Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Quảng Ninh triển khai các nhiệm vụ trọng tâm

Thứ Hai, 19/08/2019, 14:14 [GMT+7]
.
.

Ngày 19/8, Ban chỉ đạo Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (Ban chỉ đạo 35) tổ chức Hội nghị giao ban công tác 6 tháng đầu năm 2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 35 tỉnh, chủ trì hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Ban chỉ đạo 35 tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, địa phương triển khai thực hiện tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Trong đó, đã kịp thời thông tin đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tình hình chính trị, kinh tế - xã hội; âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Đồng thời, tăng cường các hoạt động vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo, giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Hệ thống tuyên giáo, thông tin truyền thông đã chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; kịp thời tuyên truyền, cung cấp thông tin, định hướng dư luận xã hội.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 35 tỉnh chỉ đạo tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 35 tỉnh chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 35 tỉnh, yêu cầu các cấp, ngành, địa phương cần tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, chương trình hành động của Trung ương, của tỉnh về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên internet và mạng xã hội. Đồng thời, tiếp tục giữ vững an ninh chính trị nội bộ, an ninh tư tưởng và trật tự an toàn xã hội, nhất là khoảng thời gian trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí cũng nhấn mạnh, cần tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động của các mô hình đổi mới của tỉnh, giải quyết các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở, nhất là liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng; xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức, cá nhân có hành vi phát tán thông tin sai sự thật, bôi nhọ, nói xấu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên Internet, mạng xã hội.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các cơ quan truyền thông, thông tin của tỉnh tăng cường thông tin, tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đảm bảo quốc phòng - an ninh; phòng chống tham nhũng, kịp thời có những tin, bài để đấu tranh phản bác lại những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động. Đồng thời, đề nghị hệ thống dân vận, mặt trận và các đoàn thể tích cực vận động cán bộ, đảng viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong sử dụng Internet, mạng xã hội.

      Quốc Thắng – Hoàng Nam

.
.
.
.
.
.
.
.