Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Đọc:

Rà soát đội ngũ cán bộ đủ tiêu chí, tiêu chuẩn, có năng lực lãnh đạo cho nhiệm kỳ tới

Thứ Năm, 11/07/2019, 18:56 [GMT+7]
.
.

Chiều 11/7, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị báo cáo kết quả rà soát công tác cán bộ. Chủ trì hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tập trung rà soát đội ngũ cán bộ đảm bảo đủ tiêu chí, tiêu chuẩn, có năng lực lãnh đạo cho nhiệm kỳ tới.

a
Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, kết luận hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã báo cáo kết quả rà soát công tác cán bộ toàn tỉnh theo Kết luận số 48 của Ban Bí thư Trung ương về kết quả tự kiểm tra, rà soát thực hiện công tác cán bộ theo Thông báo Kết luận số 43 của Bộ Chính trị về tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc tự kiểm tra, rà soát; kịp thời chấn chỉnh và xử lý theo thẩm quyền đối với các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị trực thuộc có những sai sót, vi phạm về công tác cán bộ.

Các cơ quan, địa phương cũng báo cáo tình hình công tác cán bộ của đơn vị, những tồn tại, hạn chế và giải pháp khắc phục.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, khẳng định: Trong thời gian qua, tỉnh Quảng Ninh luôn quan tâm tới công tác cán bộ và có nhiều chỉ đạo cụ thể về công tác cán bộ như: Xây dựng và ban hành quy chế điều động, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ; quy chế thi cử cán bộ; quy chế đánh giá cán bộ; quy chế nâng lương trước thời hạn; quy chế về bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ...

Trên thực tế, công tác cán bộ của tỉnh được triển khai thực hiện rất nghiêm túc, đặc biệt tỉnh Quảng Ninh là địa phương mạnh dạn đi đầu triển khai nhiều mô hình mới như nhất thể hóa chức danh; hợp nhất cơ quan Tổ chức – Nội vụ, Thanh tra – Kiểm tra, rà soát các đơn vị sự nghiệp… nhưng đến nay không có trường hợp cán bộ nào kiến nghị liên quan đến chính sách cán bộ. “Đặc biệt, gần đây, Đảng bộ tỉnh thực hiện rà soát, kiện toàn được nhiều chức danh, nhất là các chức danh chủ chốt. Điều đó cho thấy sự bài bản, thận trọng, trách nhiệm trong công tác cán bộ của tỉnh” – Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

a
Quang cảnh hội nghị.

Tuy nhiên, Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý đến một số tồn tại, hạn chế trong công tác cán bộ liên quan đến việc luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại; tiêu chí, tiêu chuẩn cán bộ; số lượng cấp phó ở các đơn vị… Bí thư Tỉnh ủy chỉ ra rằng những tồn tại hạn chế, lúng túng ở cơ sở do công tác xây dựng quy chế cán bộ còn thiếu và yếu. Do vậy, phải nghiêm túc nhìn nhận để có giải pháp khắc phục sớm.

Chỉ đạo nhiệm vụ thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu: Cấp ủy, tổ chức Đảng, Ban Tổ chức và Ủy ban Kiểm tra cấp ủy các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện thẩm quyền trách nhiệm và phòng, chống tiêu cực trong công tác cán bộ.

Đối với các trường hợp qua tự kiểm tra, rà soát thực hiện chưa đúng trong công tác cán bộ phải tập trung xử lý dứt điểm. Việc xử lý phải thận trọng, khách quan, công tâm, minh bạch, bảo đảm hài hòa, hợp lý. Đối với các trường hợp chưa thực hiện đúng về tiêu chí, tiêu chuẩn, điều kiện thực hiện bổ sung hoàn thiện ngay. Đối với những chức danh còn khuyết thực hiện bổ nhiệm lại theo đúng quy trình đảm bảo hiệu quả công việc, nhiệm vụ đơn vị được giao.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tiếp tục rà soát lại đội ngũ cán bộ đảm bảo đủ tiêu chí, tiêu chuẩn, có năng lực lãnh đạo cho nhiệm kỳ tới. Cùng với đó, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đảm bảo đủ tầm, đủ lực.

Thu Chung

.
.
.
.
.
.
.
.