Móng Cái giải quyết kiến nghị kịp thời củng cố lòng tin của cử tri

Thứ Sáu, 09/08/2019, 20:26 [GMT+7]
.
.

Công tác giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri luôn được HĐND TP Móng Cái quan tâm, thực hiện nghiêm túc, đúng luật, góp phần củng cố lòng tin của cử tri.

Ông Hoàng Văn Thư, Phó Chủ tịch HĐND TP Móng Cái, cho biết: Hiện nay việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trình tại kỳ họp HĐND thành phố đã được UBND TP Móng Cái nghiêm túc triển khai thực hiện trong thời gian sớm nhất. Đơn cử như, ngay sau khi hoàn thành Kỳ họp thứ 14, HĐND thành phố khóa XX diễn ra trong tháng 7/2019, UBND thành phố đã chủ động chỉ đạo các ngành, đơn vị, phòng ban của thành phố căn cứ các nội dung kiến nghị tham mưu cho UBND thành phố giải quyết cụ thể theo lộ trình hoàn thành để đáp ứng nguyện vọng của cử tri. Đây là chuyển biến lớn trong công tác giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri thành phố.

Lãnh đạo TP trực tiếp xuống hiện trường để giải quyết kiến nghị cử tri xã đảo Vĩnh Trung về cấp đất ở cho người dân
Lãnh đạo thành phố trực tiếp xuống hiện trường để giải quyết kiến nghị của cử tri xã đảo Vĩnh Trung về cấp đất ở cho người dân. 

Thời gian qua, nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được UBND thành phố kịp thời chỉ đạo giải quyết. Như tại Kỳ họp thứ 11, HĐND thành phố khóa XX, có 38 nội dung kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp. Đến nay có 24/38 kiến nghị được giải quyết (chiếm 63,2%), được cử tri đồng tình với phương án xử lý của UBND thành phố, không có kiến nghị tiếp.

Tuy nhiên, còn 14/38 kiến nghị ở một số xã, phường cử tri chưa thật sự đồng tình và tiếp tục có ý kiến đề xuất, kiến nghị. Cụ thể như xã Hải Sơn tiếp tục đề nghị UBND thành phố quan tâm giao việc quản lý, duy tu, sửa chữa và bảo dưỡng các tuyến đường điện chiếu sáng trên địa bàn dân cư do xã đang quản lý về cho các đơn vị, ngành chức năng của thành phố quản lý theo quy định, vì xã không có cán bộ chuyên môn kỹ thuật phụ trách điện; không có nguồn kinh phí để thường xuyên duy tu, sửa chữa và bảo dưỡng. Hay như, cử tri tiếp tục kiến nghị thành phố và các cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra đột xuất, xử lý dứt điểm vấn đề khai thác thủy sản bằng hình thức hủy diệt trên địa bàn thành phố và việc khai thác cát trên địa phận xã Quảng Nghĩa và Hải Tiến…

xã Hải Sơn tiếp tục đề nghị UBND TP quan tâm giao việc quản lý, duy tu, sửa chữa và bảo dưỡng các tuyến đường điện chiếu sáng trên địa bàn dân cư
Xã Hải Sơn đang tiếp tục đề nghị UBND thành phố quan tâm giao việc quản lý, duy tu, sửa chữa và bảo dưỡng các tuyến đường điện chiếu sáng trên địa bàn dân cư cho các ngành chức năng thành phố.

Để hoạt động giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tuân thủ quy định, vai trò giám sát của HĐND thành phố đã được tăng cường. Ngay từ đầu năm, Thường trực HĐND thành phố xây dựng chương trình, phân công thực hiện giám sát chuyên đề năm 2019. Thường trực HĐND thành phố tích cực kiểm tra đôn đốc, giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. HĐND thành phố luôn chú trọng đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri thông qua việc chỉ đạo, định hướng mở rộng thành phần, đối tượng cử tri tiếp xúc trực tiếp tại các thôn, bản, khu phố; tăng thời lượng đối thoại, gợi mở để cử tri kiến nghị đúng trọng tâm vấn đề… Việc giải quyết kiến nghị của cử tri đã được thường trực, các ban của HĐND thành phố quan tâm chỉ đạo, tổ chức khảo sát, giám sát, theo dõi đôn đốc theo đúng quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND.

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trong thời gian tới, HĐND TP Móng Cái tiếp tục tăng cường vai trò giám sát, trong đó phát huy vai trò trách nhiệm của các ban của HĐND thành phố. UBND thành phố sẽ tập trung cao việc chỉ đạo giải quyết các ý kiến, kiến nghị, đặc biệt trong lĩnh vực bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, vấn đề ô nhiễm môi trường… giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị kịp thời, tích cực đôn đốc để bảo đảm tiến độ giải quyết.

Thái Cảnh

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.