Hoành Bồ: Luân chuyển cán bộ để phát triển KT-XH ở vùng khó

Thứ Ba, 13/08/2019, 13:35 [GMT+7]
.
.

Thời gian qua, huyện Hoành Bồ luôn quan tâm đến công tác luân chuyển, tăng cường cán bộ cho những xã đặc biệt khó khăn. Qua hoạt động thực tiễn, các cán bộ luân chuyển đã góp phần cùng Đảng bộ cơ sở tập trung lãnh đạo phát triển KT-XH, thay đổi tư tưởng ỷ lại của người dân, chủ động thoát nghèo để cùng chính quyền địa phương hoàn thành chương trình 135 trong năm 2019.

Hoành Bồ là huyện có địa bàn rộng, địa hình đồi núi cao, mật độ dân cư thấp, cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ, nên đời sống của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Mức thu nhập bình quân đầu người ước đạt 46,4 triệu đồng/năm, năm 2018 tỷ lệ hộ nghèo còn 1,75%, cận nghèo là 4,44%. Trình độ nhận thức của một bộ phận nhân dân chưa cao, chưa có ý thức vươn lên thoát nghèo, vẫn còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào hỗ trợ của Nhà nước. Đây là những khó khăn cho đội ngũ cán bộ ở cơ sở trong vận động nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới và đưa xã, thôn thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn. Bên cạnh đó, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã chưa theo kịp yêu cầu nhiệm vụ cũng là một rào cản cho việc thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH ở vùng khó.

Để từng bước giải quyết những hạn chế trên, thời gian qua, trong công tác luân chuyển cán bộ, huyện Hoành Bồ đã đặc biệt quan tâm tăng cường cán bộ cho những xã vùng khó, nhằm đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, thay đổi tư duy để đưa các xã khó khăn thoát nghèo.

hoanh bo
Lãnh đạo xã Kỳ Thượng động viên bà con tích cực tham gia trồng keo để phát triển kinh tế.

Là một trong những cán bộ được tăng cường từ huyện về xã, tháng 9/2018, Phó Chánh Thanh tra huyện Nguyễn Huy Hải được điều động luân chuyển giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã Kỳ Thượng. Xác định nhiệm vụ quan trọng nhất là đưa Kỳ Thượng thoát khỏi diện 135, đồng chí Nguyễn Huy Hải đã cùng tập thể cấp ủy, chính quyền xã nghiên cứu, lựa chọn các mô hình phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương để người dân thực hiện, hướng dẫn nhân dân phát triển các mô hình theo hướng sản xuất hàng hóa, từng bước hình thành các sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Trao đổi với phóng viên, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Huy Hải, cho biết: UBND xã đã tập trung chỉ đạo các thôn tận dụng hết diện tích đất đưa vào sản xuất, không để bỏ hoang; áp dụng khoa học kỹ thuật, đưa các loại giống cây trồng có năng suất, hiệu quả kinh tế cao vào sản xuất. Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, đến nay, số hộ nghèo, cận nghèo của Kỳ Thượng chỉ còn 49 hộ, thu nhập bình quân đạt hơn 33 triệu đồng/người/năm, hướng tới hoàn thành mục tiêu đề ra là thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn trong năm nay.

Từ tháng 11/2017 đến tháng 6/2019, huyện Hoành Bồ đã thực hiện luân chuyển 18 lượt cán bộ từ huyện về xã, thị trấn. Hiện nay, 13/13 xã, thị trấn đều có cán bộ chủ chốt tăng cường của huyện. Đối tượng là cán bộ đương nhiệm hoặc trong quy hoạch các chức danh diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý, công chức, viên chức trẻ, có năng lực, triển vọng được điều động, luân chuyển để thực hiện chủ trương bố trí cán bộ không phải là người địa phương, không giữ chức vụ quá hai nhiệm kỳ liên tiếp. Đồng thời, đổi mới, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo tại những xã khó khăn như Kỳ Thượng, Đồng Lâm, Đồng Sơn.

Qua đánh giá của Huyện ủy, những người được tăng cường đều đang hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhiệt tình cống hiến, có nhiều đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, sâu sát với cơ sở. Nhiều đồng chí sau khi được luân chuyển đã cùng với cấp ủy, chính quyền đưa địa phương có sự bứt phá về phát triển kinh tế, đời sống nhân dân được nâng cao, qua đó từng bước tạo được niềm tin của nhân dân với cán bộ.

Có thể thấy, tại huyện Hoành Bồ, việc luân chuyển, tăng cường cán bộ cho các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã dần đạt được mục tiêu kép là ưu tiên phát triển kinh tế, tăng cường tập trung được nguồn lực cán bộ có chất lượng cho những vùng khó khăn. Đồng thời, sàng lọc năng lực lãnh đạo, để cán bộ tích luỹ kinh nghiệm, rèn luyện, trưởng thành nhanh và toàn diện.

Ngọc Ánh

.
.
.
.
.
.
.
.