Ban Pháp chế HĐND tỉnh: Hiệu quả hoạt động giám sát, khảo sát

Thứ Hai, 29/07/2019, 13:47 [GMT+7]
.
.

Thời gian qua, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy, Thường trực HĐND tỉnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh.

Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát tại Bộ chỉ huy quân sự tỉnh.
Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát tại Bộ chỉ huy quân sự tỉnh.

Bám sát nghị quyết của HĐND tỉnh, sự phân công điều hòa của Thường trực HĐND tỉnh và Chương trình công tác năm, Ban pháp chế HĐND tỉnh đã chủ động trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ của ban theo chức năng và đảm bảo thực hiện đúng tiến độ các công việc theo kế hoạch đã đề ra. Theo đó, Ban đã phân công cụ thể cho lãnh đạo Ban và Tổ nghiệp vụ phụ trách; thường xuyên theo dõi tiếp cận, nắm bắt thông tin về tình hình chấp hành pháp luật và các hoạt động của các cơ quan, tổ chức trong các lĩnh vực giám sát của Ban. Đồng thời chủ động phối hợp với cơ quan trình để tiếp cận sớm, tham gia ý kiến với các tài liệu liên quan đến việc thẩm tra để hoàn thiện trình kỳ họp.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Ban Pháp chế HĐND tỉnh chính là hoạt động giám sát. Trên cơ sở quy định của pháp luật, nghị quyết của HĐND tỉnh và tình hình thực tế của tỉnh, nhất là các vấn đề cử tri quan tâm, trong quá trình giám sát toàn diện lĩnh vực phụ trách, Ban đã lựa chọn nội dung để giám sát trực tiếp tại cơ sở. Trong quá trình giám sát, Ban đều phát huy vai trò trách nhiệm cơ quan chuyên trách của HĐND tỉnh, phát huy trách nhiệm của từng lãnh đạo, Ủy viên Ban trước cử tri, đi sâu tìm hiểu, nắm bắt đến tận cùng vấn đề, nhất là vấn đề mang tính hạn chế, ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của nhân dân, từ đó phản ánh trong báo cáo thẩm tra trình tại kỳ họp. Có thể thấy, cùng với việc phát hiện ra hạn chế, tồn tại của cơ quan quản lý nhà nước, việc đưa các vấn đề đó vào báo cáo thẩm tra chính là yếu tố quan trọng làm nên chất lượng, tạo cho hoạt động giám sát của Ban thực sự hiệu lực, hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Thị Huệ, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc họp thẩm tra báo cáo của TAND tỉnh
Đồng chí Nguyễn Thị Huệ, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc họp thẩm tra báo cáo của TAND tỉnh. Ảnh: Nguyên Ngọc

Từ đầu năm đến nay Ban tổ chức 4 cuộc khảo sát chuyên đề: Khảo sát công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong dịp Tết Nguyên đán năm 2019 tại một số địa bàn biên giới; khảo sát công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019; Khảo sát tình hình tại một số địa phương về kết quả 1 năm triển khai thực hiện mô hình hợp nhất cơ quan Tổ chức - Nội vụ - Thanh tra cấp huyện; khảo sát nắm tình hình chấp hành pháp luật trong một số lĩnh vực hoạt động bổ trợ tư pháp trên địa  bàn tỉnh.

Đồng thời triển khai hoạt động khảo sát đối với một số cơ quan, đơn vị, địa phương để nắm tình hình tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh trong chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ của tỉnh và phục vụ cho việc thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thường lệ 2019. Ngoài ra, Ban còn phối hợp với Ban Văn hóa - Xã hội khảo sát công tác tổ chức, quản lý các hoạt động lễ hội trên địa bàn tỉnh, kết hợp khảo sát nắm tình hình công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, PCCC tại các khu di tích, lịch sử văn hóa tổ chức các lễ hội dịp đầu xuân.

Cùng với các hoạt động theo chức năng nhiệm vụ, Ban Pháp chế còn tham mưu giúp Thường trực HĐND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo các dự thảo luật, pháp lệnh, nghị định. Từ đầu năm đến nay, Ban đã nghiên cứu và tham mưu giúp Thường trực HĐND tỉnh tham gia ý kiến dự thảo Nghị quyết của Chính phủ như: Dự thảo Nghị quyết đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực; Dự án Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi), Luật Sửa đổi một số điều của Luật Cán bộ tổ chức Chính phủ và Luật Viên chức... Đồng thời, chuẩn bị các báo cáo tham luận tại các hội nghị, hội thảo do Trung ương và địa phương tổ chức; tham gia ý kiến vào một số tờ trình của UBND tỉnh; tham dự các buổi tiếp xúc cử tri tại các địa phương…

Để nâng cao hiệu quả hoạt động cũng như đảm bảo chất lượng các cuộc giám sát, đúng thời gian theo luật định, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã và đang chủ động triển khai một số chuyên đề giám sát, khảo sát. Qua đó sẽ kịp thời kiến nghị cơ quan chức năng nhanh chóng khắc phục những tồn tại, hạn chế liên quan đến đời sống KT-XH, đảm bảo an ninh trật tự…

Thu Trang

.
.
.
.
.
.
.
.