Hiệu quả hoạt động của Cơ quan khối ở Đông Triều

Thứ Bảy, 10/08/2019, 12:19 [GMT+7]
.
.

Sau gần 3 năm thành lập, hoạt động của Cơ quan tham mưu giúp việc chung khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội TX Đông Triều đã đạt nhiều kết quả, rõ nét hơn trong từng nhiệm vụ so với trước đây. Trong đó, MTTQ và từng tổ chức thành viên tăng cường phối hợp cùng nhau, đồng thời vẫn đảm bảo hoạt động hiệu quả theo quy định của luật, pháp lệnh và điều lệ của tổ chức mình.

Cơ quan Khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội TX Đông Triều họp bàn triển khai công tác tuyên truyền, vận động về xây dựng nông thôn mới nâng cao.
Cơ quan Khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội TX Đông Triều họp bàn triển khai công tác tuyên truyền, vận động về xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Tháng 10/2016, Thị ủy Đông Triều công bố quyết định thành lập Cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc chung khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thị xã (gọi tắt là Cơ quan khối). Thủ trưởng của khối là Trưởng Ban Dân vận Thị ủy, đồng thời là Chủ tịch MTTQ thị xã. Qua thực tế hoạt động, Cơ quan khối thị xã đã làm tốt nhiệm vụ tổng hợp xây dựng chương trình, tham mưu kế hoạch, giúp việc thống nhất triển khai thực hiện nhiệm vụ chung toàn khối. Đồng thời, vẫn bám sát chỉ đạo hằng năm của ngành dọc cấp trên, nhiệm vụ cụ thể của từng tổ chức và nhiệm vụ chính trị của địa phương theo quy chế làm việc đã xác định.

Đồng chí Phạm Văn Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị xã, cho biết: Nguyên tắc hoạt động của cơ quan khối là đảm bảo tham mưu và triển khai đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ được quy định, kể cả nhiệm vụ chuyên biệt theo quy định của luật, pháp lệnh và điều lệ của từng tổ chức; không hạn chế vai trò, vị trí, tính chất độc lập của các tổ chức. Cách làm này đã góp phần giúp cho bộ máy được tinh gọn, chuyên môn hóa cao, thuận lợi trong việc huy động nhân lực giữa các tổ chức. Bởi đã phát huy sức mạnh tổng hợp, thống nhất cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các hoạt động chung; từng bước giảm hành chính hóa, nói đi đôi với làm.

Chuyển biến rõ nét nhất là trong chương trình phối hợp thống nhất hành động cả nhiệm kỳ và hằng năm, MTTQ và các tổ chức thành viên đều xác định rõ được những nhiệm vụ trọng tâm, phân công gắn với trách nhiệm của từng đoàn thể. Những cán bộ mặt trận được phân công làm việc trong các tiểu ban đều rất chủ động tham mưu, tìm giải pháp để triển khai hiệu quả công việc. Đây là cơ sở để các tiểu ban, lãnh đạo khối thống nhất và có tham mưu cụ thể cho MTTQ triển khai hoạt động, rõ ràng về cả mục tiêu, chỉ tiêu, cách thức triển khai, thời gian thực hiện phù hợp. Việc bố trí, sắp xếp cán bộ vào các tiểu ban theo hướng phát huy được sở trường, năng lực của từng cán bộ. Công việc được giao cụ thể, có báo cáo công việc thường xuyên, tiết kiệm được thời gian, nhân lực, tài chính để phục vụ cho tổ chức các hoạt động và làm việc với cơ sở được tập trung, hiệu quả hơn.

Cán bộ Ủy ban MTTQ TX Đông Triều và xã An Sinh nắm tình hình duy trì phong trào vệ sinh môi trường nông thôn tại thôn Trại Lốc 2 của xã.
Cán bộ MTTQ TX Đông Triều và xã An Sinh nắm tình hình duy trì phong trào vệ sinh môi trường nông thôn tại thôn Trại Lốc 2.

Trong quá trình hoạt động, Cơ quan khối thị xã đã từng bước hoàn thiện bộ máy, quy chế hoạt động. Từ đó, tham mưu cho MTTQ và các đoàn thể tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, huy động hiệu quả lực lượng tham gia các cuộc vận động, phong trào, các mô hình từ cơ sở.

Nổi bật là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” trên địa bàn thị xã đã trở thành điểm sáng của toàn tỉnh, nhất là nội dung về xây dựng NTM và NTM nâng cao. Không còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào đầu tư của cấp trên, đa phần người dân đều xác định rõ cộng đồng dân cư là chủ thể, nhà nước giữ vai trò hỗ trợ, định hướng để triển khai thực hiện. MTTQ các cấp của thị xã phát huy tốt vai trò “cầu nối”, đảm bảo quyền và nghĩa vụ tham gia ý kiến, giám sát của cộng đồng dân cư trong từng công trình, dự án mà nhân dân tham gia đóng góp kinh phí thực hiện. Thống kê 5 năm qua, đã có gần 4.000 hộ dân tham gia hiến đất với diện tích gần 17,3ha. Nhờ đó, có gần 70km đường trục thôn, ngõ xóm, nội đồng được nâng cấp, mở rộng; 280 vườn mẫu gắn với hộ mẫu được hình thành; 50 tuyến đường được trồng hoa, cây xanh; có 3 xã và 71 thôn xây dựng thôn NTM kiểu mẫu...

Hoàng Giang

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.