Người tổ trưởng tổ đại biểu tích cực

Thứ Sáu, 09/08/2019, 08:29 [GMT+7]
.
.

Giữ cương vị Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố, tổ trưởng Tổ số 4, HĐND TP Móng Cái khóa XX, bà Bùi Thị Lệ Hằng luôn thực hiện tốt vai trò, chức trách của mình, đồng thời chú ý lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri để kịp thời có ý kiến phản ánh đến các cấp, các ngành, cơ quan chức năng có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của cử tri, nhân dân.

Bà Bùi Thị Lệ Hằng
Bà Bùi Thị Lệ Hằng.

Là tổ trưởng Tổ số 4 HĐND TP Móng Cái, bà Bùi Thị Lệ Hằng luôn phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của người tổ trưởng trong việc điều hành các hoạt động của đại biểu hội đồng thuộc tổ. Duy trì việc họp tổ hoặc hội ý theo quy định trước kỳ họp HĐND thành phố để nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị đóng góp ý kiến tại kỳ họp, đồng thời tổ chức kiểm điểm, đánh giá tình hình hoạt động của tổ đại biểu và bàn kế hoạch công tác của tổ trong thời gian tới. Phân công các đại biểu đi dự tiếp công dân theo định kỳ tại các địa phương nơi ứng cử; tiếp xúc cử tri tại nơi ứng cử trước các kỳ họp và tổng hợp báo cáo kết quả tiếp xúc cử tri về Thường trực HĐND thành phố.

Trước mỗi kỳ họp HĐND thành phố, từ thực tiễn cơ sở, bà Bùi Thị Lệ Hằng đã phân công các đại biểu chuẩn bị ý kiến tham luận và chất vấn về các vấn đề cử tri quan tâm, như: Công tác cải cách hành chính; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư; việc quản lý rừng, quản lý bãi triều; việc quy hoạch đất ở cho nhân dân và giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân... Tại kỳ họp thứ 14, HĐND TP Móng Cái khóa XX, tổ đại biểu số 4 đã có nhiều ý kiến, tham luận và chất vấn tại hội trường, trong đó tập trung vào các vấn đề, như: Tham luận về một số giải pháp xây dựng đô thị văn minh, góp phần hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại II; một số giải pháp tuyên truyền vận động đồng bào công giáo tham gia xây dựng khu dân cư kiểu mẫu; chất vấn về việc thực hiện quy hoạch đất ở cho nhân dân còn chậm, nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp khắc phục...

Đặc biệt, hoạt động tiếp xúc cử tri của Tổ HĐND số 4 luôn được thực hiện nghiêm túc. Các vấn đề cử tri quan tâm, kiến nghị đều được tổng hợp, phân loại và chuyển tới cấp có thẩm quyền nghiên cứu, giải quyết đúng thời hạn. Hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu và công tác tiếp xúc cử tri đã đi vào nền nếp, thực hiện đảm bảo đúng quy định, đã quan tâm cải tiến nội dung, phương thức tiếp xúc cử tri, thu thập được nhiều ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của cử tri để kịp thời phản ánh, chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, trả lời cho cử tri.

Từ đầu năm 2019 đến nay thành phố đã tổ chức 2 kỳ họp theo Luật định. Trên các địa bàn Tổ số 4 ứng cử tại các địa phương Vĩnh Trung, Vĩnh Thực, Bình Ngọc, Trà Cổ, Tổ đã phối hợp tổ chức 4 cuộc tiếp xúc cử tri, tiếp thu tổng hợp 29 ý kiến của cử tri gửi đến thành phố và các ngành chức năng giải quyết, tập trung vào các lĩnh vực quy hoạch, quản lý đất đai; vệ sinh môi trường, an sinh xã hội; cơ sở hạ tầng khu dân cư kiểu mẫu; về việc điều chỉnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau giải phóng mặt bằng… Phần lớn các kiến nghị tại địa phương đều được UBND thành phố và cơ quan chức năng tiếp thu, có giải pháp chấn chỉnh những hạn chế, tồn tại; đối với các kiến nghị này bà Hằng luôn theo dõi việc thực hiện của các ngành chức năng để tiếp tục phản ánh, đôn đốc thực hiện.

Với cương vị là Tổ trưởng tổ đại biểu HĐND TP Móng Cái khóa XX, bà Bùi Thị Lệ Hằng luôn thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn của mình; thể hiện được vai trò người đại diện cho tiếng nói, quyền lợi của nhân dân, luôn lấy nhiệm vụ gần dân, sát dân làm phương châm trong mọi hoạt động của mình.

Quế Ninh

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.