Hội nghị trực tuyến toàn quốc về thúc đẩy phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2019

Thứ Năm, 26/09/2019, 15:34 [GMT+7]
.
.

Sáng 26/9, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về thúc đẩy phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2019.

Dự tại điểm cầu Quảng Ninh có các đồng chí: Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các địa phương và một số sở, ngành của tỉnh.

Quang cảnh tại hội nghị.
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Quảng Ninh.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, vấn đề phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công vẫn là một “điểm mờ” trong bức tranh tổng thể nền kinh tế. Giải ngân 9 tháng năm 2019 ước đạt 192.136 tỷ đồng, bằng 45,17% so với kế hoạch Quốc hội giao và bằng 49,14% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, thấp hơn cùng kỳ năm 2018, trong đó giải ngân vốn trái phiếu Chính phủ và ODA đều đạt thấp. Nhiều bộ, cơ quan Trung ương, địa phương có tỉ lệ giải ngân vốn dưới mức bình quân chung. Có 31 bộ, cơ quan Trung ương và 19 địa phương có tỉ lệ giải ngân đạt dưới 50%, trong đó, 17 bộ, cơ quan Trung ương và 1 địa phương có tỉ lệ giải ngân đạt dưới 30%. 

Theo tổng hợp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, một số nguyên nhân của tình trạng chậm giải ngân là do vướng mắc về thể chế, pháp luật đầu tư công. Một số quy định sau một thời gian thực hiện bộc lộ nhiều hạn chế như: quyết định đầu tư phải trước 31/10 năm trước, tiết kiệm 10% trên tổng mức đầu tư, cho phép giải ngân vốn 2 năm, bãi bỏ quy định thường trực HĐND được ủy quyền...

Tại Quảng Ninh, tổng kế hoạch chi đầu tư phát triển năm 2019 đến nay là 14.543,82 tỷ đồng, chiếm 58,77% tổng chi ngân sách địa phương giao đầu năm. Kế hoạch năm 2019 về cơ bản đã đảm bảo cho các nhiệm vụ chi, nhất là đối với các dự án quan trọng, động lực. Tỉnh tiếp tục ưu tiên bố trí vốn cho công tác thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản. Công tác triển khai hoàn thiện thủ tục đầu tư được tập trung triển khai thực hiện. Các sở, ban, ngành, địa phương, chủ đầu tư trong tỉnh đã cố gắng, nỗ lực tập trung vào công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành, vì vậy đã chuyển biến tích cực ở tất cả các khâu. Đối với cấp tỉnh, tỷ lệ báo cáo quyết toán được các chủ đầu tư lập báo cáo quyết toán đúng thời gian quy định duy trì ở mức cao. Tuy nhiên, vẫn còn những điểm cần phải có giải pháp quyết liệt hơn. Mặc dù, tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo bằng nhiều biện pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2019, đặc biệt là đối với các dự án khởi công mới năm 2019, tuy nhiên kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm còn hạn chế. Nguyên nhân chủ yếu do các thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản còn nhiều, việc lựa chọn các đơn vị tư vấn chất lượng vẫn còn hạn chế, tiến độ tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng còn chậm, thời gian còn kéo dài, điều này đã ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đã bố trí năm 2019.

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, hội nghị đã thống nhất cao với quan điểm chỉ đạo là tập trung thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm cấp bách của các cấp, ngành, từng cơ quan, đơn vị liên quan từ nay đến cuối năm 2019 và trong năm 2020, năm cuối kế hoạch đầu tư công trung hạn là 2016-2020. Vốn thiếu và ít nên phải được giải ngân hiệu quả, kịp thời nên các bộ, ngành, địa phương nhận thức sâu sắc, thấm nhuần tư tưởng chỉ đạo này. Phải kỷ luật kịp thời nghiêm minh đối với những vi phạm, làm chậm, kém hiệu quả, lợi ích nhóm, tham nhũng, lãng phí trong công tác đầu tư xây dựng cơ bản. Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân không biết làm việc hoặc cố tình cản trở, gây khó khăn, làm chậm tiến độ được giao. Vai trò của người đứng đầu rất quan trọng, có ý nghĩa quyết định, Thủ tướng yêu cầu chủ tịch UBND cấp tỉnh, bộ trưởng, trưởng ngành, đơn vị phục vụ đầu tư xây dựng cơ bản chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, nỗ lực phấn đấu tối đa để giải ngân hết số vốn kế hoạch theo đúng tinh thần nghị quyết đã đề ra.

Tại hội nghị, Thủ tướng cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành, địa phương. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng về phương án xử lý để giao hết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương năm 2019 còn lại trước ngày 5/10/2019. Báo cáo Thủ tướng trước ngày 10/10/2019 việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn năm 2019 từ các dự án giải ngân chậm sang dự án có nhu cầu giải ngân thêm để đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương năm 2019 giữa các dự án trong nội bộ ngành, lĩnh vực, chương trình theo đề xuất của bộ, ngành, địa phương phải được thực hiện trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề xuất. 

Minh Hiền - Phạm Hưng

.
.
.
.
.
.
.
.