HĐND TP Móng Cái: Giám sát có trọng tâm, trọng điểm

Thứ Sáu, 09/08/2019, 08:25 [GMT+7]
.
.

Bằng những nỗ lực trong đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, HĐND TP Móng Cái đã góp phần cùng các cấp chính quyền địa phương nâng cao trách nhiệm giải quyết những ý kiến, kiến nghị của cử tri, của nhân dân. Qua đó, nhằm đảm bảo thực thi có hiệu quả các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố.

Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND TP Móng Cái làm việc với xã Hải Sơn về tình hình phát triển KT-XH các tháng cuối năm 2019. Ảnh: Vi Thu (Trung tâm TT-VH Móng Cái).
Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND TP Móng Cái làm việc với xã Hải Sơn về tình hình phát triển kinh tế - xã hội các tháng cuối năm 2019. Ảnh: Vi Thu (Trung tâm TT-VH Móng Cái)

Một trong những giải pháp được HĐND thành phố triển khai nhằm nâng cao chất lượng giám sát đó là phân tích kỹ vấn đề lựa chọn tiếp cận, tiến hành theo sát đề cương chi tiết nhằm đảm bảo chất lượng. Giám sát phải chỉ ra cụ thể được đâu là mặt hạn chế, nguyên nhân; mục tiêu không phải để phê bình, mà luôn mang tính chất xây dựng, giúp các đơn vị, địa phương có giải pháp khắc phục, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao, đảm bảo công tác quản lý nhà nước.

Đơn cử như trong tháng 5/2019 vừa qua, HĐND thành phố thực hiện giám sát chuyên đề về tiến độ, kết quả thực hiện kế hoạch hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới của thành phố. Trong thời gian 10 ngày, đoàn giám sát đã làm việc trực tiếp tại 9/9 xã nông thôn mới của thành phố, giám sát gián tiếp qua báo cáo đối với 12 cơ quan, đơn vị có liên quan. Qua đó đã tổng hợp được thực trạng thực hiện, duy trì các chỉ tiêu, tiêu chí nông thôn mới tại các xã; các kiến nghị trong triển khai nhiệm vụ của từng phòng, ban, đơn vị; kết quả hồ sơ đề nghị thẩm định, xét hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới của toàn thành phố; thực hiện xã nông thôn mới nâng cao...

Tuyến đường nông thôn mới tại thôn 2, xã Vĩnh Thực (TP Móng Cái) là kết quả của việc vận động, tạo sự đồng thuận cao của nhân dân địa phương.
Tuyến đường nông thôn mới tại thôn 2, xã Vĩnh Thực (TP Móng Cái) là kết quả của việc vận động, tạo sự đồng thuận cao của nhân dân địa phương. 

Sau giám sát, đoàn công tác đưa ra các kiến nghị mang tính khách quan, có căn cứ khoa học và thực tế, có tính khả thi cao. Cụ thể, những điểm hạn chế của từng xã đã được thẳng thắn chỉ rõ: Chậm ban hành kế hoạch chương trình xây dựng thôn đạt chuẩn nông thôn mới; chậm hoàn thiện hồ sơ đầu tư dự án sử dụng nguồn vốn xây dựng cơ bản; tiêu chí thu nhập và tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo còn tăng chậm; công tác bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan xanh, sạch, đẹp có dấu hiệu chững lại... Từ đó làm cơ sở có ý kiến đề xuất kiến nghị giải pháp ngay với Thành ủy, UBND thành phố, các phòng, ban liên quan và trực tiếp với UBND và HĐND 9 xã nông thôn mới. Những ý kiến tâm huyết này đã được các cơ quan, đơn vị tiếp thu, điều chỉnh và tổ chức thực hiện, góp phần khắc phục được những hạn chế, bất cập.

Cùng với giám sát, khảo sát chuyên đề, Thường trực HĐND thành phố còn bám sát tình hình triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện, những vấn đề cử tri quan tâm để tăng cường giám sát. 6 tháng đầu năm 2019, Thường trực và các ban HĐND TP Móng Cái đã tổ chức 5 cuộc giám sát thường xuyên và 3 cuộc giám sát theo chuyên đề. Với phương châm “Giám sát có trọng tâm, trọng điểm, làm rõ đến cùng”, những nội dung giám sát đều tập trung vào những vấn đề bức xúc, nổi cộm mà người dân quan tâm.

HĐND thành phố cũng đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thanh tra, kiểm tra, MTTQ và các đoàn thể trong việc xác định đơn vị, nội dung, thời gian giám sát để tránh chồng chéo. Đồng thời tiến hành rà soát, đánh giá kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri để có phản hồi hoặc tiếp tục đề nghị xem xét những vấn đề giải quyết, trả lời chưa đạt yêu cầu hoặc chưa trả lời tại các đợt tiếp xúc xử tri trước đó; đôn đốc việc thực hiện các kết luận được ban hành sau giám sát... cũng luôn được chú trọng. Điều này làm tăng hiệu lực, hiệu quả giám sát, củng cố lòng tin của nhân dân vào cơ quan dân cử.

Hoàng Giang

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.