Cán bộ đi trước, làm trước ở Đảng bộ huyện Vân Đồn

Thứ Bảy, 10/08/2019, 08:04 [GMT+7]
.
.

Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được Đảng bộ huyện Vân Đồn quán triệt và tăng cường triển khai trong toàn Đảng bộ. Đặc biệt, Đảng bộ đã thực hành tốt việc nêu gương, duy trì và phát huy tốt tinh thần cán bộ đi trước, làm trước, nói đi đôi với làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Từ đó không ngừng củng cố niềm tin của quần chúng nhân dân đối với sự lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Phát huy tinh thần, trọng trách trước cử tri và nhân dân, Thường trực HĐND huyện Vân Đồn giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống mưa, bão tại thôn 12, xã Hạ Long
Thường trực HĐND huyện Vân Đồn giám sát việc thực hiện công tác phòng chống mưa bão tại thôn 12, xã Hạ Long.

Đồng chí Tô Văn Hải, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Vân Đồn, cho biết: Đảng bộ huyện Vân Đồn hiện có trên 2.700 đảng viên, sinh hoạt tại 31 tổ chức, cơ sở đảng. Với số lượng đảng viên đông, do vậy, công tác tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh được Huyện ủy tích cực đẩy mạnh với những nội dung, hình thức phong phú đã và đang là động lực để mọi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân các dân tộc trên địa bàn thi đua hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm ở địa phương.

Song song với đó, Đảng bộ huyện Vân Đồn đã tập trung xây dựng các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch để thực hiện phù hợp với đặc thù từng tổ chức, cơ sở đảng và gắn kết chặt chẽ với chức trách, nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên. Nội dung chủ đạo các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch do Đảng bộ yêu cầu trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII là tập trung xây dựng kế hoạch rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống của từng cán bộ, đảng viên; chấp hành nghiêm Điều lệ Đảng, những điều đảng viên không được làm; làm tốt công tác đấu tranh tự phê bình và phê bình trong Đảng; đấu tranh, ngăn chặn các tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ... Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng được Huyện ủy tập trung chỉ đạo, từ đó kịp thời phát hiện, ngăn chặn những hành vi vi phạm.

Cán bộ Phòng Văn hóa huyện Vân Đồn (đầu tiên, bên phải) cùng lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra giá, chất lượng hàng hóa tại trong các cơ sở kinh doanh tại cảng Cái Rồng
Lực lượng chức năng huyện Vân Đồn thông tin đến người dân trong thực hiện chủ đề công tác năm của tỉnh về nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ.

Trên cơ sở chỉ đạo chung của Huyện ủy Vân Đồn về việc đẩy mạnh, quán triệt và thực hiện nghiêm túc tinh thần cán bộ đi trước, làm trước, từng tổ chức, cơ sở đảng trực thuộc đã chủ động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với những cách làm phù hợp, hiệu quả. Các tổ chức đảng ở các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện, chính quyền các xã, thị trấn đã tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, tự học, tự rèn, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và xây dựng nền nếp, phong cách làm việc, tinh thần phục vụ, thái độ niềm nở với công dân. Đặc biệt là đội ngũ cán bộ chủ trì cấp ủy, lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã, thị trấn đã bố trí thời gian hợp lý, thường xuyên xuống địa bàn nắm bắt tình hình để có biện pháp giải quyết thấu đáo các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai các nhiệm vụ ở cơ sở.

Đội ngũ cán bộ, công chức thuộc các ban xây dựng đảng của Huyện ủy cũng chủ động xây dựng kế hoạch triển khai học tập và làm theo Bác trong mọi mặt công tác. Không ngừng nâng cao chất lượng công tác tham mưu về xây dựng tổ chức, bộ máy tinh giản, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, đấu tranh mạnh mẽ với các luận điệu xuyên tạc, thù địch, gây mất ổn định trên địa bàn... Ban Dân vận Huyện ủy cùng MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến các xã, thị trấn và lực lượng cán bộ ở thôn, khu phố trên địa bàn đều chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, ý kiến phản hồi của nhân dân về những chủ trương, chính sách, các nhiệm vụ, kế hoạch phát triển KT-XH ở địa phương. Qua đó, kịp thời phát hiện, tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý các vấn đề liên quan đến thực hiện các cơ chế, chính sách thiết thực trong đời sống nhân dân.

Bằng tinh thần “cán bộ đi trước, làm trước” gắn với các mặt công tác xây dựng đảng, cấp ủy, chính quyền huyện Vân Đồn đã và đang xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vừa hồng, vừa chuyên, từ đó củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Quang Minh

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.