Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Vạn Gia: Huy động người dân tham gia bảo vệ biên giới

Thứ Ba, 02/07/2019, 11:39 [GMT+7]
.
.

Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Vạn Gia được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh vùng biển, đảo trên địa bàn xã Vĩnh Thực, Vĩnh Trung và cửa khẩu cảng Vạn Gia (TP Móng Cái). Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, thời gian qua, đơn vị đã tập trung thực hiện tốt công tác vận động, phát huy vai trò của quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Cán bộ, chiến sỹ Trạm Vụng Dầm (Đồn BP của khẩu cảng Vạn Gia) phối hợp với lãnh đọa thôn 4, xã Vĩnh Trung tuyên trực tiếp
Cán bộ, chiến sĩ Trạm Vụng Dầm (Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Vạn Gia) phối hợp với lãnh đạo thôn 4, xã Vĩnh Trung, tuyên truyền các quy định của Đảng, Nhà nước về bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới.

Trung tá Nguyễn Anh Sơn, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Vạn Gia, cho biết: Địa bàn đơn vị phụ trách rộng, chủ yếu là đồi, núi cao, vùng biển rộng, nhiều cửa sông, luồng lạch phức tạp, trong khi đó phương tiện phục vụ công tác còn thiếu nên gây không ít khó khăn cho đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, những năm qua, đơn vị luôn quan tâm thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương trong vận động nhân dân tham gia phong trào “Toàn dân tham gia phong trào bảo vệ đường biên, cột mốc, ngư trường, bến bãi, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn biên phòng”. Qua đó, đã phát huy được sức mạnh tổng hợp, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Hàng năm, Đồn đều chỉ đạo CBCS trong đơn vị thường xuyên triển khai, bố trí lực lượng bám biển, bám địa bàn, kịp thời nắm bắt tình hình mọi mặt của địa phương và những diễn biến tư tưởng, các vấn đề phức tạp mới nảy sinh trong nhân dân để kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương biện pháp giải quyết. Đồn còn chủ động phối hợp chặt chẽ với 2 xã đảo Vĩnh Trung, Vĩnh Thực đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân, giúp người dân thấy được trách nhiệm của mình trong việc tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn BP Cửa khẩu cảng Vạn Gia tuần tra, kiểm soát trên vùng biển thuộc địa bàn quản lý. Ảnh: Hoàng Giang
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Vạn Gia tuần tra, kiểm soát trên vùng biển thuộc địa bàn quản lý. Ảnh: Hoàng Giang

Từ đầu năm đến nay, Đồn đã cử 106 lượt, tổ với 265 lượt CBCS xuống địa bàn để nắm bắt dư luận nhân dân và tình hình an ninh nông thôn; vận động 147 hộ dân ký cam kết không buôn bán, tàng trữ, vận chuyển vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và không tiếp tay cho buôn lậu. Đồn còn phối hợp tổ chức được 1 lớp quán triệt, tuyên truyền 3 văn kiện pháp lý biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc; Hiệp định tàu thuyền đi lại tại khu vực tự do ở cửa sông Bắc Luân (Việt Nam - Trung Quốc) cho 103 lượt cán bộ, nhân dân... Qua đó, đã không ngừng nâng cao tinh thần cảnh giác cho người dân trên địa bàn.

Cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, Đồn còn phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương không ngừng củng cố hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ trên các hướng, các mũi, trong đó coi trọng các đơn vị hoạt động trên biển. Thông qua việc bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh biên giới, lực lượng dân quân tự vệ biển của các xã đã phát huy vai trò nòng cốt trong đảm bảo ANTT ở cơ sở. Mỗi năm, lực lượng này đã phối hợp với đơn vị tổ chức hàng chục buổi tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhiều vụ việc liên quan đến ANTT trên địa bàn.

Thực hiện phong trào thi đua “BĐBP chung sức xây dựng nông thôn mới”, Đồn đã cử 38 lượt CBCS phối hợp với địa phương làm gần 1.500m đường giao thông nông thôn; nhận đỡ đầu thường xuyên 2 cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn với mức hỗ trợ 500.000 đồng/tháng...  Qua các hoạt động này, không chỉ góp phần tích cực trong việc giúp người dân trên địa bàn vươn lên phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới mà còn tạo sự gắn bó chặt chẽ giữa quân với dân. Người dân khu vực biên giới ngày càng chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và những quy định của địa phương, nhất là tích cực tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Nguyễn Chiến

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.