Kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại Bộ CHQS tỉnh

Thứ Hai, 09/09/2019, 17:30 [GMT+7]
.
.

Chiều 9/9, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở của Đảng ủy Quân khu 3 do Thiếu tướng Bùi Công Chức, Phó Chính ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ Quân khu 3, làm Trưởng đoàn, đã kiểm tra, nắm tình hình kết quả xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở (QCDCCS) tại Bộ CHQS tỉnh.

Thiếu tướng Bùi Công Chức, Phó Chính ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ Quân khu 3, phát biểu tại buổi kiểm tra.
Thiếu tướng Bùi Công Chức, Phó Chính ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ Quân khu 3, phát biểu tại buổi kiểm tra.

Theo báo cáo của Bộ CHQS tỉnh, từ tháng 11/2018 đến 8/2019,  cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh luôn quan tâm quán triệt, thực hiện nghiêm túc QCDCCS, kịp thời xây dựng, điều chỉnh quy chế lãnh đạo, điều hành của cấp ủy và người chỉ huy. Cơ quan, đơn vị các cấp thực hiện hiệu quả chế độ sinh hoạt đối thoại giữa cấp trên với cấp dưới, giữa cán bộ với chiến sĩ, công khai các chế độ, tiêu chuẩn theo quy định, duy trì, thực hiện tốt ngày chính trị, văn hóa tinh thần, qua đó tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao trên các lĩnh vực công tác; phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp, trả lời, hướng dẫn, giải quyết theo đúng quy định 728 lượt công dân có đơn, thư hỏi về chế độ, chính sách; thực hiện tốt chương trình giáo dục chính trị, phổ biến giáo dục pháp luật cho các đối tượng theo kế hoạch với 12 chuyên đề, quân số tham gia đạt trên 98%, thường xuyên nắm chắc và định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh...

Sau khi kiểm tra, đoàn công tác ghi nhận, đánh giá cao kết quả thực hiện QCDCCS của đơn vị, đồng thời chỉ ra những mặt tồn tại, hạn chế trong thời gian qua. Đoàn công tác đề nghị, thời gian tới, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng, bổ sung hoàn chỉnh quy chế lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chỉ huy, hội đồng quân nhân và các tổ chức quần chúng trên từng lĩnh vực công tác, phù hợp với thực tiễn; tăng cường công tác kiểm tra QCDCCS tại các cơ quan, đơn vị; duy trì đối thoại dân chủ đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, chiến sĩ phát huy dân chủ trên các lĩnh vực hoạt động của đơn vị; xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện, rà soát lại nhiệm vụ chính trị trọng tâm, nhất là nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao, hội diễn đạt kết quả cao.

Văn Đảm (Bộ CHQS tỉnh)

.
.
.
.
.
.
.
.