TP Hạ Long: Đổi mới, phát huy hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng

Thứ Bảy, 14/09/2019, 06:12 [GMT+7]
.
.

Xác định giáo dục chính trị, tư tưởng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, tạo bước chuyển biến mới trong công tác xây dựng Đảng, Thành ủy Hạ Long đã tập trung chỉ đạo các tổ chức, cơ sở đảng và hệ thống tuyên giáo các cấp tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội Đảng các cấp đề ra.

g
Thành ủy Hạ Long phối hợp với Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ tổ chức lớp Trung cấp lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trên địa bàn (tháng 8/2019).

Đóng vai trò nòng cốt trong công tác tư tưởng, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hạ Long đã bám sát chức năng, nhiệm vụ, tham mưu cho Thành ủy triển khai nhiều đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, nghiên cứu, quán triệt các quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đồng chí Phan Thị Hải Hường, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hạ Long, cho biết: Thời gian qua, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tập trung đề xuất các giải pháp cụ thể, phù hợp với thực tiễn để nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền trong tình hình mới. Trong đó, trọng tâm là đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng; khả năng nắm bắt tình hình để định hướng kịp thời dư luận xã hội; đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên... Từ đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Thành ủy Hạ Long đã tổ chức nghiêm túc các hội nghị, ban hành nhiều văn bản học tập, nghiên cứu, tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Hội nghị lần thứ 4, 5, 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và các nghị quyết, chỉ thị của Tỉnh ủy, Thành ủy cho toàn thể đội ngũ cán bộ chủ chốt của thành phố, cơ sở. Đồng thời, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trong mỗi đợt tổ chức học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết, phải chuẩn bị chu đáo về nội dung, phương pháp truyền đạt. Đặc biệt, với đội ngũ báo cáo viên thành phố yêu cầu phải tập trung đầu tư thời gian, chuẩn bị nội dung bài giảng, ứng dụng công nghệ thông tin, bổ sung các hình ảnh, tư liệu, dẫn chứng thực tiễn để minh họa trong quá trình phổ biến, quán triệt cho cán bộ, đảng viên nắm vững được những nội dung cơ bản trong nghị quyết.

Bên cạnh đó, hằng tháng Ban Tuyên giáo Thành ủy đã biên soạn cuốn tài liệu Thông tin sinh hoạt chi bộ dưới dạng bản mềm để các chi, đảng bộ có thể bổ sung thêm cho phù hợp đặc điểm tình hình và công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền bám sát thực tiễn tại địa phương, đơn vị. Qua đó, công tác tuyên truyền đã thực sự bám sát với cơ sở. Nội dung các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước; nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, đơn vị, được đảng viên, nhân dân trên địa bàn đồng thuận, hưởng ứng nhiệt tình.

g
Người dân TP Hạ Long hưởng ứng chương trình sử dụng túi tái chế giảm thiểu rác thải nhựa ra môi trường (tháng 8/2019).

Để nâng cao công tác tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, Thành uỷ đã chỉ đạo Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố chú trọng nghiên cứu lý luận, quan điểm, đường lối của Đảng; chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể liên quan trong việc xây dựng kế hoạch, nội dung chương trình, tổ chức các lớp học phù hợp với từng thời điểm, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, bảo đảm mục đích, yêu cầu đề ra. Qua đó, chất lượng dạy và học tại Trung tâm ngày càng được nâng cao.

Các văn bản chỉ đạo mới của Trung ương, tỉnh, thành phố thường xuyên được cập nhật, bổ sung trong nội dung bài giảng. Từ đầu năm đến nay, Trung tâm đã tổ chức trên 20 lớp với tổng số hơn 2.000 học viên tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng, chính quyền, kiểm tra, giám sát, đoàn thể, kỹ năng giao tiếp...

Có thể thấy, với việc triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, các nghị quyết của Đảng ngày càng đến nhanh, đi sâu hơn vào đời sống nhân dân. Qua đó, không ngừng nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương đối với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp.

Nguyễn Thanh

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.