Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Thứ Năm, 11/07/2019, 13:50 [GMT+7]
.
.

Sáng 11/7, Ban Chỉ đạo Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo, chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh, phát biểu tại hội nghị.

6 tháng đầu năm, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh.

Chính quyền các cấp tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương công vụ tiến tới hiện đại hóa nền hành chính; công tác đối thoại, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo tiếp tục được chú trọng và đạt nhiều kết quả tích cực.

Cơ quan hành chính các cấp đã tiếp trên 3.450 lượt công dân, tiếp nhận, xử lý 5.270 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, đã giải quyết 16/18 vụ việc tố cáo, 237/367 vụ việc khiếu nại, đạt tỷ lệ 65%, cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, tỷ lệ rút đơn cao đã thể hiện được tính hiệu quả của hoạt động đối thoại trực tiếp với nhân dân.

Bên cạnh đó, hoạt động của HĐND, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục được đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, gần dân, hướng về cơ sở; chủ động phối hợp với địa phương, đơn vị triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở với thực hiện giám sát, phản biện xã hội. Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở các cấp tiếp tục được kiện toàn, chú trọng vào công tác kiểm tra, giám sát, qua đó, phát hiện, giải quyết kịp thời các vụ việc bức xúc, phức tạp ngay từ cơ sở.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, yêu cầu: Thời gian tới, Ban Chỉ đạo Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh phải tập trung chỉ đạo, lãnh đạo, gắn với thanh, kiểm tra, giám sát, có trọng tâm, trọng điểm đối với người đứng đầu cấp huyện, xã, cơ sở, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của tỉnh về quy chế dân chủ ở cơ sở.

Thực hiện công khai các kết luận thanh, kiểm tra và hình thức xử lý nếu có xảy ra sai phạm; tập trung chỉ đạo các xã, phường, thị trấn đẩy mạnh cải cách hành chính, công khai, minh bạch trong hoạt động của chính quyền cấp xã, phường gắn với vai trò của cán bộ, công chức và bộ phận một cửa, nhằm tiếp tục cải thiện chỉ số PAPI; tăng cường hơn nữa công tác đối thoại trực tiếp với người dân, tập trung giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo kéo dài, những vấn đề xã hội bức xúc mà người dân đặc biệt quan tâm như: Tệ nạn xã hội, đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy trong thanh, thiếu niên, mê tín dị đoan và bảo vệ môi trường...

Đồng thời, tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm, chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở các cấp.   

Tôn Vũ

.
.
.
.
.
.
.
.