cường, vượt mọi khó khăn, gian khổ, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ, kiên quyết khắc phục bệnh thành tích và tính hình thức trong các phong trào thi đua…

Nhờ tiến hành đồng bộ các biện pháp trên, nên chất lượng công tác tư tưởng trong quản lý bộ đội ở Bộ CHQS tỉnh đã có những bước chuyển mạnh mẽ, góp phần xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần đoàn kết, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Văn Đảm (Bộ CHQS tỉnh)

.
.
.
.
.
.
.
.