Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh lần thứ XI thành công tốt đẹp

Thứ Năm, 25/07/2019, 15:04 [GMT+7]
.
.

Ngày 25/7, tại Trung tâm Tổ chức hội nghị tỉnh (TP Hạ Long) đã diễn ra phiên làm việc chính thức Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019-2024.

Quang cảnh đại hội.
Quang cảnh Đại hội.

Tới dự có các đồng chí: Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Ký, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, cùng 266 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân, tổ chức thành viên, dân tộc, tôn giáo, các vị nhân sĩ, trí thức, thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh.

Trong 5 năm qua, MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên đã có nhiều đổi mới tích cực trong việc đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp mọi tầng lớp nhân dân, thể hiện rõ vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, qua đó phát huy được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận trong thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Đọc,
Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, phát biểu tại Đại hội.

Các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động đã được triển khai theo hướng sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần thi đua, lao động sáng tạo của nhân dân tham gia phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội. Thông qua hoạt động giám sát và phản biện xã hội, MTTQ đã cùng Đảng, chính quyền các cấp giải quyết được nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan tới đời sống, quyền lợi của nhân dân.

Đặc biệt, hoạt động giám sát trực tiếp, thường xuyên, không báo trước tại các trung tâm hành chính công cấp huyện và bộ phận tiếp nhận, trả kết quả hiện đại cấp xã do MTTQ chủ trì đã góp phần nâng cao chất lượng cải cách hành chính, môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh.

Công tác xây dựng tổ chức, bộ máy và đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ được tập trung triển khai quyết liệt. Mô hình cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc chung khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện, tỉnh bước đầu được thực hiện hiệu quả. Đối với công tác cán bộ, MTTQ các cấp đã phối hợp với cấp ủy địa phương tập trung thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Tới nay, 12/14 địa phương thực hiện nhất thể hóa chức danh ủy viên ban thường vụ, trưởng ban dân vận đồng thời là chủ tịch ủy ban MTTQ cấp huyện.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng
Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đã làm rõ những kết quả đạt được trong chương trình phối hợp giữa UBND tỉnh với Ủy ban MTTQ tỉnh giai đoạn 2014-2019. Đồng chí nhấn mạnh, tính hiệu quả của sự phối hợp thể hiện rõ nét qua công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của tỉnh; vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; công tác phối hợp tham gia xây dựng, giám sát thực hiện pháp luật; công tác giải phóng mặt bằng; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của nhân dân; đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; xây dựng nông thôn mới, xóa đói, giảm nghèo; giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội…

Qua đó, đã góp phần quan trọng đưa kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh phát triển đúng hướng, đạt kết quả hết sức quan trọng và toàn diện trên các lĩnh vực, tạo tiền đề căn bản để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trao tặng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh bức trướng “phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng tỉnh Quảng ninh giàu đẹp, văn minh, hiện đại”
Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, trao bức trướng: “Phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng tỉnh Quảng Ninh giàu đẹp, văn minh, hiện đại” cho  MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, biểu dương những thành tích mà MTTQ các cấp trong tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, cùng sự cố gắng của đội ngũ cán bộ MTTQ các cấp, nhất là đội ngũ cán bộ mặt trận cơ sở. Từ đó, đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh Quảng Ninh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu trong nhiệm kỳ tới, với vai trò là cầu nối giữa nhân dân với Đảng, MTTQ các cấp tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân, tạo sự thống nhất nhận thức và hành động trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh, địa phương. Các mô hình hoạt động cần lan tỏa thu hút nhân dân tự nguyện tham gia và có kiểm đếm kết quả thường xuyên. Cần ưu tiên lựa chọn những vấn đề cấp bách, liên quan mật thiết đến quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân để tổ chức giám sát, phản biện xã hội. Phát huy vai trò trung tâm tập hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo mọi điều kiện thuận lợi để nhân dân phát huy khả năng sáng tạo, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh.

Song song với đó, cần tăng cường hơn nữa sự đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân của ủy ban MTTQ các cấp và tổ chức thành viên.

a Lềnh
Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao bức ảnh “Bác Hồ - Bác Tôn - bức ảnh biểu tượng cho tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc” cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, cán bộ là công tác then chốt đối với việc nâng cao chất lượng công tác mặt trận, vì vậy, phải hết sức chú trọng quan tâm nội dung này, bởi rất nhiều nhiệm vụ, mục tiêu lớn đang được tỉnh Quảng Ninh đặt ra, đòi hỏi cao hơn nữa sự đồng thuận, đoàn kết và phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị.

Ngay sau Đại hội này, MTTQ cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên, tham gia tích cực vào quá trình chuẩn bị, tổ chức đại hội Đảng các cấp, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND nhiệm kỳ tới. Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động để tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết rộng rãi và tăng cường hoạt động đối ngoại nhân dân. Đồng chí cũng đề nghị, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong tỉnh quan tâm nhiều hơn tới công tác xây dựng, củng cố đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận.

Các đồng chí lãnh đạo chụp ảnh lưu niệm cùng 83 đồng chí trong ủy ban MTTQ tỉnh khóa XI.
Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng 83 đại biểu là thành viên Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XI.

Ngay trong hội nghị lần thứ nhất, Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XI đã hiệp thương cử các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Hưởng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024. Đại hội cũng đã hiệp thương cử Đoàn Đại biểu MTTQ tỉnh gồm 7 vị đi dự Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ IX.

Minh Đức

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.