Triển khai Nghị quyết số 207/2019/NQ-HĐND

Động lực cho đội ngũ cán bộ thôn, khu

Thứ Hai, 23/09/2019, 12:00 [GMT+7]
.
.

Với khối lượng công việc và trách nhiệm không hề nhỏ, thời gian qua, đội ngũ cán bộ thôn, bản, khu phố trong tỉnh đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Để động viên, chia sẻ với đội ngũ này, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 207/2019/NQ-HĐND, trong đó có quy định một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động ở thôn, bản, khu phố.

Diện mạo và đời sống nhân dân Khu phố 2, phường Yên Giang (TX Quảng Yên) đổi thay có sự góp sức lớn của đội ngũ cán bộ khu phố.
Diện mạo khu phố 2 (phường Yên Giang, TX Quảng Yên) đổi thay có sự đóng góp tích cực của đội ngũ cán bộ khu phố.

Trong hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết số 55/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh “Quy định số lượng, chức danh, chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, bản, khu phố; quy định mức khoán kinh phí hoạt động đối với tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã và khoán kinh phí hoạt động của thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”, về cơ bản, số lượng, chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh được thực hiện đảm bảo đúng quy định của Đảng và Nhà nước. Hoạt động của đội ngũ này đã dần đi vào nền nếp, hoàn thành nhiệm vụ được giao ở cơ sở. Tuy nhiên, đến nay mức khoán kinh phí hoạt động ở thôn, bản, khu phố còn thấp so với thực tiễn hoạt động ở cơ sở.

Để đảm bảo thực hiện đúng quy định tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ, đúng quy định của pháp luật và điều chỉnh, bổ sung một số nội dung quy định phù hợp với thực tiễn ở cơ sở, ngày 30/7/2019, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 207/2019/NQ-HĐND thay thế Nghị quyết số 55/2016/NQ-HĐND. Trong đó, tại Điều 5 của Nghị quyết 207/2019/NQ-HĐND quy định rõ: Các chức danh bí thư chi bộ, trưởng thôn, bản, khu phố, trưởng ban công tác mặt trận sẽ được hưởng phụ cấp 1,0 mức lương cơ sở/tháng; bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, bản, khu phố được hưởng 1,8 mức lương cơ sở/tháng. Người tham gia công việc ở thôn, ngoài 3 chức danh nêu trên, không hưởng phụ cấp hằng tháng, mà được hưởng bồi dưỡng. Cụ thể, ngân sách nhà nước thực hiện khoán quỹ phụ cấp bằng 3 lần mức lương cơ sở để chi trả hằng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở mỗi thôn, tổ dân phố. Riêng đối với thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên, thôn thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, thôn thuộc xã biên giới hoặc hải đảo, được khoán quỹ phụ cấp bằng 5 lần mức lương cơ sở.

a
Anh Chìu Văn Phúc, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Phai Lầu (xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu) tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh tới nhân dân trong thôn.

Điều 6 của Nghị quyết 207/2019/NQ-HĐND cũng quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với thôn, bản, khu phố. Theo đó, thôn, bản, khu phố loại I được hỗ trợ 120 triệu đồng/năm; loại II là 110 triệu đồng/năm; loại III là 100 triệu đồng/năm. Thôn, khu phố đặc thù (địa bàn rộng, có từ 800 hộ dân trở lên) hỗ trợ 155 triệu đồng/năm. Mức kinh phí hỗ trợ hoạt động đối với thôn, bản, khu phố được chi cho hoạt động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; hoạt động của nhà văn hóa thôn, bản, khu phố; mua báo và tài liệu tuyên truyền; hoạt động của ban công tác MTTQ và các đoàn thể ở thôn, bản, khu phố; hoạt động mừng Đảng, mừng xuân; chi hỗ trợ cho những người trực tiếp tham gia công việc của thôn, bản, khu phố; hỗ trợ 3% bảo hiểm y tế đối với những người tham gia công việc ở thôn, bản, khu phố mà chưa được hưởng bảo hiểm y tế ở các chính sách khác. Ngoài ra, những người tham gia công việc của thôn, bản, khu phố sẽ được hỗ trợ khi tham gia trực tiếp vào công việc của thôn, bản, khu phố tùy theo tính chất công việc được giao, mức độ đóng góp và kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng người.

Như vậy, theo Nghị quyết số 207/2019/NQ-HĐND, mức phụ cấp đối với một số chức danh cán bộ không chuyên trách ở thôn, bản, khu phố và mức hỗ trợ kinh phí hoạt động ở thôn, bản, khu phố được nâng cao hơn so với trước. Đây là tin vui đối với đội ngũ cán bộ không chuyên trách. 

mt
 Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Pha Lán (xã Thanh Lâm, huyện Ba Chẽ) Mễ Tiến Đào giới thiệu về con đường nội thôn do nhân dân hiến đất để mở rộng.

Ông Mễ Tiến Đào, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Pha Lán (xã Thanh Lâm, huyện Ba Chẽ), bày tỏ: "Công việc ở thôn lúc nào cũng có, từ tuyên truyền chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người dân, vận động nhân dân đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng cũng như trực tiếp đi thu các khoản nghĩa vụ của người dân; đến vận động người dân tham gia phong trào, cuộc vận động ở thôn, đặc biệt là chương trình giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Nếu trước đây, phụ cấp của tôi được 1,5, thì từ khi có Nghị quyết của HĐND tỉnh, tăng lên 1,8 mức lương cơ sở”.

Ông Trương Thanh Đông, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu phố 2 (phường Yên Giang, TX Quảng Yên), cho biết: Việc tăng phụ cấp, mức kinh phí hỗ trợ là tăng thêm động lực cho đội ngũ cán bộ ở cơ sở. Đây chính là sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, của tỉnh với đội ngũ cán bộ thôn, khu, thêm nhiệt tình, gắn bó với công việc, tiếp tục là cánh tay nối dài của Đảng, của chính quyền, giúp chính quyền cơ sở tổ chức vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh.

Thu Chung

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.